Live
Oppimissprintit
Työpaja

Oppimissprintit

Oppimissprintit ovat Sitran ja HAUS:in yhteisiä julkisen hallinnon toimijoille suunnattuja ketterän kehittämisen työpajoja.

  • 25.10.2021 klo 00:00 - 14.01.2022 klo 00:00
  • Verkossa, läsnä
  • #oppimissprintit

Mikä on oppimissprintti?

Oppimissprinteissä yhdistyvät nopea oppiminen, tavoitteellinen työskentely ja käytännön kehittäminen yhdessä viikossa. Oppimissprintti on napakka ja intensiivinen tapa oppia, syventää ymmärrystä, kokeilla ja kehittää uusia ratkaisuja.

Sprintissä määritellään oppimishaaste, jota ratkotaan yhden viikon ajan yhteiskehittämisen, työpajojen ja tiimityöskentelyn avulla. Sprintissä osallistujille tulevat tutuksi Sitra Labin muutoksen menetelmät systeemi-, vaikuttavuus- ja muotoiluajattelusta. Sprinttityöskentely kytketään oman arjen ja työn kehittämiseen: mitä ongelmia kohtaat työssäsi ja minkälaista tukea kaipaat muutoksen tekemiseen?

Oppimissprinttien teemat

1. sprintti 25.-29.10.: Miten tietoa voisi tarjota ja hyödyntää ennakoivasti?
2. sprintti 29.11.-3.12.: Miten tiedon liikkuvuutta ja yhteensopivuutta parantamalla voi tehdä sujuvampaa yhteistyötä?
3. sprintti 10.–14.1.2022: Miten tiedon hyödyntäminen voi auttaa ihmislähtöisten palveluiden kehittämisessä?

Kenelle?

Mukaan on valittu avoimella kutsulla noin 40 julkisen hallinnon toimijaa ministeriöistä, valtionhallinnosta, valtion virastoista ja laitoksista sekä muista yleishyödyllisistä organisaatioista. Oppimissprintit toteuttavat valtiovarainministeriön julkisen hallinnon strategiaa.

Miksi oppimissprinttejä tarvitaan?

Muutoksen tekeminen ja viheliäisten ongelmien ratkominen alkavat oppimisesta. Tarvitsemme erilaisia tapoja kirittää yhdessä oppimista ja nopeita kokeiluja valtiolla. Oppimissprintti on Sitra Labin ja HAUSin tarjoama vastaus ja konkreettinen työkalu, jolla haluamme tukea osallistujien kykyä, halua ja mahdollisuuksia tehdä muutosta niin omassa työssään kuin valtionhallinnossa laajemmin.

Mitä et voisi viikossa oppia?

Mistä on kyse?