Live
Sijoittajaksi SIB-rahastoon? -aamukahvitilaisuus
tapahtumat

Sijoittajaksi SIB-rahastoon? -aamukahvitilaisuus

Haluatko yhdistää sijoitustoiminnassasi taloudellisen tuoton ja positiivisen yhteiskunnallisen vaikutuksen tavoittelun? Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB yhdistää nämä kaksi näkökulmaa.

Keväällä Suomessa lanseerattiin Euroopan suurin SIB, jonka avulla edistetään maahanmuuttajien työllistymistä tulosperusteisesti ja vaikuttavasti. Sijoittajina rahastomuotoisessa SIBissä ovat mm. Euroopan Investointirahasto, SOK ja Tradeka-yhtiöt. Linkki artikkeliin

Tule päivittämään tietosi Suomessa jo käynnissä olevista ja lähiaikoina käynnistyvistä SIB-rahastoista!

Tilaisuudessa esitellään kaksi konkreettista, kotimaista rahastoa:

Maahanmuuttajien kotouttaminen -SIB (Epiqus)
Lasten ja nuorten -SIB (FIM)

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB (Social Impact Bond) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Institutionaalisilta ja yksityisiltä sijoittajilta kerätään varoja SIB-rahastoon, josta rahoitetaan hyvinvointia edistäviä hankkeita. Jos SIB-sopimuksessa määritetyt, mitattavat hyvinvointitavoitteet saavutetaan, julkinen sektori säästää yleensä kustannuksia lähtötilanteeseen verrattuna. Tästä säästöstä se palauttaa osan rahastoon. Julkinen sektori maksaa näin ollen vain saavutetuista tuloksista. SIB-malli soveltuu etenkin edistävän ja ehkäisevän toiminnan resursoimiseen ja vaikuttavaan toteutukseen. Globaalisti SIBejä on toteutettu lähes 100 ja määrä kasvaa.

Tilaisuus on kutsuvierastilaisuus ja  suunnattu sijoittajille. Etkö ole saanut kutsua, mutta haluaisit osallistua? Otathan yhteyttä Juuso Janhoseen, juuso.janhonen@sitra.fi .

Mistä on kyse?