archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Euroopan suurin SIB liikkeelle Suomessa – työllistää maahanmuuttajia

Vaikuttavuusinvestoimisen SIB-malli etenee Suomessa nyt isoin askelin.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti tänään Kotouttamisen SIB -kokeilun, jonka tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana ja samalla helpottaa rekrytointia työvoimapulasta kärsivillä aloilla.

Erikoiseksi hankkeen tekee sen toteutustapa. Se pohjaa SIB-sopimukseen, jolle Sitra on rakentanut Suomessa maaperää kolmen viime vuoden ajan. Lyhenne SIB tulee englanninkielisestä termistä Social Impact Bond, suomeksi tulosperusteinen rahoitussopimus. 

”Tutustuimme vaikuttavuusinvestoimisen kansainvälisiin esimerkkeihin ja päätimme tuoda SIB-mallin Suomeen. Uskomme, että yhteistä hyvää kannattaa tavoitella mallilla, jossa tavoitteellisuus, tulosten mitattavuus ja oikeanlaiset toiminnan kannusteet ovat mukana. Kotouttamisen SIBissä nämä näkökulmat on huomioitu esimerkillisesti”, Sitran johtaja Timo Lindholm sanoo.

”SIB on systeemisen muutoksen työväline. Se mahdollistaa julkiselle sektorille lisävaroja ja tavoitteelliset investoinnit hyvinvointiin sekä sijoittajille keinon osallistua yhteisen hyvän rakentamiseen. Euroopan investointirahaston mittava 10 miljoonan euron sijoitus kertoo sekin lujasta uskosta hankkeen tavoitteisiin”, tähdentää puolestaan Sitran projektijohtaja Mika Pyykkö.

Mitä uutta Kotouttamisen SIB -kokeilussa?

  • Julkista sektoria edustava TEM toimii hankkeen tilaajana. Sen toteutuksesta ja koordinoinnista vastaa kilpailutuksen kautta tehtävään valittu hankehallinnoija Epiqus Oy.
  • Hanketta varten on perustettu SIB-rahasto, jota Epiqus hallinnoi yhdessä varainhoitoyhtiö FIMin kanssa. Rahasto on 13,5 miljoonan euron pääomalla Euroopan suurin ja maailman toiseksi suurin SIB-rahasto. Sen sijoittajiin lukeutuvat Euroopan investointirahasto, SOK, Tradeka-Yhtiöt, Sitra, Suomen ortodoksinen kirkko ja yksityissijoittaja Tom Tukiainen.
  • Rahasto maksaa maahanmuuttajien kotouttamista ja työllistämistä edistävät toimenpiteet sijoittajilta kerättyjen varojen turvin.
  • Maahanmuuttajien työllistymiselle on asetettu mitattavat tulostavoitteet, joita seurataan tarkoin.
  • TEM maksaa rahastolle vain tuloksista – eli siitä, jos maahanmuuttaja työllistyy.
  • Jos tulostavoitteet saavutetaan, rahasto pystyy palauttamaan sijoittajille heidän pääomansa maltillisen tuoton kera. Jos taas tavoitteisiin ei päästä, sijoittajat kantavat taloudellisen riskin.

Suunnittelu alkoi vuonna 2015

Kotouttamisen SIB-hankkeen juuret juontavat loppuvuoteen 2015. Suomeen oli vuoden mittaan tullut yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Sitra ja TEM aloittivat keskustelut siitä, voisiko SIB-mallista olla apua uudessa tilanteessa eli oleskeluluvan saavien maahanmuuttajien kotouttamisessa ja työllistämisessä – ja laajemmin ajateltuna heidän osallistamisessaan suomalaiseen yhteiskuntaan.

”Olemme todella iloisia siitä, miten avoimin mielin TEM on suhtautunut alusta asti tähän uuteen työkaluun”, Pyykkö sanoo.

Sitra on toiminut TEM:n neuvonantajana ja on myös yksi ensimmäisen rahoituskierroksen sijoittajista. Taustavalmisteluihin lukeutui muun muassa perusteellinen taloudellinen ja toiminnallinen mallinnus, jonka pohjalta kokeilun valmistelu käynnistettiin.

Termi Social Impact Bond ei tässä yhteydessä viittaa joukkovelkakirjaan, vaan sanan bond toiseen merkitykseen eli sitoumukseen, joka syntyy sopimusosapuolien välille. Yksi mallin vahvuuksista on se, että se tuo julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin osapuolet saman pöydän ääreen hakemaan yhteisiä ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Ei vain juhlapuheissa, vaan käytännössä ja ruohonjuuritasolla.

Jatkoa seuraa – useita SIB-rahastoja rakenteilla

Syksyllä liikkeelle lähtee seuraava SIB, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia. Siihen liittyvän sopimuksen ehti ensimmäisenä allekirjoittaa Hämeenlinnan kaupunki aiemmin tällä viikolla. Neuvotteluja käydään parhaillaan useamman kaupungin ja kunnan kanssa.

Lisäksi hallitus nosti huhtikuun puoliväliriihessä SIBit laajemminkin työkalupakkiinsa. TEM:n johdolla valmistellaan myös Työllisyys-SIBiä, jossa tavoitteena on erityisesti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistäminen.

Suomen ensimmäinen SIB näki päivänvalon jo vuoden 2015 lopulla. Se edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Työhyvinvointi-SIBin ensimmäisen toimintavuoden tuloksista saadaan lisätietoja lähiaikoina. Siinäkin hankehallinnoijana on Epiqus.

Malli on lähtöisin Isosta-Britanniasta. Vuoden 2010 jälkeen maailmalla on solmittu yli 60 SIB-sopimusta. Sitä on hyödynnetty esimerkiksi lasten huostaanottojen ehkäisyyn, vapautuvien vankien yhteiskunnallisen osallisuuden tukemiseen ja vaikeasti työllistettävien henkilöiden työllistämiseen.

Lisätietoja:
– TEM:n tiedote.
– Euroopan investointirahaston tiedote (englanniksi).
– FIMin tiedote.
– Nauhoite Kotouttamisen SIB -kokeilun tiedotustilaisuudesta (2.6.2017).

Mistä on kyse?