Live
Sitran suositukset elinikäisen oppimisen edistämiseksi Suomessa
Julkistustilaisuus

Sitran suositukset elinikäisen oppimisen edistämiseksi Suomessa

Osaamisen merkitys kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä korostuu jatkuvasti. Miten rakennetaan ja johdetaan sellaista kokonaisvaltaista elinikäisen oppimisen politiikkaa, joka huomioi oppijoiden ja organisaatioiden moninaistuvat tarpeet?

Tilaisuuden esitysmateriaali.

Tervetuloa kuulemaan, millaisia suosituksia Sitra tarjoaa elinikäisen oppimisen edistämiseksi kokonaisvaltaisesti Suomessa. Julkistamme maanantaina 13.12. klo 9.00-10.45 selvityksen, joka kokoaa Osaamisen aika -työssä kolmen vuoden aikana tehdyt havainnot suuntaviivoiksi etenemiselle.

Pitkän aikavälin tavoitteena on, että jokaisella on mahdollisuus kehittää osaamistaan kaikissa elämänvaiheissa.

Tähtäimenä on rakentaa Suomeen elinikäisen oppimisen politiikkaa. Tässä työssä Sitra on sillanrakentajana kutsunut koolle keskeiset toimijat, tuottanut tietoa muun muassa rahoituksesta ja ilmiölähtöisestä johtamisesta sekä luonut kokonaiskuvaa systeemisen muutoksen piirteistä. Työelämän, oppilaitosten ja julkisen sektorin 30 keskeistä toimijaa loi näkemyksen elinikäisen oppimisen Suomesta vuonna 2019. Nyt on aika viitoittaa, miten tästä eteenpäin!

Julkaisussa ei keskitytä niinkään tähän hetkeen kiinnittyviin toimenpiteisiin vaan laajempiin systeemiseen muutokseen tähtääviin suuntaviivoihin ja edellytyksiin menestyä elinikäisen oppimisen politiikan rakentamisessa. Tarkasteltavana ovat myös poliittiset linjaukset, osin näkyvät verkostot ja piilevät ajattelumallit.

Suosituksia kommentoivat tilaisuudessa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen johtaja Kirsi Heinivirta, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen toiminnanjohtaja Ida Mielityinen, STTK:n koulutuksen ja osaamisen kehittämisen asiantuntija Riina Nousiainen sekä Sivistystyönantajien toimitusjohtaja Teemu Hassinen. Sitran yliasiamies Jyrki Katainen avaa tilaisuuden.

Tilaisuudessa järjestetään myös kansanedustajapaneeli, johon osallistuvat Mikko Kinnunen (kesk), Eeva-Johanna Eloranta (sd), Inka Hopsu (vihr) ja Paula Risikko (kok). Kaikki ovat toimineet jatkuvan oppimisen uudistuksen parlamentaarisessa ryhmässä.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti elinikäisen oppimisen ja työikäisten osaamisen kehittämisen teemoista kiinnostuneille asiantuntijoille ja päättäjille.

Tervetuloa!

Mistä on kyse?