Live
Terveysalan ekosysteemien rahoitus
Työpaja

Terveysalan ekosysteemien rahoitus

Julkisella rahoituksella on keskeinen rooli tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannustajana ja riskin jakajana. Työpajassa kuullaan kokemuksia ekosysteemien rahoituksesta ja hankkeiden valmistelusta sekä pohditaan ratkaisuja rahoituksen haasteisiin. Tervetuloa mukaan!

  • 27.04.2022 klo 10:00 - 12:00
  • Verkkotapahtuma: Teams
  • #terveysdata

Huippututkimus ja merkittävät innovaatiot tehdään yhteistyöverkostoissa, ja globaali kilpailu käydään liiketoimintaekosysteemien välillä. Julkisella rahoituksella on tärkeä rooli tutkimus- ja kehittämistoiminnan kannustajana ja riskin jakajana. EU ja kansalliset toimijat suuntaavat rahoitustaan julkisen ja yksityisen sektorin yhteisiin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin, mutta rahoituksen pirstaloituminen usean toimijan kesken ja lyhytjänteisyys ovat tunnistettuja haasteita.

Rahoituksen hakemisen ongelmat korostuvat etenkin usean toimijan ekosysteemihankkeissa, joissa tyypillisesti on mukana julkisten toimijoiden, kuten korkeakoulujen lisäksi eri kokoisia yrityksiä. EU-hankkeiden pulmia lisäävät vaatimus kansainvälisten kumppaneiden mukanaolosta.

Terveysdata 2030 -projektissa edistetään Suomen terveysalan kilpailukykyä ja datalähtöisten ekosysteemien kehittymistä. Osana syksyllä 2021 käynnistynyttä avointa työpajasarjaa järjestämme verkkotyöpajan, jossa keskitymme terveysalan ekosysteemien rahoitukseen keskiviikkona 27.4.2022 klo 10.00-12.00.

Työpaja toteutetaan yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön ja Business Finlandin kanssa. Työ- ja elinkeinoministeriön tuore raportti avaa Suomen terveysalan rahoitusympäristön tilannetta, pullonkauloja ja kehitystarpeita sekä pohjustaa työpajan keskustelua.

Kutsumme terveysalan päättäjät, tutkijat, yritykset, rahoittajat, viranomaiset, julkiset toimijat, järjestöt ja muut ekosysteemitoimijat sekä aiheesta kiinnostuneet mukaan työpajaan, jossa

  • kerrotaan terveysalan ekosysteemien rahoitusmahdollisuuksista
  • esitellään Suomen terveysalan rahoitusympäristön erityispiirteitä ja pullonkauloja
  • tuodaan esiin käytännön esimerkkejä ekosysteemien rahoituksesta ja jaetaan parhaita oppeja hankkeiden valmistelusta ja toteuttamisesta
  • pohditaan ratkaisuja ekosysteemien rahoituspulmiin.

Lue työpajan yhteenveto (PDF) tai katso tallenne. Tallenne on katsottavissa 19.5.2022 asti. 

Ohjelma

10.00
Tervetuloa
Markus Kalliola, projektijohtaja, Terveysdata 2030, Sitra
10.05
Terveysalan rahoitusympäristö
Vesa Salminen, toimitusjohtaja, 4Front
10.20
Business Finlandin ja EU:n rahoitusinstrumentit ekosysteemeille
Pekka Rantala, Senior Advisor & Pekka Ollikainen, Senior Advisor, Business Finland
10.30
Esimerkkejä kansallisista ja kansainvälisistä ekosysteemihankkeista
PRIVASA – Tinja Pitkämäki, projektikoordinaattori, Turun yliopisto
Tietoevryn veturihanke – Christian Sundell, Head of Strategy and Business Development, Health, Innovation Partnerships
AICCELERATE – Suzan Ikävalko, tutkimus- ja innovaatiopäällikkö, HUS
11.20
Työpajaosuus
11.50
Yhteenveto
Markus Kalliola, Sitra
12.00
Työpaja päättyy

Muutokset ohjelmaan mahdollisia.

Mistä on kyse?