Live
Tiedon tulkinnan ja päätöksenteon mentaalimallit
tapahtumat

Tiedon tulkinnan ja päätöksenteon mentaalimallit

Tieto päätöksenteossa -kehittäjäverkoston tapahtuma

Kutsuvierastilaisuus kehittäjäverkoston jäsenille.

Millaisia ajattelumalleja, käytännön tapoja ja kulttuurinmuutosta tarvitsemme, jotta kykenemme paremmin hyödyntämään tietoa päätöksenteossa?

Tietoisen pohdinnan lisäksi päätöksenteko nojaa erilaisiin tiedostamattomiin mentaalisiin mekanismeihin ja malleihin. Tiedostamaton ajattelu on päätöksenteon tärkeä voimavara, mutta samalla altis erilaisille ajattelun vinoumille. Miten tämä pitäisi ottaa huomioon päätöksenteon valmistelussa? Miltä näyttää päätöksenteko, jossa otetaan huomioon ihmisajattelun piirteet?

Perinteinen tiedon hyödyntämisen malli päätöksenteossa perustuu faktojen ja arvojen, järjen ja tunteiden, sekä yksilön ja yhteisön väliselle erottelulle. Päätöksenteossa kaikki nämä tekijät kietoutuvat kuitenkin yhteen.

Sitran isännöimän tieto päätöksenteossa -kehittäjäverkoston kesäkuun tilaisuudessa tunnistamme niitä yksilö- tai ryhmätason mentaalimalleja ja viitekehyksiä, joiden läpi käsittelemme tietoa ja teemme päätöksiä. Pohdimme yhdessä, miten luodaan päätöksentekotilanne, jossa parhaiten vältetään yksilö- ja ryhmäajattelusta aiheutuvia vinoumia.

Teemasta käytävään keskusteluun meidät johdattavat fasilitoidun dialogin kautta tohtori Asta Raami, professori Minna Huotilainen (HY), tutkija Kaisa Herne (UTA), erityisasiantuntija Markus Kanerva (VNK) ja tutkija Lari Hokkanen (Demos Helsinki).

”Maailman isot ongelmat eivät ratkea ympäristöä tai teknologiaa muuttamalla. Ratkaisut löytyvät omia mielen mallejamme muuttamalla.” – Olli-Pekka Heinonen

Kehittäjäryhmä organisoidaan osana Sitran Tieto päätöksenteossa -projektia.

Mistä on kyse?