Tieto päätöksenteossa - Tulevaisuuden vuorovaikutusmalleja etsimässä

Mitä suomalaiset vaikuttajat ajattelevat tiedon ja päätöksenteon vuorovaikutuksesta? Missä ovat pahimmat pullonkaulat ja suurimmat kehitysmahdollisuudet? Minkälaista osaamista ja vuorovaikutusta monimutkaisten ongelmien ratkaiseminen edellyttää?
  • 12.09.2017 klo 08:30 - 12:00
  • Sitra

Kutsuvierastilaisuudessa julkaistaan Sitran kesällä 2017 toteuttaman Tieto päätöksenteossa -sidosryhmäkyselyn tulokset, jonka avulla on kartoitettu suomalaisten toimijoiden näkemyksiä tiedon ja päätöksenteon välisen vuorovaikutuksen haasteista ja mahdollisuuksista. Lisäksi tilaisuudessa esitellään kiinnostavia edelläkävijä esimerkkejä sillanrakennuksesta tiedon päätöksenteon välille ja käydään dialogia siitä, minkälaista asiantuntijuutta nykypäivän yhteiskunnallinen päätöksenteko tarvitsee tuekseen.

Tilaisuuden alustajina ja keskustelijoina ovat mm. Sitran yliasiamies Mikko Kosonen, Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen, Valtioneuvoston kanslian tiedeasiantuntija Kaisa Lähteenmäki-Smith, Me-Säätiön analyytikko Jussi Pyykönen, tutkijatohtori Mikko Jakonen Jyväskylän yliopistosta sekä Taneli Elomaa Helsinki Think Companysta.

Tilaisuus toimii samalla Sitran uuden Tieto päätöksenteossa -projektin avaustilaisuutena. Lisätietoja projektista löydät Sitran nettisivuilta.

Tilaisuutta voi seurata myös verkossa. Päivitämme verkkolinkin tälle sivulle lähempänä tilaisuuden ajankohtaa.

Ota yhteyttä

Johtava asiantuntija, Ennakointi ja strategia, Sitra

+358 (294) 618 276

eeva.hellstrom@sitra.fi

Mistä on kyse?