Live
Työpaja henkilöstöjohtamisen ammattilaisille: Ammattina hiilineutraali kiertotalous
Verkkotapahtuma

Työpaja henkilöstöjohtamisen ammattilaisille: Ammattina hiilineutraali kiertotalous

Kutsumme yrityksissä ja muissa organisaatioissa työskentelevät henkilöstöjohtamisen ammattilaiset mukaan Sitran järjestämään työpajaan, jossa pureudumme kiertotalouden mahdollisuuksiin eri aloilla.

  • 26.05.2021 klo 14:00 - 15:30
  • Verkossa

Maailman suurimpien haasteiden kuten ilmastokriisinluontokadon ja luonnonvarojen ylikulutuksen ratkaiseminen edellyttää jokaisen osallistumista ja ideoita.  

Yksi ratkaisu on kiertotalous Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous , jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan hyödynnetään käytössä olevien tuotteiden ja materiaalien arvoa mahdollisimman pitkään. Kulutus perustuu omistamisen sijaan palveluiden käyttämiseen. 

Siirtyminen hiilineutraaliin kiertotalouteen muuttaa myös työtä: uusia töitä syntyy, osa töistä häviää ja monen työn sisällöt muuttuvat.

Muutos vaatii osaamisen päivittämistä eri aloilla, koulutusasteilla ja työn ohessa, jotta kunnollisia töitä riittää jatkossakin kaikille ja kaikki pysyvät muutoksessa mukana.

Työntekijälle työskentely vähähiilisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi voi olla merkityksellistä ja antoisaa.   

Henkilöstöjohtamisen ammattilaiset ovat tärkeässä roolissa tukemassa eri alojen osaajien kehittymistä uran aikana ja käännekohdissa. 

Siirtymä hiilineutraaliin kiertotalouteen tarjoaa mahdollisuuksia kehittää osaamista ja suuntautua uusien tehtävien pariin. Tässä muutoksessa henkilöstöjohtamisen ammattilaiset voivat olla keskeisiä sparraajia ja tukijoita. 

Kutsumme yrityksissä ja muissa organisaatioissa työskentelevät henkilöstöjohtamisen ammattilaiset mukaan Sitran järjestämään työpajaan, jossa pureudumme kiertotalouden mahdollisuuksiin eri aloilla.  

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Henkilöstöjohdon ryhmä HENRY ry:n kanssa, mutta se on avoin kaikille osallistujille. 

Tilaisuudessa kuulet: 

  • Mitä hiilineutraali kiertotalous on ja miksi sitä tarvitaan.
  • Mitä kiertotalous tarkoittaa eri aloilla.
  • Miten siirtymä kiertotalouteen vaikuttaa työhön ja osaamistarpeisiin.
  • Miten eri alojen ammattilaiset voivat päivittää osaamistaan kiertotalousaiheista jo nyt.

Suurin osa tilaisuuden ajasta on varattu työpajaosuudelle, missä pureudumme erityisesti siihen, millä tavalla eri aloilla toimivat henkilöstöjohtamisen ammattilaiset voivat kannustaa osaajia kiertotalouden opintojen ja työtehtävien pariin. Työpajasta saat mukaasi työkaluja kiertotalousosaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen, uusia ajatuksia ja ammatillisia verkostoja.  

Mistä on kyse?