Live
Työpaja: Informaatiohyvinvointia etsimässä – Demokratia, osallisuus ja hyvinvointi informaatioyhteiskunnassa
Kutsuvierastilaisuus

Työpaja: Informaatiohyvinvointia etsimässä – Demokratia, osallisuus ja hyvinvointi informaatioyhteiskunnassa

  • 30.05.2024 klo 12:00 - 15:30
  • Sitra

Sitra ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) käynnistivät alkuvuodesta 2024 hankkeen, jossa tuotamme tietoa informaation ja hyvinvoinnin välisestä suhteesta sekä siitä, miten nämä kytkeytyvät demokratiaan, kansalaisten toimijuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Mitä?

Järjestämme toukokuussa kaksi samansisältöistä tilaisuutta. Ensimmäinen tilaisuus järjestetään tiistaina 21.5. klo 12.00–15.30. Toinen tilaisuus järjestetään torstaina 30.5. klo 12.00–15.30.

Tilaisuuksissa haluamme tuoda yhteen julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin asiantuntijoita keskustelemaan informaation ja hyvinvoinnin suhteesta ja näiden yhteydestä ihmisten yhteiskunnalliseen toimijuuteen ja osallisuuteen digitalisoituvassa yhteiskunnassa.

Tilaisuudet järjestetään Sitran toimitiloissa Helsingin Ruoholahdessa, osoitteessa Itämerenkatu 11–13. Jälkimmäisessä tilaisuudessa on etäosallistumismahdollisuus.

Miksi?

Nykyinen julkinen keskustelu hyvinvoinnin ja informaation yhteyksistä keskittyy riskeihin ja uhkiin. Informaatioähky ja tietotulva on yleisesti kuvattu negatiivisina nykyajan mediaympäristön sivutuotteina. Digilaitteiden ja sovellusten pahoinvointia lisäävät vaikutukset ovat tulleet esiin erilaisissa tutkimus- ja selvityshankkeissa. Huolta on esitetty erityisesti haavoittavassa asemassa olevien ihmisryhmien osallisuuden edellytyksistä digitalisoituvassa maailmassa. Ratkaisuksi on ehdotettu muun muassa somepaastoa ja uutisten välttelyä.

Vastuun kokonaan yksilölle siirtävien ratkaisujen sijaan haluamme pohtia hankkeessa sitä, miten informaatioympäristömme rakenteet ja prosessit voisivat paremmin tukea informaatiohyvinvointiamme. Yhteiskunnalliset toimijat ja päätöksentekijät ovat keskeisessä roolissa, kun kehitämme ratkaisuja hyvinvoinnin edistämiseksi informaatioyhteiskunnassa.

Kysymme muun muassa seuraavaa:

  • Millaiset tekijät estävät tai edistävät informaatiohyvinvointia?
  • Millaisilla prosesseilla informaatioympäristöä voisi hallita paremmin?
  • Millaisia toimenpiteitä voisimme tehdä, jotta vastuu informaatiohyvinvoinnin edistämisestä siirtyisi yksilöiltä laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolle?
  • Mitä informaatiohyvinvoinnista seuraa?

Ohjelma

12:00
Lounas
12:30
Sitran tervetulosanat
12:45
THL:n alustus informaatiohyvinvointiin
13:10
Q&A
13:30
Keskustelua pienryhmissä: Tilannekuvan määrittelyä
14:15
Keskustelu pienryhmissä: Kohti toimenpiteitä
14:45
Yhteinen keskustelu
15:15
Loppusanat ja jatko
15:30
Tilaisuus päättyy
Ota yhteyttä
Asiantuntija, Digitaalinen valta ja demokratia

Mistä on kyse?