Live
Vaikuttaa hyvältä!
tapahtumat

Vaikuttaa hyvältä!

Vaikuttavuus yrityksen valttikorttina:
Miten tuotetaan hyvinvointia vaikuttavasti ja tuloksellisesti?
 
Kysyntä vaikuttavalle toiminnalle kasvaa. Onko yrityksesi valmis vastaamaan siihen? Miten toiminta olisi mahdollisimman ennakoivaa, vaikuttavaa ja kauaskantoista? Miten tuloksellisen toiminnan lähtökohdat voidaan mallintaa ja onnistumista mitata?
 
Yhä useampi toimija on tutustunut viime aikoina vaikuttavuusinvestoimiseen. Vaikuttavuusinvestoimisessa on kyse taloudellisen tuoton ja mitattavan yhteiskunnallisen hyödyn aikaan saamisesta. Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteuttamismuoto on SIB eli tulosperusteinen rahoitussopimus. Se mahdollistaa julkiselle sektorille tulosten ostamisen suoritteiden sijasta niin, että toiminnan taloudellisen riskin kantavat yksityiset sijoittajat.
 
Tästä on jo kaksi käytännön esimerkkiä:  työhyvinvointia edistävä SIB ja maahanmuuttajien työllistymistä nopeuttava SIB. Vaikuttavuuskiihdyttämön kautta noin 20 hyvinvointialan startup-yritystä on jo päässyt kehittämään liiketoimintaansa kohti yhteiskunnallisesti hyödyllisten tulosten aikaansaamista ja myymistä.
 
 
Alustajina toimivat Sitran ja julkisen hankinnan asiantuntijat. Kommenttipuheenvuoron kuulemme Suomen Yrittäjiltä.
 
Ohjelma:
 
8.30 Aamukahvit
 
9.00 Mitä on vaikuttavuusinvestoiminen ja tulosten ostaminen? / Sari Rautio, Sitra
 
Innovatiiviset hankinnat ja vaikuttavuus / Jussi Pyykkönen, hankintakonsultti, Hansel
 
Vaikuttavuus yrityksen kilpailuetuna – mitä ostaja haluaa? / Kari Hakari, kehittämisjohtaja, Tampereen kaupunki
 
Kommenttipuheenvuoro / Anssi Kujala, varatoimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
 
Suuntamerkit jatkoon / Sitra
 
12.00 Tilaisuus päättyy
 
 

Vaikuttavuusinvestoiminen (engl. Impact Investing) on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteisiä ja mitattavia yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sitran tavoitteena on tuoda vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli Suomeen:rakentaa sitä varten tarvittavaa ekosysteemiä, tuoda yhteen eri sidosryhmät – julkinen sektori, palveluntuottajat ja sijoittajat – ja kokeilla mallin toimivuutta suomalaisessa yhteiskunnassa.

Suomen ensimmäinen Vaikuttavuuskiihdyttämö järjestettiin syksyllä 2015, ja siitä kerätyt opit nyt koottu Vaikuttavuus yrityksen kilpailuetuna –julkaisuun.

Mistä on kyse?