Live
Vaikuttavuusinvestoimisen työseminaari:SIB-malli edistävän ja ehkäisevän toiminnan mahdollistajana
tapahtumat

Vaikuttavuusinvestoimisen työseminaari:SIB-malli edistävän ja ehkäisevän toiminnan mahdollistajana

Vaikuttavuusinvestoimisen SIB-työseminaari: SIB-malli edistävän ja ehkäisevän toiminnan mahdollistajana

Tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli. Sitä voidaan hyödyntää erityisesti edistävässä ja ehkäisevässä toiminnassa. SIB-mallissa toiminta toteutetaan sijoittajan varoilla, joten sijoittaja kantaa hankkeen taloudellisen riskin ja julkinen sektori maksaa vain tuloksista.

Tilaisuuden tavoitteena on varmistaa, että jokaisella kunnalla on käytettävissään kaikki mahdollinen kokemus ja tieto tuloksellisen SIB-hankkeen toteuttamiseksi.

Tilaisuus on tarkoitettu ennen kaikkea sellaisten kuntien edustajille, jotka harkitsevat SIB-mallin hyödyntämistä. Kutsumme paikalle myös muutamia palveluntuottajia, jotka ovat valmiita toimimaan tulosperusteisella palkkiomallilla ja asiantuntijoita, jotka pystyvät valottamaan käytännön näkökulmia muun muassa iltapäivän teemakohtaisen ryhmätyöskentelyn tueksi.

Ohjelma:

8.15    Aamupalaa tarjolla

9.00    Avaus
               Maria Päivänen, tilaajapäällikkö, Tampereen kaupunki
 
 
9.15     SIB-malli ja lähtökohtia käytännön tekemiselle
              Mika Pyykkö, avainalueen vetäjä, Sitra
 
9.45    Verotuksen näkökulma
              Juha Laitinen, partneri ja Mikko Leinola, veroasiantuntija, PwC Suomi
 
10.30   Tauko
 
10.45    SIB-esimerkki Ruotsista
               Thomas Arctaedius, Founder, Center for Social Entrepreneurship Stockholm (CSES)
 
11.30    Lounas
 
12.30    Sijoittajan näkökulma
               Tom Liljeström, toimitusjohtaja, LähiTapiola Varainhoito Oy
 
13.00    Teemakohtainen työskentely ryhmissä
             (jokaisessa teemaryhmässä on omat moderaattorit)
 
                    
Teema 1: Lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen
vastaava tutkija Tiina Ristikari, THL, toiminnanjohtaja Hanna Heinonen, LSKL ja kehitysjohtaja Kristian Wahlbeck, Suomen Mielenterveysseura
 
Teema 2: Nuorten syrjäytymisen ehkäisy
vanhempi tutkija Laura Kestilä, THL ja tutkimusprofessori Sakari Karvonen, THL

Teema 3: Ikääntyneiden toimintakyvyn vahvistaminen
tutkija Eija Kaskiharju ja suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti sekä johtaja Päivi Voutilainen, STM

Teema 4: Kunnan elinvoimaisuuden ja työllisyyden edistäminen
johtava asiantuntija Mikko Hyttinen ja vanhempi neuvonantaja Mikko Kesä, Sitra

 

15.00             Teemakohtaisen työskentelyn tulokset ja sopiminen jatkotoimista 

16.00             Tilaisuus päättyy

16.10            Info työhyvinvoinnin edistämishankkeesta (TyHy-SIB) 

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on edistää kuntien ja muiden julkisen sektorin organisaatioiden työntekijöiden työhyvinvointia ja esimerkiksi vähentää sitä kautta sairauspoissaoloja. SIB-mallilla tuotettavista palveluista vastaa neljän palveluntuottajan muodostama koalitio. Sen toiminnan tuloksellisuutta mitataan sairauspoissaoloissa tapahtuvalla muutoksella. Asiakasorganisaation maksama tulospalkkio perustuu siis sairauspoissaolojen vähenemiseen ja sen seurauksena syntyvään taloudelliseen säästöön.  

Tilaisuus on maksuton. 

Lisätietoja antaa allekirjoittaneen lisäksi avustava asiantuntija Saara Lehtonen, puh. 040 586 3604, saara.lehtonen@sitra.fi 

Ilmoittautumiset keskiviikkoon 3.6. mennessä: tuuli.salminen@sitra.fi. Ilmoitathan samalla, mihin iltapäivän teemaryhmään haluat osallistua. Toivomme myös tietoa mahdollisista ruoka-aineallergioista.

Lämpimästi tervetuloa! 

Mika Pyykkö
johtava asiantuntija / avainalueen vetäjä
Sitra
puh. 0400 841 662
mika.pyykko@sitra.fi
 
Tilaisuuden esitysmateriaalit

Mistä on kyse?