Siirry suoraan sisältöön
Live
Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpaja 1
Työpajassa paneudutaan sosiaali-, terveys ja hyvinvointialojen kehittämiseen: mitä palveluratkaisuja aloilla tarvitaan, mihin kehittämisessä tulisi panostaa ja millä keinoin.
ILMOITTAUDU Viimeinen ilmoittautumispäivä 17.5.2019

Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! 1. -työpajassa haetaan vastauksia siihen, miten murroksessa olevia toimialoja kuten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoja eli ns. sotehy-alaa voisi tukea. Rakennamme myös yhdessä konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten eri puolella Suomea olevia sotehy-alan toimijoita tulisi palvella.

Työpaja on jatkoa 25.3. pidetylle Vauhdita sote-palvelutuotanto lentoon! -tilaisuudelle. Tilaisuuden materiaalit ja tallenne löytyvät täältä. Tilaisuudessa esiteltiin testattuja Soteuttamo– ja Sote-kiihdyttämö työkaluja pk-yritysten ja palveluja tuottavien järjestöjen liiketoiminnan, muutoskyvyn ja verkostoitumisen kehittämiseen.

Nyt on hyvä hetki pohtia suuntaviivoja sen suhteen, mitä palveluratkaisuja sotehy-kentällä tarvitaan, mihin tulisi panostaa ja millä keinoin.

Työpajassa työskennellään tavoitteellisesti seuraavien kysymysten äärellä:

Mikä on luonteva rooli alueille jatkaa ja käynnistää uusia toimenpiteitä sotehy-toimialalla? Mihin toimintoihin ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on mahdollista saada taloudellista tukea ja miten alueiden yritys-, järjestö- ja sote-toimialan kehittäjät voivat olla mukana? Kenen puoleen käännyn jatkossa askarruttavissa kysymyksissä?

Työpajassa tarjoamme tukea sekä tavoitteiden asettamiseen että niiden seurantaan.

Kenelle työpajat ovat tarkoitettu?

Työpajoihin voivat osallistua ELY-keskusten e-vastuualueiden johtajat, TY-päälliköt, ELY-keskusten asiakkuuspäälliköt ja TE-toimistojen johtajat, TE-palvelujohtajat 3 henkilöä/alue. Lisäksi KEHA-keskus/Toke, koulutusorganisaatioiden ja kehitysyhtiöiden sekä yritys- ja järjestötoiminnan kehittäjät. Työpajaa on mahdollista seurata soveltuvin osin Skype-yhteyden kautta.

 

Ohjelma

9.30

Aamukahvit

10.00

Tervetuloa, miksi täällä tänään? Yrityspalveluiden uudistaminen

Tuula Tiihonen, Sitra ja Marjukka Aarnio, TEM

10.20

Katsaus ESR-hankkeen suunnitelmaan ja tavoiteaikatauluun

Mikko Hannula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Keskustelua ja työskentelyä aiheen tiimoilta

11.30

Johdanto vaikuttavuuslähtöiseen työskentelyyn – yhteisistä tavoitteista yhteiseen työhön

Jonna Heliskoski, Sitra

12.15

Lounas

13.15-15.00

Yhteiset tavoitteet, tarvittavat muutokset ja toimijoiden roolit muutoksessa

Työpajatyöskentelyä Jonna Heliskosken alustuksen viitoittamalla tiellä

14.00

Kahvitauko

15.00

Yhteenveto ja ohjeistus jatkoon – tehtävät ja seuraavat toimenpiteet ennen 17.6.2019 jatko-työpajaa

15.30

Työpaja päättyy

Mistä on kyse?