Live
Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpaja 2

Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpaja 2

Työpajassa pohditaan, mitä palveluratkaisuja sosiaali-, terveys ja hyvinvointialoilla tarvitaan ja millä keinoin ne saavutetaan. Rakennamme yhdessä konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja!

Työpaja on jatkoa ensimmäiselle Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpajalle.

Työpajassa haetaan vastauksia siihen, miten murroksessa olevia toimialoja kuten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoja eli ns. sotehy-alaa voisi tukea. Rakennamme myös yhdessä konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten eri puolella Suomea olevia sotehy-alan toimijoita tulisi palvella.

Pohdimme sitä, mikä on luonteva rooli alueille jatkaa ja käynnistää uusia toimenpiteitä sotehy-toimialalla. Mihin toimintoihin ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on mahdollista saada taloudellista tukea ja miten alueiden yritys-, järjestö- ja sote-toimialan kehittäjät voivat olla mukana?

Ketkä voivat osallistua työpajaan?

Työpajaan voivat osallistua ELY-keskusten e-vastuualueiden johtajat, TY-päälliköt, ELY-keskusten asiakkuuspäälliköt ja TE-toimistojen johtajat, TE-palvelujohtajat 3 henkilöä/alue. Lisäksi KEHA-keskus/Toke, koulutusorganisaatioiden ja kehitysyhtiöiden sekä yritys- ja järjestötoiminnan kehittäjät. Työpajaa on mahdollista seurata soveltuvin osin Skype-yhteyden kautta.

Työpajan esitykset löytyvät ohjelmasta klikkaamalla esityksen otsikkoa.

Ohjelma

 

9.30

Aamukahvit

10.00

Tervetuloa ja päivän tavoitteet

Tuula Tiihonen, Sitra

10.10

Hallitusohjelma sotehy-palvelutuotannon ja uudistamisen näkökulmasta

Mikko Martikainen, TEM

10.30

Vaikuttavuuslähtöisen työskentelyn tulokset työpajasta 22.5.2019 – Miten tästä eteenpäin?

Riina Kopola, Sitra
Mikko Hannula, Kaakkois-Suomen ELY-keskus 

11.00

Sote-kentän haasteet yrittäjän silmin. Johdanto aiheeseen ja keskustelua

Mia Janhunen, Helmihenkilöstö

11.30

Digi-siltarahoitus ja syksyn toimet käytännössä

Mikko Hannula,Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Terhi Tevameri, Varsinais-Suomen ELY-keskus

12.10

Lounas

13.00

Projektisuunnitelman käynnistäminen: Miten lähden kehittämään alueellani sotehy-palveluntuotantoa?

Riina Kopola ja Elina Eerola, Sitra

14.15

Kahvitauko

14.30

Kansalliset toimijat Kela ja THL sote-palveluntuottajien tukena

Marjukka Turunen, Kela
Päivi Achte ja Maarit Hiltunen-Toura, THL

15.00

Videotervehdys Healthtech Finland sote-palveluntuottajien tukena

Saara Hassinen, Healthtech Finland/Teknologiateollisuus ry

15.10

Yhteenveto ja seuraavat jatkoaskeleet

15.30

Työpaja päättyy

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?