Live
Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpaja 2
Työpaja

Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpaja 2

Työpajassa pohditaan, mitä palveluratkaisuja sosiaali-, terveys ja hyvinvointialoilla tarvitaan ja millä keinoin ne saavutetaan. Rakennamme yhdessä konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja!

Työpaja on jatkoa ensimmäiselle Vauhdita sote-palveluntuotanto lentoon! -työpajalle.

Työpajassa haetaan vastauksia siihen, miten murroksessa olevia toimialoja kuten sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoja eli ns. sotehy-alaa voisi tukea. Rakennamme myös yhdessä konkreettisia ratkaisuvaihtoehtoja siihen, miten eri puolella Suomea olevia sotehy-alan toimijoita tulisi palvella.

Pohdimme sitä, mikä on luonteva rooli alueille jatkaa ja käynnistää uusia toimenpiteitä sotehy-toimialalla. Mihin toimintoihin ELY-keskuksilla ja TE-toimistoilla on mahdollista saada taloudellista tukea ja miten alueiden yritys-, järjestö- ja sote-toimialan kehittäjät voivat olla mukana?

Ketkä voivat osallistua työpajaan?

Työpajaan voivat osallistua ELY-keskusten e-vastuualueiden johtajat, TY-päälliköt, ELY-keskusten asiakkuuspäälliköt ja TE-toimistojen johtajat, TE-palvelujohtajat 3 henkilöä/alue. Lisäksi KEHA-keskus/Toke, koulutusorganisaatioiden ja kehitysyhtiöiden sekä yritys- ja järjestötoiminnan kehittäjät. Työpajaa on mahdollista seurata soveltuvin osin Skype-yhteyden kautta.

Työpajan esitykset löytyvät ohjelmasta klikkaamalla esityksen otsikkoa.

Mistä on kyse?