Live
Vauhtia vaikuttavuusinvestoi­miseen 3.0
tapahtumat

Vauhtia vaikuttavuusinvestoi­miseen 3.0

– Visio ja miten siitä tehdään totta!

Millainen olisi Suomi, jossa hyvinvointia luodaan vaikuttavasti ja tuloksellisesti? Millaisia tavoitteita kannattaa asettaa ja miten toiminnan tuloksellisuutta tulisi mitata? Miten voi sijoittajana edistää tärkeitä yhteisiä asioita?

Vaikuttavuusinvestoiminen on pääoman tietoista suuntaamista toimintaan, joka saa aikaan sekä taloudellista tuottoa että mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Sen avulla voidaan lisätä julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja sijoittajien tuloksellista yhteistyötä erilaisten ongelmien ehkäisemiseksi ja haasteiden ratkaisemiseksi.
 
Sitra on tuomassa vaikuttavuusinvestoimisen mallia Suomeen ja toimii neuvonantajana muun muassa ensimmäisissä tulosperusteissa rahoitussopimuksissa eli SIBeissä (Social Impact Bond).
 
Haluatko olla mukana luomassa toimintakulttuuria, jossa resurssit suunnataan vaikuttavasti ja saavutettuja tuloksia mitataan? Vauhtia vaikuttavuusinvestoimiseen 3.0 –tilaisuudessa kuulet innostavia esimerkkejä maailmalta ja Suomesta, ja saat kuvan siitä, miten sinä voit osaltasi vauhdittaa muutosta kohti vaikuttavuutta.   
 
Ohjelma:

Klo 11.30 tervetulokahvit tarjolla. Ohjelma alkaa klo 12.

 
Millainen olisi Suomi, jossa hyvinvointia luodaan vaikuttavasti ja tuloksellisesti?
Visiokeskustelussa mukana mm.:
Pentti Pikkarainen, ylijohtaja, valtiovarainministeriö ja Vaikuttavuusinvestoimisen kansallisen ohjausryhmän puheenjohtaja
Teri Heilala, toimitusjohtaja, FIM Oyj ja FIM Varainhoito Oy
Timo Lindholm, johtaja, Sitra
Suvi Uski, osakas ja tutkimusjohtaja, Mightifier
Ulla-Maija Rajakangas, toimitusjohtaja, Hyvinvointialan liitto
 
Vaikuttavuusinvestoimisen esimerkkejä maailmalta
António Miguel, Laboratório de Investimento Social, Portugali


Vaikuttavuusinvestoiminen ja tulevaisuuden megatrendit

Ennakointiasiantuntijan kommentti
Elina Kiiski-Kataja, johtava asiantuntija, Sitra
Katsomme tulevaisuuteen Sitran megatrendien kautta
 
Vaikuttavuus kilpailuetuna
Mikko Niemelä, palvelujohtaja, Merikratos Oy
Kati Palsanen, kehitysjohtaja, SOS-Lapsikylä
 
Paneelikeskustelu: Tulosperusteisella rahoitussopimuksella (SIB) vauhtia maahanmuuttajien työllistymiseen! Lue lisää täältä
Keskustelemassa:
Mika Niemelä, talousjohtaja, työ- ja elinkeinoministeriö
Jussi Nykänen, hallituksen puheenjohtaja, Epiqus Oy
Husein Muhammed, kehityspäällikkö, Arffman Consulting Oy
Heikki Venho, sijoitusjohtaja, Osuuskunta Tradeka
 
Näin rakennetaan vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemi Suomeen
Mika Pyykkö, Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä, Sitra
 
Tilaisuus päättyy klo 16, jonka jälkeen on mahdollisuus vielä jäädä verkostoitumisglögeille.
 
 
Tilaisuuden esitysmateriaalit
 

Tapahtumassa otetaan  valokuvia sekä videotallennetta, joita Sitra voi julkaista ei-kaupallisessa tarkoituksessa Sitran verkkosivuilla, julkaisuissa ja sähköisissä esityksissä sekä Youtubessa. Valokuvat ja videotallenne saattavat sisältää kuvia osallistujista. Osallistujan katsotaan antavan suostumuksensa edellä mainittuun kuvien käyttöön saapumalla tilaisuuteen.

Mistä on kyse?