archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

SIB maahanmuuttajien työllistämiseksi – valtiolle jopa 28 milj. euron säästöt

TEM:n ja Sitran ideoima hanke nopeuttaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sitran ideoima hanke tarjoaa noin 3 000 maahanmuuttajalle mahdollisuuden työelämälähtöiseen kotoutumiskoulutukseen ja työllistymiseen nopeutetussa aikataulussa. Varat toimintaan kerätään yksityisiltä sijoittajilta. Julkinen sektori säästää kustannuksia ja maksaa vain tuloksista.

Hanke toteutetaan tulosperusteisella rahoitussopimuksella eli ns. Social Impact Bond -mallilla (SIB), jonka Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on tuonut Suomeen osana vaikuttavuusinvestoimista. Yksityiset sijoittajat rahoittavat maahanmuuttajien työllistymisen tueksi suunnitellun toiminnan ja kantavat siihen liittyvät taloudelliset riskit. Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) maksaa tulospalkkion vain, jos yhdessä sovitut työllistymistavoitteet saavutetaan.

Reilut 3 000 koulutettavaa valitaan satunnaisotannalla oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien keskuudesta. Kun kolmivuotinen hanke päättyy ja sen vaikuttavuus todennetaan, tavoitteena on, että vähintään 2 000 maahanmuuttajaa on mukana työelämässä. Jos tähän päästään, julkisen sektorin laskennalliset säästöt voivat nousta jopa 28 miljoonaan euroon, sillä nopea työllistyminen muun muassa vähentää työttömyysturvan tarvetta ja lisää verotuloja.

”Tämä kansainvälisestikin mittava hanke tukee maahanmuuttajien yhteiskunnallista osallisuutta ja hyvinvointia ja sen myötä koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia”, sanoo Sitran Vaikuttavuusinvestoiminen-avainalueen vetäjä Mika Pyykkö.

Varainhankinta käynnissä – SOK sijoittaa miljoona euroa

Sijoittajille malli tarjoaa mahdollisuuden saada taloudellista tuottoa ja osallistua yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemiseen. Yhteiskunnallisista tavoitteista kiinnostuneita sijoittajia löytyy niin institutionaalisista sijoittajista kuin yksityishenkilöistä.

Hanketta varten perustetun rahaston varainkeruuta hoitaa hankehallinnoijaksi kilpailutuksella valittu Epiqus Oy yhdessä FIMin kanssa. SOK tiedotti tänään sijoittavansa hankkeeseen miljoona euroa. Lue SOK:n tiedote täältä.

”On todella hienoa, että markkinat ovat ottamassa uuden työkalun käyttöönsä. Tässä SOK ja FIM ovat Epiquksen tavoin edelläkävijöitä ja näyttävät muillekin esimerkkiä”, Pyykkö sanoo.

Myös Sitra on ilmoittanut, että se on halukas osallistumaan sijoittajana Suomen ensimmäisiin SIB-hankkeisiin. Päätös mahdollisesta sijoituksesta tähän hankkeeseen tehdään marraskuun alkupuolella.

Kotoutumiskoulutusta työn ohessa

Pitkäaikaistyöttömyys on Suomeen asettuneilla maahanmuuttajilla selvästi yleisempää kuin muulla väestöllä. Normaalisti kotouttamiskoulutus kestää vuodesta puoleentoista vuoteen, ja työllistyminen tapahtuu keskimäärin vasta kolme-neljä vuotta koulutuksen jälkeen. 

Uudessa mallissa pyritään siihen, että koulutukseen valitut ja siihen halukkaat maahanmuuttajat siirtyvät töihin keskimäärin neljä kuukautta koulutuksen alkamisesta ja koulutus jatkuu työn ohessa työpaikalla. Työpaikkoja voi löytyä esimerkiksi rakennus-, kiinteistö-, palvelu-, ravintola-, hoiva- ja ICT-aloilta.

Ensimmäinen koulutusjakso on kaikille yhteinen. Sen aikana osallistujien aiempi koulutus ja työkokemus kartoitetaan ja heidät jaetaan tuen tarpeen mukaan eri ryhmiin. Tarjolla on niin intensiivistä ammatillista tukea, yrittäjyyskoulutusta kuin myös pikakaista kokeneille ammattilaisille.

SIB-hankkeen suunnittelu alkoi TEM:n ja Sitran yhteistyönä loppuvuodesta 2015, kun Suomeen oli saapunut vuoden mittaan ennätykselliset 30 000 turvapaikanhakijaa. Nyt käynnistyvän hankkeen taustalla on mittava mallinnustyö eli analyysi siitä, millaiset toimenpiteet mahdollistavat halutun muutoksen. Lisäksi on rakennettu indikaattorit tulosten mittaamiselle niin laadullisten tekijöiden kuin taloudellisen arvon näkökulmasta. Mallinnukseen osallistui asiantuntijoita Sitrasta, Hanselista ja Aalto-yliopistosta.

Useita SIB-hankkeita lähdössä liikkeelle tänä syksynä

Vaikuttavuusinvestoiminen mahdollistaa yksityisen pääoman kanavoimisen hankkeisiin, joilla edistetään yhteistä hyvää tavoitteellisesti ja tuottoisasti. Sitra on tuomassa mallia Suomeen ja toimii neuvonantajana ensimmäisissä SIB-piloteissa. Työ alkoi kaksi vuotta sitten lähes puhtaalta pöydältä ja on edennyt hyvään vaiheeseen. Useita tulosperusteisia hankkeita on lähdössä liikkeelle tänä syksynä.

Maahanmuuttajien nopean työllistämiseen liittyvän hankkeen lisäksi suunnitteilla on kolme SIB-teemarahastoa, joiden yhteiskunnalliset tavoitteet liittyvät lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointiin, vaikeasti työllistyvien työllistämiseen ja ikäihmisten itsellisen asumisen tukemiseen. Noin 40 kuntaa on ilmaissut kiinnostuksensa näiden teemojen alle sijoittuviin hankkeisiin. Lapset, nuoret ja lapsiperheet -rahaston on määrä aloittaa toimintansa ensi vuoden alkupuolella.  

SIB-malli on lähtöisin Isosta-Britanniasta. Ensimmäinen SIB lanseerattiin siellä vuonna 2010 ja sen tavoitteena oli ehkäistä vapautuvien vankien uusintatuomioita eli ajautumista uusiin rikoksiin. Tätä nykyä mallia sovelletaan jo yli 60 hankkeessa eri puolilla maailmaa.

Suomen ja Pohjoismaiden ensimmäinen tulosperusteinen rahoitussopimus (SIB) julkistettiin viime vuoden lopulla. Se edistää työhyvinvointia julkisella sektorilla. Tällä hetkellä sopimus mahdollistaa räätälöidyt työhyvinvointipalvelut yhteensä 1 300 työntekijälle Lounais-Suomen maistraatissa, Savon koulutuskuntayhtymässä ja Nurmijärven kunnan Aleksia-liikelaitoksessa. Alustavista tuloksista tiedotetaan vuoden 2017 keväällä. Työhyvinvointia edistävän hankkeen ensi vaiheen sijoittajat ovat Me-säätiö, finanssisijoittaja Henri Kullvik ja Sitra. 

Mistä on kyse?