Live
Digitaalisia terveyden ja hyvinvoinnin palveluita Euroopalle
Verkkotapahtuma

Digitaalisia terveyden ja hyvinvoinnin palveluita Euroopalle

Sitra järjestää yhdessä kumppaniensa kanssa eurooppalaisen digitaalisten terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden tapahtumasarjan. Tapahtumissa perehdytään mm. Sitran viime vuonna tekemän kyselytutkimuksen tuloksiin ihmisten toiveista ja tarpeista puettavien älylaitteiden suhteen. Tulokset antavat mielenkiintoista pohjaa ihmislähtöiselle digitaalisten palvelujen kehitykselle.

  • 12.03.2021 klo 11:00 - 12:30
  • Saksa (Ohjelma alkaa paikallista aikaa klo 10:00 CET.)

Yksilöiden itsensä keräämä puettavien älylaitteiden data ja sen kautta saatava ymmärrys voitaisiin valjastaa terveyden ja hyvinvoinnin hyötykäyttöön läpi Euroopan. Myös hyödyntämättä olevaa liiketoimintapotentiaalia on ulosmitattavissa merkittävästi. Kyselyn avulla kerättiin mielenkiintoista dataa yksilöiden tavasta käyttää puettavia älylaitteita, mutta saatiin myös tietoa ihmisten suhtautumisesta datansa jakamiseen laitevalmistajien ja muiden alan toimijoiden kanssa.

Kyselytutkimus on erityisen kiinnostava tutkittujen maiden (Alankomaat, Ranska, Saksa ja Suomi) osalta, mutta antaa suuntaa myös koko Euroopalle.

Samoissa tapahtumissa kerrotaan paikallisyleisöille myös Sitran vastikään lanseeraamasta reilujen terveysdatapalveluiden Reilu terveysdata -haastekilpailusta (”The Fair Health Data Challenge”). Haasteen avulla pyritään löytämään eurooppalaisia esimerkkejä terveyden ja hyvinvoinnin digipalveluista, joissa dataa jaetaan tai vaihdetaan, toimitaan läpinäkyvästi ja dataa käytetään yksilöiden luvalla.

Tarkemmat tapahtumien päivämäärät ja lisätiedot löytyvät englanninkieliseltä tapahtumasivulta.