Live
Yhteinen keskustelu TKI-järjestelmän kehittämisestä
Työpaja

Yhteinen keskustelu TKI-järjestelmän kehittämisestä

Sitra tuo eri toimijat yhteen keskustelemaan tutkimus- ja kehityspanostuksista ja TKI-järjestelmän uudistamistarpeista. Toukokuussa 2024 syvennymme sidosryhmätyöpajoissa aineettomaan pääomaan.

Suomi on sijoittamassa huomattavan määrän julkisia varoja tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan. Tulevaisuuden kannalta on tärkeää, että varat sijoitetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti, ja että toimijoiden välinen yhteistyö on sujuvaa.

Sidosryhmätyöpajoissa perjantaina 3.5. ja tiistaina 7.5.2024 syvennytään aineettomaan pääomaan. Aineettomat investoinnit ovat tärkeitä innovaatioiden tuotteistamisen ja markkinoinnin kannalta. Suomessa panostukset aineettomiin investointeihin ja erityisesti tutkimus- ja kehitysinvestointeihin ovat kuluneella vuosikymmenellä olleet selvässä laskussa. Pyrimme työpajassa syventämään ymmärrystä siitä, mistä tämä johtuu.

Työpaja on kolmas keväällä 2024 järjestettävien keskustelutilaisuuksien sarjassa, joihin on kutsuttu innovaatiojärjestelmän keskeisiä toimijoita.

Työpajat järjestetään osana Sitran Kestävän kasvun innovaatiot -projektia, jonka tavoitteena on osaltaan vahvistaa Suomen innovaatiojärjestemän kykyä toimia strategisesti ja pitkäjänteisesti. Projektissa on fasilitoiva ja tutkimuksellinen ote. Yhdistämme toimijoita ja annamme aidon mahdollisuuden rakentavalle vuoropuhelulle sekä erilaisille näkemyksille. Tiedontuottamisessa ja kerätyn tiedon laadullisessa analyysissä käytämme tutkimuksellisia menetelmiä. Yhteinen tietopohja auttaa tulevaisuuden ratkaisujen löytämisessä.

Sidosryhmätyöpajat ovat kutsuvierastilaisuuksia. Aiemmat työpajat on järjestetty 9.2., 12.2., 13.3. ja 14.3.2024.