Muutospeli


Muutospeli on visuaalinen fasilitointimenetelmä, joka auttaa tiimejä keskustelemaan ja luomaan yhteistä ymmärrystä muutoksesta.

 

Kuva: Topias Dean ja Saara Saarinen, Sitra

Muutospelin tarina

Sitra käynnisti syksyllä 2021 yhteiskehittämisprosessin. Prosessiin kutsuttiin osallistujiksi ns. koulutuksen alumneja, eli Sitran aiempiin koulutuksiin osallistuneita yhteiskunnallisia vaikuttajia ja suunnannäyttäjiä yhteiskunnan eri sektoreilta.

Ryhmä sai tehtäväkseen pohtia, mitä on muutoskyky ja yhteiskehittää muutoskyvyn ”kartan” eri toimijoiden hyödynnettäväksi.

Kutsun otti vastaan 74 alumnia.

”Kartan” tavoitteena oli auttaa tunnistamaan yhteiskunnallisen muutoskyvyn eri osia ja muutoksen eri rooleja sekä hahmottamaan muutoskykyä. Tunnistettuna tarpeena oli myös sellainen kaikille käyttäjille sopiva työkalu tai menetelmä, joka tukisi muutoskeskustelua työyhteisöissä ja muissa ryhmätilanteissa.

Muutospeli on yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan luomista varten

Muutospelin taustalla on ajatus siitä, että muutokseen voidaan vaikuttaa yhdessä, eikä kukaan tee muutosta yksin. Se, miten muutokseen suhtaudutaan ja miten se yhdessä ymmärretään, vaikuttaa myös muutoksen suuntaan ja lopputulokseen. Muutospeli kehittää yksilöiden ja ryhmien ymmärrystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja siten kehittää myös muutoskykyä.

Kohderyhmä

Muutospeli on tarkoitettu:

Käyttötarve

Peli auttaa luomaan yhteistä tilannekuvaa ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä, keskustelemaan muutoksesta rakentavasti ja huomioimaan siihen liittyvät tunteet ja erilaiset näkökulmat.

Peli auttaa keskustelemaan muutoksesta rakentavasti eri näkökulmista ja tunnistamaan ne muutoksen ulottuvuudet, joista ei vielä ole yhteistä ymmärrystä. Peli auttaa myös sanottamaan muutokseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Pelaamisen jälkeen tiimin on helpompi lähteä toiminnan tasolle muutoksessa.

”Kartasta” syntyi lopulta Muutospeli.

Peli-idea

Peliin tarvitaan 3–6 pelaajaa ja pelin ohjaaja, eli fasilitaattori. Peliä voi pelata myös ilman fasilitaattoria peliporukan niin päättäessä. Lisäksi pelissä on korttipakka jokaiselle pelaajalle ja pelialusta.

Peliin käytettävä aika on yksilöllinen ja riippuu muutoksen aiheesta sekä siitä, miten syvälle muutoksen eri ulottuvuuksiin pelaajat haluavat mennä. Kaikkien ulottuvuuksien läpikäymiseen on hyvä varata aikaa noin tunti.

Ryhmä päättää etukäteen yhdessä muutoksen aiheen (esim. talonyhtiön remontti, organisaatiomuutos, luontokadon hillitseminen uusiutuvien energiamuotojen avulla).

Muutospelissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eikä voittajia tai häviäjiä. Halutessaan peliporukka voi kuitenkin ennen pelaamista päättää, että lopussa voittajaksi valitaan se pelaaja, joka on onnistunut herättämään muissa pelaajissa uusia näkökulmia, ajattelua tai esimerkiksi rakentavasti keskustelemaan muutoksesta.

Peliohjeet (tulostettava pdf, 655 kt)

Fasilitointiohjeet

Aloittakaa peli käymällä läpi rakentavan keskustelun pelisäännöt:

  1. Kuuntele toisia – älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja
  2. Liity toisen puheeseen ja käytä arkikieltä
  3. Kerro omista kokemuksista ja ajatuksistasi
  4. Ole läsnä ja kunnioita toisia, toisten näkemyksiä ja luottamuksen ilmapiiriä
  5. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita

Fasilitointiaineistot

Voit tulostaa oheiset materiaalit fasilitointia varten.

Fasilitointiohje (pdf 38 kt)
Muutospelin muistiinpanot -työpohja (34 kt)
Muutospelin loppukeskustelu (1,55 Mt)

Apukysymyksiä fasilitoijalle muutoksen eri ulottuvuuksiin

Pelin lopuksi

Kysymyksiä yhteenvetokeskustelun tueksi

Digipeli

Muutospelistä on digitaalinen versio Miro-yhteistyöalustalla. Olemme tehneet Miroon valmiit pelipohjat, jotka voit kopioida käyttöösi omaan Miro-tiimiisi.  

Anna palautetta

Tämä on Muutospelin ensimmäinen versio, joten kuulisimme mielellämme palautetta, käyttökokemuksia ja kehitysideoita. Olisi hienoa, jos käyttäisitte pelin jälkeen hetken aikaa palautteen antamiseen sivun yläosan linkistä.

Anna palautetta

Tilaa peli

Kiitos! Muutospelin painopelit on nyt jaettu loppuun. Tutustu tältä sivulta löytyvään Miro-versioon.

Mistä on kyse?