Muutospeli

Muutospeli on Sitran koulutuksen alumnien kanssa yhteiskehitetty visuaalinen fasilitointimenetelmä, joka auttaa tiimejä keskustelemaan ja luomaan yhteistä ymmärrystä muutoksesta.

 

Kuva: Topias Dean ja Saara Saarinen, Sitra

Muutospeli on yhteisen ymmärryksen ja tilannekuvan luomista varten

Muutospelin taustalla on ajatus siitä, että muutokseen voidaan vaikuttaa yhdessä, eikä kukaan tee muutosta yksin. Se, miten muutokseen suhtaudutaan ja miten se yhdessä ymmärretään, vaikuttaa myös muutoksen suuntaan ja lopputulokseen. Muutospeli kehittää yksilöiden ja ryhmien ymmärrystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja siten kehittää myös muutoskykyä.

Kohderyhmä

Muutospeli on tarkoitettu:

Käyttötarve

Peli auttaa luomaan yhteistä tilannekuvaa ja rakentamaan yhteistä ymmärrystä, keskustelemaan muutoksesta rakentavasti ja huomioimaan siihen liittyvät tunteet ja erilaiset näkökulmat.

Peli auttaa keskustelemaan muutoksesta rakentavasti eri näkökulmista ja tunnistamaan ne muutoksen ulottuvuudet, joista ei vielä ole yhteistä ymmärrystä. Peli auttaa myös sanottamaan muutokseen liittyviä tunteita ja ajatuksia. Pelaamisen jälkeen tiimin on helpompi lähteä toiminnan tasolle muutoksessa.

Peliohjeet

Mitä tarvitaan?

3–6 pelaajaa ja pelin ohjaaja, eli fasilitaattori.

Tarvikkeet

Pelissä on korttipakka jokaiselle pelaajalle ja pelialusta. Peliin käytettävä aika on yksilöllinen ja riippuu muutoksen aiheesta sekä siitä, miten syvälle muutoksen eri ulottuvuuksiin pelaajat haluavat mennä. Kaikkien ulottuvuuksien läpikäymiseen on hyvä varata aikaa noin tunti.

Mikäli haluaa lisätä pelillisiä elementtejä, voi peliin ottaa mukaan tiimalasin ja käyttää sitä puheenvuorojen rajaamiseen sekä nopan, jolla voi arpoa ulottuvuuksien järjestyksen.

Miten peliin valmistaudutaan?

Ensin päätetään muutoksen aihe, eli pelin teema sekä valitaan pelin fasilitoija, joka ei itse osallistu pelaamiseen. Peliä voi pelata myös ilman fasilitaattoria peliporukan niin päättäessä.

Jokaiselle pelaajalle jaetaan oma korttipakka: kaikkien pakoissa on samat 40 korttia. Pelaajat asettuvat pelipöydän ympärille niin, että pelilauta on keskellä.

Fasilitaattori kirjaa muutoksen aiheen (esim. talonyhtiön putkiremontista päättäminen, organisaatiomuutos, luontokadon hillitseminen uusiutuvan energian avulla) kaikkien näkyville. Peliaiheen kannattaa olla mahdollisimman konkreettinen ja jokaista pelaajaa koskettava. Ennen peliä on hyvä yhdessä lyhyesti käydä läpi rakentavan keskustelun säännöt.

Miten peli alkaa?

Jos peliin on käytettävissä rajallisesti aikaa, pelaajat voivat alkuun yhdessä keskustella siitä, mitkä ovat tärkeimmät muutoksen ulottuvuudet (pelialustan kahdeksan sektoria) ja käydä läpi, mistä aloittaa.

Pelinohjaaja voi pelaajia kuunnellen ja muutoksen aiheen mukaan tehdä päätöksen läpikäytävistä ulottuvuuksista sekä niiden järjestyksestä. Pelissä voidaan käydä kaikki muutoksen ulottuvuudet tai vain osa niistä läpi. Suosittelemme aloittamaan pelin muutoksen luonne -ulottuvuudesta. Pelin teoreettiseksi taustaksi on  valittu Cynefin viitekehys, josta löytyy tarkempi kuvaus pelin fasilitointiohjeesta. 

Nyt on sovittu, mistä ulottuvuudesta aloitetaan. Mitä sitten tapahtuu? Jokainen pelaaja valitsee ulottuvuuteen liittyvistä korteista (viisi värikoodattua korttia) sen, joka parhaiten vastaa omia ajatuksia muutoksesta. Jokaiseen ulottuvuuteen on neljä eri vaihtoehtoa sekä jokerikortti, jonka voi laittaa, jos mikään vaihtoehdoista ei tunnu sopivalta. Jokerikortin voi sanoittaa haluamallaan tavalla. Kukin pelaaja voi tulkita kuvia omalla tavallaan, eikä niihin ole oikeita tai vääriä vastauksia. Jokainen pelaaja valitsee hiljaa pohdittuaan kortin ja laittaa sen kuvapuoli alaspäin pelipöydälle.

Kaikkien kortit ovat pöydällä, mitä sitten?

Kaikki kortit käännetään ja katsotaan, ovatko pelaajat valinneet samat kortit vai onko pelaajilla ollut erilaisia näkemyksiä. Jokaisella pelaajalla on mahdollisuus lyhyesti avata omia ajatuksiaan muutoksen ulottuvuudesta käyttämällä inspiraationa valitsemaansa korttia. Pelinohjaaja fasilitoi keskustelua. Kun jokaista pelaajaa on kuultu ja keskustelua käyty sen verran kuin on tarpeen, siirrytään seuraavaan ulottuvuuteen ja toistetaan sama.

Miten peli päättyy?

Kun kaikki valitut ulottuvuudet on käyty läpi, on hyödyllistä tehdä yhteenveto pelistä. Fasilitoija voi kysyä pelaajilta yhteenvetoa helpottavia kysymyksiä ja kannustaa tiimiä sanoittamaan pelin lopputulosta ja sitä, mitä tapahtuu seuraavaksi.

Kuka voittaa pelin?

Muutospelissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, eikä voittajia tai häviäjiä. Halutessaan peliporukka voi kuitenkin ennen pelaamista päättää, että lopussa voittajaksi valitaan se pelaaja, joka on onnistunut herättämään muissa pelaajissa uusia näkökulmia, ajattelua tai esimerkiksi rakentavasti keskustelemaan muutoksesta.

Pelin lopuksi jokainen pelaaja voi kirjoitta lapulle sen henkilön nimen, jota ehdottaa voittajaksi. Pelin ohjaaja kerää laput ja julistaa voittajan.

Lopuksi

Tämä on Muutospelin ensimmäinen versio, joten kuulisimme mielellämme palautetta, käyttökokemuksia ja kehitysideoita. Olisi hienoa, jos käyttäisitte pelin jälkeen hetken aikaa palautteen antamiseen sivun yläosan linkistä.

Peliohjeet (tulostettava pdf, 655 kt)

Fasilitointiohjeet

Aloittakaa peli käymällä läpi rakentavan keskustelun pelisäännöt:

  1. Kuuntele toisia – älä keskeytä tai käynnistä sivukeskusteluja
  2. Liity toisen puheeseen ja käytä arkikieltä
  3. Kerro omista kokemuksista ja ajatuksistasi
  4. Ole läsnä ja kunnioita toisia, toisten näkemyksiä ja luottamuksen ilmapiiriä
  5. Työstä rohkeasti esiin tulevia ristiriitoja ja etsi piiloon jääneitä asioita

Apukysymyksiä fasilitoijalle muutoksen eri ulottuvuuksiin

Pelin lopuksi

Kysymyksiä yhteenvetokeskustelun tueksi

Fasilitointiohje (pdf 38 kt)

Digipeli

Muutospelistä on digitaalinen versio Miro-yhteistyöalustalla. Olemme tehneet Miroon valmiit pelipohjat. Voit kopioida ne käyttöösi omaan Miro-tiimiisi.  

Anna palautetta

Kuulemme mielellämme lisää kehitysideoita ja pelikokemuksia. Olisi hienoa, jos peliä pelattuasi vastaisit lyhyeen kyselyyn, sillä se auttaa meitä tekemään pelistä entistä paremman.

Anna palautetta

Tilaa peli

Onko sinun työpaikallasi, tiimissäsi, yhteisössä tai muussa porukassa tapahtumassa muutos, jota teidän olisi hyvä yhdessä ymmärtää? Liittyykö muutokseen ristiriitaisia odotuksia, erilaisia tunteita ja ovatko keinot muutoksen tekemiseen kaikille selvillä?  

Pelin ensimmäinen painos on loppuunvarattu ja uusi painos saadaan jakeluun elokuussa. Jos haluat tilata pelin etukäteen, ilmoita yhteystietosi alla olevalla lomakkeella.

Tilaa peli (lähetys elokuussa)

Haluatko peliboksin tiimisi tai työpaikkasi käyttöön?

Muutospeliä on Sitrassa painettuna pieni, rajattu erä. Muutospelin painoversion voi tilata maksutta käyttöön, kun:

Mistä on kyse?