archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

82 asiantuntijaa haki mukaan kehittämään Erätaukoa

Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu sekä työkalut sen vahvistamiseksi nähdään tärkeinä niin kunnissa, elinkeinoelämän piirissä, kuin kolmannella sektorillakin.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Yhteiskunnallisen keskustelun kehittäminen rakentavammaksi näyttää kiinnostavan toimijoita läpi yhteiskunnan eri sektoreiden. Nykytila puhuttaa sekä julkisella että yksityisellä puolella – kuten myös etujärjestöissä ja koulutuskentällä.

Tästä antavat viitettä Sitran Erätauko-konseptin kehittäjäryhmähakuun lähetetyt hakemukset. Määräaikaan mennessä Erätauon kehittäjäryhmään haki peräti 82 asiantuntijaa yhteiskunnan eri sektoreilta ympäri Suomen, pääkaupunkiseudulta Kainuuseen.

”Hakijoiden suuri määrä ja heidän edustamiensa tahojen laaja yhteiskunnallinen peitto osoittavat, että monet tahot pitävät tärkeinä keskinäisen ymmärryksen lisäämistä ja ihmisten osallisuuden vahvistamista”, kertoo asiantuntija Hannele Laaksolahti Sitrasta.

Sitra on kehittänyt Erätauko-menetelmää rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun käynnistämiseksi ja käymiseksi tasavertaisen kohtaamisen kautta vuoden 2017 ajan. Rakentava yhteiskunnallinen keskustelu on eri näkökulmista aihetta tarkastelevien yksilöiden tai ryhmien välillä käytävää tasavertaista keskustelua, jonka tavoite on lisätä ymmärrystä yhteiskunnasta ja vaikuttaa rakentavasti yhteiskuntaan.

Erätauon kehittäjäryhmä sparraa menetelmän kehittämisessä ja testaa konseptia syksyn 2017 aikana keräten oppeja kokeiluista. Suuren hakijamäärän johdosta Sitra valitsee kehittäjäryhmään hieman suuremman joukon alun perin suunnitellun viidentoista hengen sijaan. Ryhmävalinnoissa painotetaan muodostuvan ryhmän moninaisuutta taustatekijöiden suhteen, kuten osaaminen, ikä ja maantieteellinen sijainti sekä poikkiyhteiskunnallisuutta. Kehittäjäryhmän valinnat ilmoitetaan hakijoille viimeistään viikolla 36. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 26.9.

Erätauko-hankkeen tavoitteena on, että vuonna 2018 Erätauko-menetelmän avulla kuka tahansa – naapurit, aktivistit, koulu, järjestö, kunta tai maakunta – voi mahdollisimman helposti käynnistää rakentavaa keskustelua.

Lue lisää:

Erätauko on osa Sitran juhlavuotta, virallista Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa ja Suomalaisen demokratian tulevaisuuskeskustelut -hanketta.

Mistä on kyse?