archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Aurinkoenergia on yhä suositumpaa – myös Turku haluaa lisää aurinkopaneeleja

Aurinkoenergian suosio on kasvanut vuosi vuodelta myös Suomessa. Aurinkopaneelien hinnat ovat laskeneet huomattavasti ja se on laskenut kynnystä aurinkopaneelien hankintaan. Aurinkoenergia ei kuitenkaan vielä ole tuttu ja jokapäiväinen asia ja erityisesti tiedon puute vaikeuttaa monien päätöksentekoa.

Kirjoittaja

Lilli Poussa

Asiantuntija, Ennakointi

Julkaistu

Turun kaupunki, Turku Energia Oy ja Sitra ovat selvittäneet, millä perustein aurinkopaneelien hankintaan lähdetään ja mitkä ovat yleisimpiä ongelmia, joita ihmiset kohtaavat hankkiessaan aurinkopaneeleja. Samalla on tutkittu, miten kaupunki omilla palveluillaan ja toimillaan voi edistää ihmisten tietämystä ja intoa aurinkopaneelien hankintaan. Selvityksen on toteuttanut Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus.

Tutkimukseen on haastateltu Turun alueella toimivia isännöitsijöitä ja yksityishenkilöitä. Haastatteluissa on pyritty kartoittamaan, mitkä tekijät hankaloittavat aurinkopaneelien hankintaa ja miten näitä esteitä voitaisiin poistaa.

Yksityishenkilöiden haastatteluissa aurinkopaneelien hankintaa perusteltiin sähkön säästämisellä, asunnon arvon nousemisella, tekniikkainnostuksella ja ympäristösyillä. Isännöitsijät kokivat tiedon hankinnan pääosin helpoksi, mutta totesivat asian eteenpäin viemisen vaativan päättäväisyyttä. Aurinkopaneelien hankintaa pidettiin pitkäaikaisena ja tuottavana investointina, mutta myös ympäristösyyt vaikuttivat päätökseen. Paneeleista saatava positiivinen imagohyöty mainittiin tärkeäksi asiaksi.

Moni on kiinnostunut hankkimaan aurinkopaneelit, mutta kokee tiedonhankinnan vaikeaksi. Puolueetonta tietoa on vaikea löytää, tai tieto saattaa olla teknistä ja hankalasti ymmärrettävää.

”Moni kaipasi henkilökohtaista palvelua, joka ottaisi huomioon yksilölliset, kiinteistöille räätälöidyt ratkaisut ja ihmisten erilaiset tarpeet”, toteaa Anne Nieminen Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta. 

”Haluamme olla mukana aurinkoenergian hyödyntämiseen perustuvien palveluratkaisujen kehittämisessä. Olemme jo huomanneet markkinoille tuomiemme vuokrapaneelien kysynnässä, että kasvava määrä kuluttajia painottaa ostopäätöksissään merkittävästi kestävän kehityksen arvoja”, kertoo Turku Energian kehityspäällikkö Antto Kulla.

Aurinkosäteilyn määrä on Etelä-Suomessa samaa luokkaa kuin Pohjois-Saksassa. ”Yhä useampi on kiinnostunut ympäristöasioista ja haluaa siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin. Aurinkopaneelit ovat pitkäaikainen sijoitus ja ne tuottavat sähköä 30 vuotta, joten panostus aurinkopaneeleihin nähdään pitkällä aikajänteellä myös taloudellisesti kannattavaksi”, perustelee Turun kaupungin kehittämispäällikkö Risto Veivo.

”Kotitalouksien rooli aurinkoenergian edistämisessä on merkittävä. Sitran viime vuonna teettämän selvityksen mukaan kansalaisten asuinrakennuksiin asentaman aurinkosähkön tuotanto vuonna 2030 voisi olla 2 TWh. Tämä vastaisi noin neljännestä kotitalouslaitteiden sähkönkulutuksesta” sanoo Sitran asiantuntija Lotta Toivonen

Lisätietoja tutkimuksesta

Mistä on kyse?