archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Demokratian päivitys käyntiin ruohonjuuritason ratkaisuilla

Monialaiset tiimit kehittivät ratkaisuja demokratian ja osallisuuden haasteisiin Demokratiahack-tapahtumassa 5.5. Päivän aikana kehitetyt ratkaisut osoittavat, että lyhyessäkin ajassa voidaan tuottaa ideoita ja konsepteja, joilla on erinomaiset edellytykset kasvaa käytännön kokeilujen kautta vaikuttaviksi toimintatavoiksi.

Kirjoittaja

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Kolmetoista tiimiä kehitti Demokratiahack-tapahtumassa ratkaisuja, joilla ihmisten osallisuutta yhteiskuntaan sekä luottamuksen rakentumista voitaisiin vahvistaa. Hackathonilla (tai hackillä) tarkoitetaan kehittäjätapahtumaa, jossa tiettyä ongelmaa ratkotaan nopeatempoisesti yhdessä muiden kanssa niin, että tuloksena syntyy konkreettisia ideoita ja prototyyppejä haasteen ratkaisemiseksi.

Ratkaisuideoiden teemat vaihtelivat datan käytöstä päätöksenteon joukkoistamiseen ja läpinäkyvyyden lisäämiseen sekä syrjäytymisen ehkäisystä uusiin yhteistoiminnan tukemisen keinoihin.

Hack-päivän päätteeksi asiantuntijaraati valitsi voittajaksi Minimum Viable Organization -tiimin, jonka ratkaisu auttaa helppokäyttöisen käyttöliittymän kautta ihmisiä toimimaan yhdessä. Toiselle sijalle sijoittui Partisipaattori-tiimi vaalikoneratkaisullaan, joka yhdistää käyttäjän vastaukset kunnanvaltuutettujen äänestystuloksiin ja näyttää missä määrin eri puolueiden valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen vastaa käyttäjän antamia vastauksia. Kolmannen sijan nappasi Valassafari-tiimi, jonka ideana on tuoda päätöksentekoon mukaan ihmisten yhteinen arvoperusta, joka on muodostettu tuomalla yhteen kansalaisten itsensä hallinnoimaa dataa useista lähteistä.

”Tämä päivä osoitti, että nopealla ideoinnilla on mahdollista kehittää aidosti uusia ratkaisuja, joilla on potentiaalia saada aikaan muutosta”, kertoo Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman.

”Yhden päivän aikana kehitelty idea ei ole joutunut käymään läpi monia organisaatioportaita, joten se ei ole muovautunut lukuisten kompromissien sarjassa”, Backman jatkaa.

Raadissa toimivat Anita Lehikoinen (OKM), Jouni Backman (Sitra), Pauliina Seppälä (Yhteismaa ry) ja Niklas Wilhelmsson (OM). Arvioinnissa kriteereinä olivat ratkaisun levitettävyys, konkretian taso ja ratkaisun potentiaali demokratian edistämisessä.

Joustavammat vaikuttamisen tavat laajemmin käyttöön

Internetin ja sosiaalisen median aikakaudella demokraattinen järjestelmä ei voi enää perustua pelkästään 1900-luvun maailman suunniteltujen toimintatapojen, kuten määräajoin järjestettyjen vaalien, varaan.

”Tarvitsemme nopeita ja joustavampia tapoja osallistua yhteiskunnan kehittämiseen ja päätöksentekoon reilun tulevaisuuden rakentamiseksi ja demokratian toimivuuden turvaamiseksi”, kertoo Sitran asiantuntija Hannu-Pekka Ikäheimo.

”Ihmisillä on paljon ideoita ja halua vaikuttaa yhteiskuntaan. Muun muassa teknologian kehitys antaa tähän nykyään hyvät edellytykset”, Ikäheimo huomauttaa.

Demokratiahackin tavoitteena oli tarjota mahdollisuus kehittää ideoita monialaisessa tiimissä sekä saada aikaan uusia ideoita ja käytännön toteutuksia demokratian ja osallisuuden vahvistamiseksi. Lisäksi tavoitteena oli herättää keskustelua digitalisaation ja uusien toimintatapojen potentiaalista osallisuuden ja luottamuksen vahvistamiseksi sekä jatkaa käytännön kokeilemista siinä, miten yhteiskunnallisia aiheita voidaan työstää hackathonin keinoin. Vuonna 2016 Sitra järjesti Perustulohackin, jossa monialaiset tiimit kehittivät ideoita perustulokokeilun selvitystyön tueksi.

Demokratiahack oli osa Tulevaisuuden valtiopäiviä, jossa noin 600 osallistujan joukko pohti demokratian tulevaisuutta ja uutta valtaa. Hack tarjosi myös mahdollisuuden Tulevaisuuden valtiopäivillä kuultujen ajatusten jatkojalostamiselle sekä kehittämiselle kohti konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Demokratiahack-tapahtumaan haki yhteensä 137 henkilöä, joista hack-päivään tuli valituksi esikarsinnan jälkeen 62. Valinnassa painotettiin ilmoittautumisen yhteydessä ehdotettujen ideoiden uutuusarvoa ja toteutettavuutta. Tiimit työskentelivät Sitrassa hack-päivän aamusta iltaan saaden sparrausta Open Knowledge Finland ry:n valmentajilta.

Palkittujen ideoiden ohella demokratiahackissä työstetyt ideat:

  • Vaikutin – käyttäjä voi ilmoittaa paljonko aikaa hän haluaa tarjota ja minkälaiseen toimintaan hän haluaa osallistua tulemalla tekemään esim. jotakin tarkkaan rajattua tehtävää tapahtumissa
  • Asiantuntijuus esille – otetaan käyttöön osaamistagit, jotka kertovat ehdokkaiden erityisosaamisesta vaaleissa
  • Agora – osallistava ekosysteemi, joka aktivoi osallistumaan myös heitä jotka eivät ole tällä hetkellä kiinni poliittisessa osallisuudessa
  • Game of new democracy – pelillinen kartta, joka helpottaa ihmisiä ja yhteisöjä kokoontumaan yhteen mielekkään tekemisen merkeissä
  • Elämän pihapelit – flashmob, joka haastaa ajattelua, että ”jokainen on oman onnensa seppä”
  • Open Progress – Analysis of transcripts of Estonian parliament to map the transcripts with plans of ruling coalition
  • Valuecraft – rinnakkaisvaluutta, joka toimii lohkoteknologialla siirtäen vallan luoda rahaa ihmisille
  • Facilitating democracy – workshop series building a sense of ownership to citizens
  • Sulo – Lasten osittain suunnittelema käyttöliittymä demokratiaan varsinkin heitä itseään koskevissa asioissa
  • Direct Democracy for Helsinki – kehityssuunnitelma paikallistason demokratian viemisestä ensi vaiheessa siihen, että edustajat kysyvät kansalaisilta verkon välityksellä neuvoa äänestyksiin

 

Demokratiahack-tapahtuma oli osa Sitran ja Demos Helsingin Seuraava erä -visiotyötä, joka tähtää pohjoismaisen mallin uudistamiseen, hyvinvoinnin seuraavaan erään.

Demokratian nykytilaa ja tulevaisuutta sekä ratkaisuja demokratian vahvistamiseksi esittelee Seuraavan erän muistio Demokratian vaikeuksista kohti tulevaisuuden osallisuutta.

Mistä on kyse?