archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Digivallankumous etenee: Itse mitattu data osaksi terveyspalveluja Hämeenlinnan uraauurtavassa kokeilussa

Astmapotilaiden hengityksen puhallusmittaus, verenpaineen ja -sokerin mittaaminen kotioloissa sekä painon seuraaminen ja näiden tietojen tallentaminen omalle terveystilille sekä tietojen yhdistäminen terveydenhuoltojärjestelmään ovat esimerkkejä uudenlaisista, sähköisen omahoidon palveluista, joita tietoliikenne-, ICT- ja online-palveluyritys Elisan ja Hämeenlinnan kaupungin kesällä alkava yhteistyökokeilu tuo kuntalaisten ulottuville. Samaan aikaan ihmisten jo ennestään arjessaan käyttämä mobiiliteknologia ja -sovellukset, kuten Applen HealthKit, kytketään entistä tiiviimmin osaksi terveydenhuoltojärjestelmää.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Hämeenlinnassa maaliskuussa käyttöön otetussa, kansainvälisestikin vertailtuna edistyksellisessä minunterveyteni.fi-palvelussa otetaan tänä kesänä uusi askel eteenpäin. Kesällä alkavassa kokeilussa terveydenhuoltojärjestelmän ja asiakkaiden käyttöön otetaan uudenlaisia digitaalisia mittareita, joiden tuottama tieto kytketään entistä tiiviimmin myös terveyspalvelujen ja -järjestelmän hyödynnettäväksi.

”Kuntalainen saa lisäarvoa tekemistään mittauksista, eli hän ei tee niitä vain terveydenhuollon ammattilaisia varten, vaan pystyy myös itse hyödyntämään dataa parhaaksi katsomallaan tavalla. Kun tieto kulkee entistä paremmin, myös vastaanottopalvelut paranevat ja niistäkin on asiakkaalle entistä enemmän hyötyä ”, projektipäällikkö Jari Numminen Hämeenlinnasta sanoo.

Minunterveyteni.fi -palvelu osaa tehdä automaattisesti yksilöllisen terveysanalyysin ja antaa muistutuksia ja hoitosuosituksia asiakkaan tietojen pohjalta. Lisäksi sen avulla voi aloittaa erilaisia terveyttä edistäviä valmennusohjelmia. Kaikki neuvot pohjautuvat kansallisiin Käypä hoito -suosituksiin. Loppuvuoden aikana kokeiltavan lisäpalvelun avulla potilaiden itse mittaama tieto saadaan minunterveyteni.fi-palvelun ja terveydenhuollon ammattilaisten analysoitavaksi.

Elisan etämittauspalvelu ohjaa asiakasta niin, että tämä tekee mittaukset oikea-aikaisesti ja oikealla tavalla. Hämeenlinnan kaupunki hankkii mittaukseen ja mittaustulosten välittämiseen tarvittavat laitteet ja tarjoaa niitä niille terveyspalvelujen asiakkaille, joille uudenlainen palvelumalli soveltuu ja jotka haluavat sitä kokeilla.

Esimerkiksi painonhallinnan terveysvalmennusohjelmaan osallistuva asiakas voi halutessaan saada eri välineitä ja sovelluksia käyttäen tiedot askelmääristään, nukkumisestaan ja painostaan kulkemaan suoraan omalle terveystililleen, josta terveydenhuollon ammattilaiset voivat niitä hyödyntää asiakkaan suostumuksella. Samalla tiedot jäävät asiakkaan itsensä haltuun ja hallintaan.

Terveydenhuollon digitalisoitumisen seurauksena erilaisia mobiililaitteita käytetään entistä enemmän ja yhä useampiin tarkoituksiin.

”Elisa Etämittaus on hyvä esimerkki uudesta palvelusta, josta hyötyvät sekä terveydenhuollon ammattilaiset että terveyspalveluiden asiakkaat. Se mahdollistaa oman terveydentilan reaaliaikaisen seuraamisen missä ja milloin vain – luotettavasti ja kustannustehokkaasti”, Elisa Appelsiinin johtaja Tuomas Mäkynen sanoo.

Sitran johtavan asiantuntijan Eero Raunion mukaan kyse on täysin uudenlaisesta kokeilusta, jonka perusteella saadaan uutta tietoa terveystietojen mittaamisen vaikutuksista koko palvelujärjestelmän toimintaan. Kokeilun tuloksia voidaan myöhemmin hyödyntää myös valtakunnallisesti.   

”Itse mitatun tiedon hyödyntämistä on aiemmin kokeiltu pienillä ihmisjoukoilla perinteisen terveydenhuollon ohessa. Tässä kokeilussa mukana on isompi määrä asiakkaita ja kokeilu kytketään osaksi jo aiemmin tehtyä toimintatapamuutosta ja siinä hyödynnetään ennestään käytössä olevaa minunterveyteni.fi-palvelua”, Eero Raunio sanoo.

Vaikka sähköisen omahoidon ratkaisujen mahdollistama muutos on vielä alkuvaiheessa, niiden hyödyistä Suomessa sekä palveluiden tuottajalle että asiakkaalle on jo kertynyt näyttöjä. Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS on yksi sähköisten omahoitopalveluiden pioneereista Suomessa. YTHS on muun muassa hyödyntänyt kaikille uusille opiskelijoille, joita on lähes 15 000, tehtävässä terveystarkastuksessa sähköistä kyselyä jo vuodesta 2009 saakka. Juuri julkaistun, HMV Public Partnerin Oy:n toteuttaman vaikuttavuusselvityksen mukaan sähköiset ratkaisut säästävät sekä asiakkaan että ammattilaisen aikaa. Opiskelijoilta ja henkilökunnalta saadut toiveet ja kiitokset kannustavat ottamaan sähköiset palvelut osaksi säätiön arkea myös tulevaisuudessa. Sitra rahoitti vaikuttavuusselvityksen toteutusta.

 

Hämeenlinnan minunterveyteni.fi-palvelu perustuu Sitran yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa kehittämään virtuaaliklinikan toimintamalliin.

Lisätiedot:
Jari Numminen, projektipäällikkö, Hämeenlinna, puh. +358 50 400 4213, jari.numminen@hameenlinna.fi
Tuomas Mäkynen, johtaja, Elisa Appelsiini, puh. +358 44 331 58 74, tuomas.makynen@elisa.fi

Mistä on kyse?