archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Virtuaaliklinikka: Terveyspalvelut tulevat kotiisi kun sinulle sopii

Sitra on tehnyt työtä virtuaaliklinikan eteen jo puolitoista vuotta. Mitä virtuaaliklinikan tulo merkitsisi sinun arjessasi?

Kirjoittaja

Mirkka Helkkula

Avustava asiantuntija, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Sitra on tehnyt työtä virtuaaliklinikan eteen jo puolitoista vuotta. Viime päivinä julkisuudessa on ollut esillä Hämeenlinnassa käyttöön otettu edistyksellinen sähköinen palvelu minunterveyteni.fi. Mitä virtuaaliklinikan tulo merkitsisi sinun arjessasi?

V niin kuin virtuaaliset terveyspalvelut. Virtuaalinen terveyspalvelu voi tarkoittaa tietokoneen tekemää yksilöityä terveysarviota tai asiakkaan tai hoitajan mahdollisuutta ottaa videoyhteys lääkäriin kotoa tai vastaanotolta. Virtuaaliklinikan mallissa tavoitteena on luoda uusia terveyspalveluita, jotka helpottavat niin ammattilaisten kuin asiakkaiden arkea.

I niin kuin ilman vastaanottokäyntiä. Tutkimusten mukaan 80% oireista ei vaadi käyntiä vastaanotolla. Virtuaaliklinikka pystyy neuvomaan asiakkaitaan luotettavan terveystiedon ja asiakkaan omien tietojen pohjalta. Usein ratkaisu on omahoito, eli ne keinot, joilla ihminen itse seuraa, edistää ja hoitaa terveyttään. Kukapa haluaisi jonottaa terveyskeskuksessa, jos saman asian voi hoitaa kotona?

R niin kuin riskianalyysi. Tulevaisuuden virtuaaliklinikka ennakoi terveystietojesi pohjalta riskisi sairastua ja kannustaa sinua muuttamaan elintapojasi. Virtuaaliklinikassa voit ottaa käyttöön palvelun, joka muistuttaa  reseptin uusimisesta, kilpirauhasarvojen tarkistamisesta tai käyttämiesi lääkkeiden yhteensopimattomuudesta.

T niin kuin tiedot tallessa. Virtuaaliklinikka huomioi ihmisen yksityisyydensuojan ja tarpeen pitää henkilökohtainen tieto tallessa ja piilossa muilta. Siksi palvelut vaativat tunnistautumista. Virtuaaliklinikassa voit kirjata itse mittaamasi terveystiedot omalle terveystilillesi ja lähettää ne esimerkiksi terveyskeskukseen tai sinua hoitaneelle lääkärille. Terveystilin tarkoitus on, että tietosi ovat sinulla, vaikka käyttäisit monia eri terveyspalveluja tai muuttaisit toiselle paikkakunnalle. Virtuaaliklinikan ideaa hyödyntää osin myös sähköinen äitiyskortti.

U niin kuin uusia palveluita. Ajatuksena on, että virtuaaliklinikka yhdistäisi niin kunnalliset kuin yksityiset tai kolmannen sektorin palveluntuottajat yhdelle alustalle. Voit saada tietojesi ja terveystilanteesi perusteella palvelusuosituksen ja valita itse, mitä tarjolla olevista palveluista haluat käyttää. Siten virtuaaliklinikka on riippumaton terveydenhuollon järjestämistavasta. Sinä päätät, missä haluat vaivasi hoitaa.

A niin kuin aina avoinna. Virtuaaliklinikassa hienoa on, että se on aina auki. Voit konsultoida sähköistä palvelua vaikka keskellä yötä. Lisäksi se on avoin kaikille.

A niin kuin ammattitaidon korostuminen. Virtuaaliklinikka automatisoi vain sen osan lääkärin ja hoitajien työtä, joka vie turhaan aikaa. Virtuaaliklinikan avulla lääkäri saa lisää työkaluja ja pystyy keskittymään niihin asiakkaisiin, jotka tarvitsevat hoitoa eniten. Muutos edellyttää ammattilaisilta ennen kaikkea asennemuutosta.

L niin kuin luotettava. Virtuaaliklinikka tarjoaa luotettavan vaihtoehdon googlettamiselle ja keskustelufoorumeille. Esimerkiksi oirearviointi hyödyntää aina viimeisintä lääketieteellistä tutkimustietoa.

I niin kuin ihminen. Virtuaaliklinikka ei tarkoita tietokoneiden valtaa terveyden edistämisessä, vaan päinvastoin. Tarkoitus on antaa potilaalle tasavertainen asema suhteessa terveydenhuollon ammattilaisiin. Jokaisella pitäisi olla oikeus osallistua oman hoitonsa suunnitteluun ja toteuttamiseen.

K niin kuin kiinnostus terveyteen. Ihmisillä on jo nyt käytössään aiempaa enemmän tietoa terveydestään. Moni seuraa päivittäisiä askelmääriään, kirjaa ylös urheilusuorituksiaan, seuraa unirytmiään ja kolesteroliaan, mittaa sykevaihteluja sekä syömisiään. Tästä ei ole pitkä matka monimutkaisempien terveystietojen mittaamiseen ja tämän tiedon hyödyntämiseen terveydenhuollossa. Virtuaaliklinikan tavoitteena on ennen kaikkea motivoida kiinnostumaan omasta hyvinvoinnista.

L niin kuin lähellä. Virtuaaliklinikan palveluun pääsee aina helposti ja vaivattomasti internetin ja kännykän avulla. Helppokäyttöisyyteen panostetaan, jotta myös iäkkäämmät ihmiset pystyisivät käyttämään palveluita. Sitran tulevaisuuden visiossa terveystarkastuksen tai oirearvion voi tehdä myös esimerkiksi ostoskeskusten, apteekkien tai metroasemien yhteydessä sijaitsevissa omahoitopisteissä, joissa on saatavilla virtuaalinen yhteys terveydenhuollon ammattilaiseen. Myös terveyskioskeja on kokeiltu Suomessa hyvin tuloksin.

I niin kuin ilmainen. Virtuaaliklinikan ideaan kuuluu, että se sisältää veloituksettomia perusterveydenhuollon palveluita kaikille. Kuitenkin klinikan kautta voi ostaa myös maksullisia lisäpalveluita, kuten esimerkiksi yksityisen palveluntarjoajan valmennusohjelmia.

N niin kuin neuvonta. Virtuaaliklinikka ei jätä asiakasta yksin terveystiedon kanssa, vaan palvelu ohjaa tarvittaessa neuvontaan ja vastaanotolle. Hämeenlinnassa luvataan ottaa hoitoa tarvitsevaan asiakkaaseen yhteyttä virka-aikana kolmen tunnin kuluessa. Hämeenlinnan palvelu myös suosittelee yhteydenottoa klinikalle oireiden perusteella. Lääkäri ottaa huomioon diagnoosia tehdessään asiakkaan terveystilin tiedot.

I niin kuin itsemittaus. Kännykkään kiinnitettävä astman oireita arvioiva PEF-mittari, aktiivisuusranneke ja verensokerin mittaaja ovat esimerkkejä nykyteknologiasta. Yritykset kehittävät kilpaa erilaisia terveyden mittaamiseen tarkoitettuja kotilaitteita, koska niille on kysyntää. Oulussa korvatulehdusmittari on jo vähentänyt lääkärikäynnit puoleen. Kotimittauksella voidaan tunnistaa tautien pahenemisvaiheet. Parasta on, että mittaustuloksia ei tarvitse kirjata paperille, vaan ne kirjautuvat usein automaattisesti omalle terveystilille.

K niin kuin kansantajuinen. Lääketieteen termit voivat joskus hämmentää. Virtuaaliklinikka tarjoaa helposti pureskeltavaa terveystietoa ja omahoitovinkkejä havainnollistavasti.

K niin kuin kansainvälinen. Virtuaaliklinikka on suomalainen innovaatio, mutta siihen voi yhdistää myös kansainvälisiä palveluita. Sähköisiä terveyspalveluita kehitetään kilpaa ulkomailla, ja esimerkiksi omahoitopisteitä on käytössä jo monessa maassa. Näitä palveluita yhdistää ajatus siitä, että asiakas voi osallistua terveytensä ja hyvinvointinsa edistämiseen. Kansainvälisesti on myös tunnistettu kasvava tarve yhdistää potilastietoa ihmisten itse tallentamaan terveys- ja hyinvointitietoon.

A niin kuin arki. Virtuaaliklinikka palveluineen nivoutuu tulevaisuudessa samalla tavalla osaksi arkeamme kuin älypuhelimemme nyt. Se ei ole lisäpalvelu, vaan keskeinen osa terveydenhuoltoa ja ihmisten elämää. Ihannetapauksessa jokainen suomalainen tekisi säännöllisesti terveystarkastuksen digitaalisesti ja muutenkin alkaisi seurata terveyttään enemmän. Tämä olisi etu niin yhteiskunnalle kuin yksilöllekin.

Lue lisää virtuaaliklinikasta:

Virtuaaliklinikka-konsepti

Virtuaaliklinikka – Tulevaisuuden toimintamalli

eHealth is going mainstream: Why, how and when?

 

Mistä on kyse?