archived
Arvioitu lukuaika 1 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Energia innoitti yhdyskuntasuunnittelijoita

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Suomessa vuosina 2011-2012 Sitran tuella toteutetun Energia yhdyskuntasuunnittelussa -koulutuksen aikana osallistujat tekivät ryhmissä ansiokkaat projektityöt. Koulutuksen nimeä kantavan, noin 160-sivuisen julkaisun Energia yhdyskuntasuunnittelussa esittelemät työt pureutuvat energiaviisaan yhdyskuntasuunnittelun tematiikkaan eri näkökulmista, mm. miten energia tulisi huomioida eri kaavatasoilla sekä mitkä ovat suunnitteluprosessin portinvartijat  ja vaikuttamisen paikat. Lisäksi siinä avataan energiatehokkaan kaavoituksen konkreettisia ilmentymiä erilaisten aluesuunnittelukohteiden kautta.

Toinen samaiseen koulutukseen linkittyvä raportti kattaa puolestaan koulutuksen taustalla olevan eurooppalaisen UP-RES -hankkeen (Urban Planners with Renewable Energy Skills) kuvaten sen tarinan sekä oivallukset ja opit. Raportti Making cities energy efficient kertoo projektin lähtökohdat, sen aikaansaamat koulutustulokset sekä valikoituja esimerkkejä energiaviisaasta kaavoituksesta Euroopassa.

Projektin tulosten perusteella sekä yhdyskuntasuunnittelijoiden ja energia-asiantuntijoiden osaamisen kehittämiselle on edelleen tarvetta ja tämä työ jatkuu kaikissa partner imaissa. Koulutuksen lisäksi on tärkeää saattaa paikallisia ja kansallisia toimijoita yhteen tekemään muutosta: energiaviisas kaavoitus edellyttää useiden eri toimijoiden ja asiantuntijaryhmien sitoutumista ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja energiatehokkaiden yhdyskuntien rakentamiseen.

UP-RES-hanke oli Intelligent Energy Europe-ohjelman osarahoittama, ja se kesti kaikkiaan 2,5 vuotta.

Mistä on kyse?