archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Eurooppalaiset ajatushautomot hakevat ratkaisuja pakolaiskriisiin

Vision Europe -yhteistyö keskittyy vuonna 2016 parempien ratkaisujen löytämiseksi Euroopan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin.

Julkaistu

Seitsemän eurooppalaisen ajatushautomon ja säätiön Vision Europe -yhteistyö keskittyy vuonna 2016 parempien ratkaisujen löytämiseksi Euroopan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiin.

Tätä poliittisesti erittäin merkittävää aihetta käsitellään myös tulevassa Eurooppa-neuvoston kokouksessa, joka pidetään 17. ja 18. maaliskuuta. Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk totesi 19. tammikuuta pidetyssä Euroopan parlamentin istunnossa, että ”Eurooppa-neuvoston maaliskuinen kokous on viimeinen mahdollisuutemme varmistaa eurooppalaisen strategian toimintakyky. Muussa tapauksessa Schengenin sopimus purkautuu. Pyydänkin teitä kaikkia noudattamaan strategiaa täysimääräisesti.”

Vision Europe -hankkeeseen osallistuvien säätiöiden ja ajatushautomoiden edustajat päättivät lähettää Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden poliittisille päättäjille henkilökohtaisen avoimen kirjeen, jossa kannustetaan päättäjiä ponnistelemaan yhteisten vastausten löytämiseksi kriisille. Kirjeessä kannustetaan löytämään ratkaisuja erityisesti muun muassa turvapaikkahakemusten nopeampaan käsittelyyn, pakolaisten elinolosuhteiden parantamiseen, pakolaisten jakamiseen tehokkaammin EU-maiden kesken sekä tukemaan konfliktien ratkaisua lähtömaissa.

Tämänvuotinen Vision Europe Summit –huippukokous järjestetään Lissabonissa 21-22 marraskuuta, jotta voimme tukea pakolaisuuskriisin käsittelyyn liittyvää poliittista päätöksentekoa jäsenvaltioissa ja Euroopan unionin tasolla perustellulla, vapaalla ja avoimella tavalla. Huippukokousta valmistelemme tarkastelemalla aihetta kolmessa työryhmässä:

  • Konfliktitilanteesta tasapainoon: yhteiskunnallisesta konfliktista on siirryttävä yhteisymmärrykseen ja maahanmuuttoon liittyvien mahdollisuuksien tunnistamiseen
  • Jälkien korjaamisesta ennakointiin: kehitetään nopean ja tehokkaan toiminnan menetelmiä, joilla voidaan hallita tehokkaasti ennennäkemättömän suuria maahanmuuttaja- ja pakolaismääriä.
  • Pirstaleisuudesta yhteisöllisyyteen: maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta eriytymisestä liikutaan kohti onnistunutta integrointia

Verkoston ajatushautomot ja säätiöt tekevät yhteistyössä myös selvityksen Euroopan unioniin tulevien maahanmuuttajien kohtaamista esteistä.

Vision Europe -yhteistyö Euroopan tulevaisuuden asialla

Johtavien eurooppalaisten ajatushautomojen ja säätiöiden kansainvälisessä Vision Europe -verkosto rakentaa yhteisiä viestejä Euroopan tulevaisuudesta sekä kansallisille että EU:n päättäjille. Vision Europe -konsortion tarkoituksena on toimia keskustelufoorumina ja välittää eteenpäin saatuja suosituksia. Tätä varten toteutamme tutkimuksia, julkaisemme artikkeleita ja vuotuisen Vision Europe –huippukokouksen avulla. Sitra on ollut verkostossa mukana vuodesta 2015 mukana.

Ensimmäisen vuoden eli 2015 yhteistyön teemana oli eurooppalaisen hyvinvointimallin tulevaisuus. Aihetta tarkasteltiin kolmesta eri näkökulmasta: sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta sekä johtamisen näkökulmasta. Vuoden 2015 Vision Europe -yhteistyön tulokset julkaistiin 17.-18.11. Berliinissä pidetyssä huippukokouksessa, joka toi yhteen päätöksentekijöitä, tutkijoita ja muita vaikuttajia sekä EU- että kansallisella tasolla. Konferenssissa julkistettiin yhteistyössä tuotettu tutkimuspaperi Redesigning European welfare states – Ways forward. Huippukokouksessa tuotettiin myös konferenssijulistus viestiksi kansallisille ja EU-päättäjille. Julistuksen voi lukea täällä.

Osana yhteistyötä tuotimme yhdessä eurooppalaisen työryhmän kanssa tutkimuspaperin Governing the welfare state and beyond – Solutions for a complex world and uncertain future, joka kertoo, miten voimme siirtyä reaktiivisesta hyvinvointivaltiomallista kohti proaktiivista kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaa.

Mistä on kyse?