archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Haku Soteuttamo sparraukseen on auki!

Kirjoittaja

Henna Hiilamo

Asiantuntija, Uudistuva päätöksenteko

Julkaistu

Sosiaali- ja terveysalan järjestölähtöisille palveluntuottajille suunnattu kaksipäiväinen sparraus järjestetään tammi-helmikuussa 2018 Helsingissä.

Soteuttamo sparraus on yhteistyön tekemisen kokeilu ja pienimuotoinen kumppanoitumisen valmennusohjelma. Sparrauksessa keskitytään uudistumiskyvyn vahvistamiseen ja kilpailukyvyn lähteiden tunnistamiseen. Osallistujia valmennetaan syvempään asiakasymmärrykseen, sparrataan liiketoimintaosaamisessa ja annetaan työkaluja kumppanoitumiseen.

Sparraukseen haetaan mukaan yhdessä kumppanin tai kumppanien kanssa. Kumppani on voi olla kolmannen, julkisen tai yksityisen sektorin toimija. Yhden organisaatioista tulee olla järjestölähtöinen palveluntuottaja. Nämä muodostavat yhdessä tiimin.

Hakekaa mukaan, jos kaipaatte sparrausapua:

 1. Oman toiminnan sekä palvelun/tuotteen kehittämiseen
 2. Uudistumiseen
 3. Oman kilpailukyvyn tunnistamiseen ja vahvistamiseen
 4. Kumppanuuksien luomiseen
 5. Asiakasarvon tuottamiseen

Ensimmäinen sparrauspäivä järjestetään 23.1.2018 Helsingissä. Sparrauspäivien teemoina ovat vaikuttavuus, asiakaskokemus, asiakasarvo ja kumppanuusmallit. Ensimmäisen päivän tavoitteena on kehittämiskohteen ja arvolupauksen kirkastaminen. Palvelumuotoilu on isossa roolissa ja sen avulla pureudutaan kehittämiskohteeseen, arvolupaukseen ja asiakasarvon tuottamiseen. Mukana on myös kumppanoitumisen asiantuntija, joka antaa työkaluja yhteistyömallien rakentamiseen. Vaikuttavuuden asiantuntijoiden kanssa käydään läpi kehityskohteen mallintamista. Ensimmäisessä päivässä annetaan kotitehtävät, joita tiimit työstävät sparrauspäivien välissä.

Toinen sparrauspäivä järjestetään 12.2.2018 Helsingissä (huom! uusi pvm). Päivässä mennään syvemmälle kehittämiskohteen työstämisessä ja asiakasarvon tuottamisessa. Sparrauksessa keskitytään liiketoimintaan ja toiminnan kilpailukykyyn, kuinka asiakkaan tarpeita toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti.

Kahden sparrauspäivän jälkeen tiimeillä on mahdollisuus pitchata kehittämänsä toimintamalli/tuote/palvelu esimerkiksi sote-keskukselle, kunnalle tai muulle toimijalle, jonka kanssa voisi kumppanoitua tulevaisuudessa. Pitchaukset toteutetaan Soteuttamo-tapahtumassa, jonka päivämäärä täsmentyy kevään puolella.

Hae mukaan!

Täytä sähköinen hakulomake 30.10. – 30.11.2017 välisenä aikana.

Valinnat tehdään joulukuussa ja valituille tiimeille ilmoitetaan valinnasta 15.12. mennessä. Valitsijaraadissa on edustajat Sitrasta, Sostesta ja Arvosta. Sparrauspäivät järjestää Sitra ja ne ovat osallistujille maksuttomia.

Tarkistuslista – miten voi päästä mukaan?

 • Hakijatiimillä on olemassa YHTEINEN suunnitelma/aihio kehityskohteesta. Jo hakemuksessa on tiedossa, mitä tiimi lähtee yhdessä kehittämään.
  • Suunnitelma vastaa sisällöltään yhteiskunnalliseen tarpeeseen.
  • Suunnitelma on konkreettinen ja toteuttamiskelpoinen.
 • Mukana yhdessä. Hakijatiimi muodostuu kahden tai useamman eri organisaation konsortiosta ja nämä hakevat sparraukseen yhtenä tiiminä, yhdellä hakemuksella. Tiimillä on kiinnostus ja valmius yhteistyön tekemiseen ja tiimillä on ollut yhteistyötä jo aiemmin.
 • Asiakaslähtöisyys & uudistumiskyky. Hakijatiimillä on yhteinen tahtotila uudistaa palveluja asiakaslähtöisemmiksi ja jalostaa toimintaa/palvelua/tuotetta kilpailukykyisemmäksi. Tiimillä on motivaatio yhteisen tavoitteen saavuttamiseen ja asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseen.

Lisätietoa: Soteuttamo sparraus

 

 

Mistä on kyse?