uutiset
Arvioitu lukuaika 6 min

Harjoittelijoita Sitran eri projekteihin

Kiinnostaako sinua merkityksellinen työ tulevaisuusaiheiden parissa? Tarjolla on seitsemän harjoittelujaksoa Sitrassa. Tehtävänkuvat ovat erilaisia. Tutustu niihin ja laita hakemus vetämään!

Julkaistu

Sitra on suomalaisten tulevaisuustalo, joka ennakoi tulevaisuuteen vaikuttavia ilmiöitä, kehittää ja selvittää uusia ratkaisuja ja tekee ennakkoluulottomia kokeiluja yhdessä eri sektoreiden kanssa. Toimintaamme ohjaa visio, jonka mukaan Suomi ja suomalaiset menestyvät rakentamalla reilua, kestävää ja innostavaa tulevaisuutta, jossa ihmiset voivat hyvin maapallon kantokyvyn rajoissa. Strategiamme mukaisesti tavoittelemme laaja-alaisia yhteiskunnallisia muutoksia ja vaikuttavuutta.

Haemme harjoittelijoita Sitran eri teemoihin ja toimintoihin. Työtehtävät ja harjoittelun ajankohdat vaihtelevat projekteittain. Aloitus on sovittavissa joustavasti. Kaikki harjoittelut ovat palkallisia. Hakuaika 18.4. saakka.

Alla on lyhyet kuvaukset tarjolla olevista tehtävistä:

Harjoittelija Reilu datatalous -teemaan ajalle 2.5.–30.9.2022

Reilu datatalous on yksi Sitran kolmesta teemasta, joiden uskomme vaikuttavan eniten yhteiskuntamme muutokseen. Harjoittelija pääsee työskentelemään tulevaisuustalo Sitran innovatiivisessa ja tulevaisuussuuntautuneessa työympäristössä.

Internetin kehityksessä on käynnissä murros kohti seuraavaa vaihetta, jota kutsutaan nimellä web 3.0. Lohkoketjut, digitaalisten hyödykkeiden hallinta (NFT) ja hajautetut autonomiset organisaatiot (DAO) ovat osa internetin seuraavaa kehitysvaihetta ja siirtymää kohti hajautettua internetia.

Harjoittelijan tehtävänä on tarkastella hajautettuja autonomisia organisaatioita (DAO) mahdollisena tapana osallistaa ja sitouttaa organisaatiota päätöksenteossa. Työhön kuuluu kirjallinen osa, jossa tarkastellaan hajautettuja autonomisia organisaatioita käsitteenä ja suhteessa Sitran reilun datatalouden missioon. Lisäksi selvitetään käytännön esimerkkejä olemassaolevista DAO:ista. Lisäksi toteutetaan kokeilu, jossa testataan ja/tai demotaan DAO:n käyttöä myöhemmin valittavassa käyttökohteessa.

Hae paikkaa tästä

Harjoittelija Yhteiskunnallinen koulutus- toimintoon ajalle 2.5.–30.9.2022

Yhteiskunnallisen koulutuksen tehtävänä on vahvistaa muutoksentekijöiden kykyä ja halua rakentaa kestävää tulevaisuutta yhdessä. Monimutkaisten ongelmien reilu ratkaiseminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii yhdessä tekemistä. Siksi työmme perustuu ihmisten verkottamiseen ja siltojen rakentamiseen eri toimijoiden välille sekä yhdessä oppimiseen ja ymmärtämiseen.

Toimintatapojemme ja soveltamiemme menetelmien lähtökohtana on ymmärrys yhteiskunnallisten haasteiden kokonaisvaltaisuudesta ja systeemisyydestä. Luomme monitieteisiä ja -alaisia oppimisympäristöjä, tilanteita ja prosesseja, jotka mahdollistavat yhdessä ajattelun, oppimisen ja kehittämisen. Tuloksena syntyy uutta ajattelua, kyvykkyyttä ja uusia ratkaisuja. Vahvistamme ja tuemme myös Sitran muutoksentekokyvykkyyttä.

Haemme designer-harjoittelijaa, jonka tehtävät liittyvät menetelmien ja muutoksen toteutuksen esimerkkien paketointiin käyttäjäystävälliseen muotoon.

Odotamme sinulta:

  • innostusta yhteiskunnallisen muutoksen vauhdittamiseen
  • palvelumuotoiluosaamista – kykyä jäsentää ja paketoida caseja, menetelmiä, työkaluja käyttäjäystävälliseen muotoon
  • fasilitointiosaamista (ml. virtuaalifasilit.osaamista ja esim. Miro-osaaminen plussaa)
  • osaamista käytännön järjestely- ja koordinaatiotehtävistä sekä tapahtuma- ja työpajajärjestelyistä
  • yhteenvetotaitoja
  • sujuvaa kynää eli hyviä viestinnällisiä taitoja
  • erinomaisia yhteistyö- ja tiimityötaitoja
  • soveltuva koulutus

Arvostamme myös visu-osaamista (InDesign) ja haluasi oppia uutta ja tunnistaa myös maailmalta kiinnostavia lähestymistapoja ja menetelmiä esim. yhteistoimintaan.

Hae paikkaa tästä

Harjoittelija Demokratia ja osallisuus -teemaan ajalle 2.5.–30.9.2022 tai 15.8.–31.12.2022

Oletko kiinnostunut digitaalisesta vallasta ja muutoksista, joita se aiheuttaa viestintä- ja toimintaympäristöömme? Oletko opintojesi loppuvaiheessa? 

Tarjoamme sinulle harjoittelupaikkaa Sitran Demokratia ja osallisuus -teemalta. Taustasi voi olla esimerkiksi informaatiotieteiden, -teknologian tai käyttäytymistieteiden opintosuuntauksissa.

Demokratia ja osallisuus -teemalla meitä kiinnostavat erityisesti verkostomaiset toimintatavat, algoritmi- ja datapohjaisen toiminnan ja vaikuttamisen keinot sekä niiden valjastaminen demokratian, osallisuuden ja yhteistoiminnan tueksi. Verkostojen valta yhdistettynä datan, informaation ja tiedon merkityksen kasvuun vaikuttavat talousjärjestelmien ja jopa yhteiskuntajärjestelmien muutoksiin tavalla, jota on vaikeaa ennakoida. Mikäli olet kiinnostunut näistä aiheista, olet tervetullut osaksi uutta innokasta tiimiämme ja syventämään tietopohjaamme digitaalisesta vallasta.

Hae paikkaa tästä

ICT-harjoittelija ajalle 2.5.–30.9.2022

Tehtäviisi kuuluu käyttäjäryhmien ja käyttöoikeuksien hallinnoinnin kehittäminen, on-premises -palvelininfran alasajoon ja cloud-only -infraratkaisuihin siirtymiseen tarvittavat valmistelu-, testaus- ja kiireaputyöt sekä erilaiset sisäiset selvitykset, vertailut, tiedonkeruu ja dokumentointi.

Hae paikkaa tästä

Viestinnän harjoittelija Ennakointi ja strategia -toimintoon ajalle 1.9.2022–28.2.2023

Tulevaisuusviestinnän harjoittelijana pääset osallistumaan muun muassa Finnsight-ennakointitapahtuman viestintään, seuraavan megatrendi-päivityksen julkistukseen sekä Tulevaisuustaajuus-työpajamenetelmän viestintään.

Työtehtävät muokkaantuvat osaamisesi ja toiveidesi mukaan, mutta sisältävät esimerkiksi verkkosivujen päivittämistä, sisällöntuotantoa niin verkkosivuille kuin someen, julkaisujen tuottamista, visuaalista viestintää sekä mahdollisesti videoiden tuotantoa.

Viestinnän harjoittelussa toivomme myös, että haastat meitä ja tuot uusia ideoita ja ajatuksia tulevaisuusviestintään.

Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, kiinnostusta yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tulevaisuusaiheisiin, taitoa pukea monimutkaisia asioita ymmärrettävään muotoon sekä avointa asennetta uuden oppimiseen. Työn monipuolisuuden ja nopean rytmin vuoksi toivomme, että sinulla on jo jonkin verran tuntumaa hektisessä viestintäympäristössä toimimisesta.

Hae paikkaa tästä

Viestinnän harjoittelija ajankohtaisviestintään ja viestinnän kehittämiseen ajalle 1.9.2022–28.2.2023

Haemme iloista ja innostuvaa viestinnän harjoittelijaa Sitran viestinnän ajankohtaisaiheiden pariin. Harjoittelu ajoittuu syyskaudelle 2022 ja on kestoltaan kuusi kuukautta.

Pääset työskentelemään viestinnän deskissä. Tutustut paitsi media- ja julkaisutyöhön myös pitkäjänteisen maine- ja tunnettuustyön rakentamiseen viestinnän keinoin. Hallitset jo varsin hyvin sekä kirjallista että visuaalista ilmaisua ja haluat kehittää taitojasi niissä. Tehtäväsi tarkentuvat omien vahvuuksiesi mukaan.

Viestinnän harjoittelussa toivomme myös, että haastat meitä ja tuot uusia ideoita ja ajatuksia tulevaisuusviestintään.

Odotamme sinulta oma-aloitteisuutta, kiinnostusta yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja tulevaisuusaiheisiin, taitoa pukea monimutkaisia asioita ymmärrettävään muotoon sekä avointa asennetta uuden oppimiseen. Työn monipuolisuuden ja nopean rytmin vuoksi toivomme, että sinulla on jo jonkin verran tuntumaa hektisessä viestintäympäristössä toimimisesta.

Hae paikkaa tästä

Trainee for Health Data 2030 project on 2.5.–30.9.2022

Your main task would be to find, analyse and report of stakeholder opinions regarding European Commission proposal on the European Health Data Space.

This can include written opinions, policy briefs, news articles and interviews published in websites, blogs, news papers and social media. You also participate actively on online events and write reports on the main discussions. In the beginning of your internship, you assist in organizing events held on 13-15 June in Helsinki. Other health data related assignments can be expected as well as assisting the team in practical work.

We expect a person with fluent English language. Other languages are an asset. We are looking for a student who is in final stages in university studies. You are capable of independent work especially when it comes to your main task.

You can find more information on Sitra’s Health Data 2030 project here.

Apply here

Mistä on kyse?