archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjälki jatkaa laskuaan

Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjälki laski viime vuonna 16% edellisvuoteen verrattuna.

Kirjoittajat

Janne Peljo

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjälki laski viime vuonna 16% edellisvuoteen verrattuna. Miljoonan euron sijoitus Helsingin pörssiin yleisindeksin mukaisesti tuottaa 199 tCO2e laskennalliset hiilidioksidipäästöt, kun vastaava luku viime vuonna oli 236 tCO2e. Kahdessa vuodessa lukema on laskenut kolmanneksella. Tämä selviää Sitran teettämästä tutkimuksesta, joka toteutettiin jo kolmatta kertaa. Merkittävä muutos osoittaa, että suomalaisyhtiöiden työ päästöjen vähentämiseksi tuottaa tulosta.

Tänään julkaistu selvitys vertaa Helsingin pörssiin listattujen yhtiöiden hiilijalanjälkeä keskeisiin vertailuindekseihin. Selvitys osoittaa Helsingin pörssin hiilijalanjäljen jatkaneen laskuaan edellisvuodesta, mutta olevan edelleen korkeampi kuin Tukholman pörssillä ja keskeisillä kansainvälisillä indekseillä, kuten MSCI maailmalla ja Eurostoxx 50:llä, mutta pienempi kuin Saksan DAX ja Ranskan CAC40 -indekseillä. Helsingin ja Tukholman eroa selittää, että Tukholman pörssissä on korkea paino vähäpäästöisillä toimialoilla, kuten rahoitussektorilla ja kuluttajatuotteilla, kun taas Helsingin pörssissä etenkin sähköntuotanto, teollisuus ja materiaalitoimialat nostavat kokonaispäästöjä.

”Edellisvuoteen verrattuna laskeva kehitys on jatkunut hienosti. Yli 15 prosentin pudotus laskennallisissa päästöissä kahtena vuotena peräkkäin on kova juttu”, toteaa Sitran projektijohtaja Janne Peljo. Tärkeää on myös huomioida, että päästötiedot kuvaavat menneisyyttä.

”Täydet hyödyt päästötietojen analyysistä saadaan, kun vertaillaan saman toimialan yrityksiä keskenään ja huomioidaan se, miten yritykset ovat huomioineet näitä näkökulmia strategioissaan”, Peljo jatkaa.

Helsingin pörssi kannustaa sinne listautuneita yrityksiä pienentämään hiilijalanjälkeään.

”On hienoa, että Sitra on tehnyt hiilijalanjälkikartoituksen jo kolmatta kertaa. Olen iloinen siitä, että Nasdaq Helsingin pörssilistan yritysten hiilijalanjälki on jälleen vähentynyt voimakkaasti. Uskon, että tämä kannustaa sekä listayhtiöitä että sijoittajia kiinnittämään huomiota siihen, miltä yritysten päästöprofiili näyttää tulevaisuudessa ja mitä tavoitteita yrityksissä on asetettu hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi”, toteaa Nasdaq Helsingin toimitusjohtaja Henrik Husman.

Helsinki voittaa Tukholman päästöistä raportoinnissa

Helsingin pörssiin listatuista yhtiöistä vain 31 prosenttia raportoi kasvihuonekaasupäästöjään, mutta markkina-arvolla mitattuna luku nousee 93 prosenttiin. Ruotsi jää molemmilla mittareilla jälkeen, sillä Tukholman pörssiyhtiöistä päästönsä raportoi vain 27 % yhtiöistä, joiden osuus pörssin markkina-arvosta on 82 %. Molemmat pohjoismaiset pörssit jäävät jälkeen kansainvälisistä vertailuindekseistä, joissa enemmistö yhtiöistä raportoi päästöistään.

”On luontaista, että päästötietojen kokoamiseen ja raportointiin panostavat etenkin suuret yhtiöt, joiden sijoittajakuntaan useammin kuuluu kansainvälisiä instituutiosijoittajia. Toisaalta suurilla yhtiöillä on mahdollisuus käyttää tähän resursseja, mutta instituutiosijoittajat myös vaativat raportointia. Tällä saralla useilla suomalaisyhtiöillä on vielä tehtävää”, sanoo Peljo.

Hiilijalanjälkiselvityksen kanssa päivitettiin myös sijoittajatyökalu, jonka avulla sijoittajat voivat itse arvioida omien suomalaisten sijoitustensa suhteellista hiilijalanjälkeä eli sitä, kuinka paljon hiilidioksidipäästöjä syntyy suhteessa yhtiön markkina-arvoon ja sijoittajan omistusosuuteen.

Sijoittajille tarjolla viitekehys ilmastoriskien huomioimiseen

Sijoittajat kiinnittävät tänä päivänä entistä voimakkaammin huomiota ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sijoitussalkuissa. Erityisesti huomio kohdistuu ilmastonmuutoksesta yhtiöille aiheutuviin riskeihin ja mahdollisuuksiin. Kansainvälisesti ilmastoriskien huomioimiseksi sijoituksissa on kehitetty useita aloitteita ja viitekehyksiä. Yksi arvovaltaisimmista näistä on Englannin keskuspankin pääjohtaja Mark Carneyn asettama ja New Yorkin entisen pormestarin Michael Bloombergin johtama TCFD-asiantuntijaryhmä (Task Force on Climate-related Financial Disclosures).

TCFD-ryhmän viime kesäkuussa julkaisema viitekehys ilmastonmuutoksen huomioimiseksi korostaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien fyysisten ja transitioriskien hahmottamisen tärkeyttä niin yritysten kuin sijoittajienkin näkökulmasta. Ilmastonmuutos aiheuttaa fyysisiä riskejä yritysten liiketoiminnalle, mutta merkittävässä osassa ovat siirtymästä vähäpäästöiseen yhteiskuntaan aiheutuvat riskit etenkin päästöintensiivisille toimialoille. Esimerkiksi kasvava paine vähentää energiantuotannon päästöjä ja uusiutuvien energiamuotojen nopeasti laskeneet kustannukset ovat nostattaneet kysymyksiä hiilivoiman tulevaisuuden näkymistä. Toisaalta ilmastonmuutoksen hillintä avaa mittavia liiketoimintamahdollisuuksia eri sektoreilla.

”Ilmastonmuutos ja sen vaikutukset muuttavat tulevaisuudessa merkittävällä tavalla yritysten toimintaympäristöä. Pitkäjänteisten sijoittajien kannattaa siksi integroida ilmastonmuutoksesta kumpuavien riskien ja mahdollisuuksien arviointi tiiviisti osaksi perinteistä sijoitusanalyysiä, kuten edelläkävijät kansainvälisesti ja Suomessa ovat jo alkaneet tehdä”, sanoo Sitran projektijohtaja Janne Peljo.

Ilmastoriskien huomioimiseksi sijoittajien tulee peilata sijoituksiaan eri ilmastoskenaarioihin ja huomioida sekä ilmastonmuutoksen fyysiset riskit että vähäpäästöiseen yhteiskuntaan siirtymisestä aiheutuvat riskit ja toisaalta myös mahdollisuudet. TCFD-asiantuntijaryhmän ehdotus antaa tähän hyvän viitekehyksen. Sen julkistuksen yhteydessä jo yli 25 biljoonan dollarin sijoitusvaroja hallinnoivat rahoitusinstituutiot ja 100 yhtiötä, joiden yhteenlaskettu markkina-arvo on 3,5 biljoonaa dollaria, ilmaisivat tukensa aloitteelle, ja sen odotetaan ohjaavan merkittävästi sijoittajien ja yritysten toimintaa jatkossa.

Ilmastonmuutoksen huomioimiseen sijoitustoiminnassa antaa käytännön neuvoja myös tänään julkaistu WWF Suomen, Mandatum Lifen ja Sitran yhteistyössä tekemä Sijoittajan opas ilmastoriskien hallintaan.

Julkaisun tiedot

Climate Impact Assessment of companies listed on Nasdaq Helsinki in 2016
Tekijät: Maximillian Horster, Robert Rosenberg, Fredrik Fogde, Harshpreet Singh,  (ISS-Ethix Climate Solutions)
Julkaisupaikka: Helsinki
Julkaisuvuosi: 2018
Julkaisija: Sitra ja ISS-Ethix Climate Solutions

Lataa raportti ja sijoittajatyökalu (Screening Tool). Käyttöohje löytyy raportin liitteenä. Huomioithan, että työkalu toimii vain, kun hyväksyt makrojen toiminnan tiedostoa avatessasi.

Esitykset

Lanseeraustilaisuuden esitykset löytyvät täältä.

Mistä on kyse?