archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kevään Vaikuttavuus­kiihdyttämö liikkeelle!

Tsekkaa mitkä yhdeksän yritystä ja järjestöä valittiin kiihdyttämöön mukaan ja miksi vaikuttavuus kiinnostaa niitä!

Julkaistu

Tänään alkavaan, järjestyksessä neljänteen Sitran Vaikuttavuuskiihdyttämöön valittiin hakemusten perusteella yhteensä yhdeksän yritystä ja liiketoimintaa harjoittavaa järjestöä. Ne työskentelevät muun muassa lasten, lapsiperheiden ja nuorten hyvinvoinnin, ikäihmisten itsenäisen selviytymisen ja maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi. Mukana ovat Invalidisäätiö (Orton Pro), Kaunialan Sairaala Oy, Kierrätysverkko Oy, Living Skills Oy, Mansikkapuisto Oy, Mediconsult Oy, Setlementti Louhela ry, Suomen Fysiogeriatria Oy ja Tuutima Sunrise Oy.

Vaikuttavuuskiihdyttämö on noin kahden kuukauden intensiivinen koulutus- ja mentorointiohjelma. Sen aikana pureudutaan etenkin vaikuttavuusketjuihin: ne etenevät panoksista toiminnan, tuotosten ja tulosten kautta välittömiin ja välillisiin vaikutuksiin ja siitä vaikuttavuuteen. Vaikutukset kirkastetaan kilpailueduksi, mikä auttaa osallistujia siltojen rakentamisessa esimerkiksi kunta-asiakkaisiin ja enkelisijoittajiin.

Lisää tulosperusteisuutta julkisiin hankintoihin, palvelutuotantoon ja sijoittamiseen

Yhä useampi yritys ja järjestö on kiinnostunut vaikuttavuutensa todentamisesta ja osoittamisesta. Kunnat ja valtio puolestaan miettivät sitä, miten ne voisivat käyttää mahdollisimman vaikuttavasti ne 35 miljardia euroa, jotka vuosittain kanavoidaan julkisiin hankintoihin.

Parhaimmillaan kiihdyttämön osallistujat pystyvät kehittämään vaikuttavuuteen pohjautuvan ansaintamallin ja tulosperusteisia vaikuttavuusmittareita. Samalla ne tarjoavat esimerkiksi julkiselle sektorille mahdollisuuksia siirtyä kohti tulosperusteisia hankintoja.

Kiihdyttämön tavoitteena on lisätä yhteistyötä ja vuoropuhelua julkisen sektorin ja palveluntuottajien välillä. Kunta- ja ministeriöasiakkaiden näkökulmat ovatkin ohjelmassa mukana heti alusta asti.

Vaikuttavuuskiihdyttämö jatkaa tiivistä yhteistyötä myös pääomasijoittajien, muun muassa Suomen bisnesenkeliverkosto FiBANin kanssa.

”Vaikuttavuuden lisäarvo pitää osata kirkastaa ja konkretisoida niin sijoittajalle, rahoittajalle kuin julkiselle hankkijalle. Siitä Vaikuttavuuskiihdyttämössä on lopulta kyse”, toteaa Vaikuttavuuskiihdyttämö-konseptin kehittänyt Sitran johtava asiantuntija Heidi Humala.

Osallistujien valitsijaraatiin kuului asiantuntijoita Sitrasta, Fibanista, xEdusta ja LC-Venturesista. Hakemukset arvioitiin seuraavin kriteerein: osoitettavissa oleva vaikuttavuusketju, skaalautumisen potentiaali, tiimin osaaminen sekä sijoitusvalmius ja -tarve. Koulutuspäivien toteutuksesta vastaavat Impactor Consulting, Vaikuttava yritys ja Etula Group yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa.

Kevään 2017 Vaikuttavuuskiihdyttämön osallistujat

Invalidisäätiö, Orton Pro

 • Mikä? Yhden luukun periaatteella toimiva koulutus- ja työllistymispalvelu. Reitittimen kautta niin kadonneet nuoret, turvapaikanhakijat, maahanmuuttajat kuin osatyökykyiset henkilöt ohjataan heidän tarpeisiin parhaiten soveltuville REITEILLE. Tavoitteena on aina koulutus tai työllistyminen.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Tavoitteenamme on kirkastaa Reititin-palvelun vaikuttavuutta entistä paremmin niin tilaaja- kuin käyttäjäasiakkaille. Lisäksi tavoitteena on tuoda vaikuttavuusajattelu vielä syvemmin koko organisaatiomme toimintaa ohjaavaksi periaatteeksi. Tulevaisuus on vaikuttavissa palveluissa!”

Kaunialan Sairaala Oy

 • Mikä? Palveluita ikäihmisten arkeen: Kaunialan kampuksella on tarjolla palveluita videovälitteisestä etäaktivoinnista sairaalatasoiseen hoitoon, ja vanhuksen kotona annetaan tukea aina arjen askareiden hoitamisesta kotisairaanhoitoon.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Haemme ”kättä pidempää” sen osoittamiseen, että tarjoamamme palvelut sekä kehittämämme teknologiaratkaisu aidosti tukevat ikäihmisen kotona selviytymistä, ja siten alentavat yhteiskunnan kustannuksia. Haemme myös keinoja osoittaa, että säästöt voidaan saada aikaan, ja silti tuottaa ikäihmisen elämään lisää laatua.”

Kierrätysverkko Oy

 • Mikä? Yhteiskunnallinen yritys, joka vähentää nuorten syrjäytymistä tarjoamalla nuorille ja maahanmuuttajille monipuolisia työtehtäviä uudenlaisissa digitaalisissa kierrätyskeskuksissa.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Etsimme keinoja ja tapoja konkretisoida vaikuttavuuttamme sijoittajille ja yhteiskunnallisille päätöksentekijöille. Haluamme verkostoitua ja oppia todistamaan liiketoimintamme taloudelliset ja sosiaaliset hyödyt ja sen myötä saada lisää investointeja ja varoja kasvumme vauhdittamiseksi.”

LivingSkills Oy

 • Mikä? Parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalan tuottavuutta ja vaikuttavuutta. Helppokäyttöinen, digitaalinen työväline esimerkiksi taitojen, kykyjen ja palvelutarpeen kartoittamiseen, tavoitteelliseen työskentelyyn, seurantaan sekä toiminnan tuloksellisuuden arviointiin. Haastaa toimintakyky- ja taitoarviointia tekevät toimijat ajattelemaan ja toimimaan uudella tavalla, jossa asiakkaan oma osallisuus nostetaan keskiöön.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Tavoitteenamme on tehdä toimintamme vaikuttavuus näkyväksi asiakkaillemme. Haemme tähän tukea, resursseja, sparrausta ja kontakteja.”

Mansikkapuisto Oy

 • Mikä? Valtakunnallinen lastensuojelupalveluiden ja sosiaalihuoltolain alaisten palveluiden erityisosaaja. Tekee töitä, jotta asiakkaat voivat elää tyytyväisenä nykyhetkeä, katsoa toiveikkaana tulevaisuuteen sekä kiinnittyä ympärillä olevaan yhteiskuntaan.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Haluamme astua toiminnassamme askeleen eteenpäin ja löytää palvelukohtaisesti tarkoituksenmukaisen tavan todentaa toimintamme yhteiskunnalliset vaikutukset sekä taloudelliset hyödyt. Toivomme myös tukea vaikuttavuusajattelun juurruttamiseen koko yrityksen toimintaan.”

Mediconsult Oy

 • Mikä? Tietojärjestelmätoimittaja, joka kehittää uuden sukupolven järjestelmiä sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuviin tarpeisiin. Palvelun tavoitteena on osoittaa nopeammin sosiaalihuollon hoitopäätösten vaikutukset asiakkaisiin.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Tavoitteenamme on luoda vaihtoehto raskaille sosiaalihuollon laatumittareille. Haluamme tarjota sosiaalityöntekijöille edellytykset tehdä reaaliaikaisemmin asiakkaan kokonaistilannetta palvelevia päätöksiä, jotta päästäisiin pois akuutista kalliista päivystyshoidosta kohti laadukkaita yksikössä tehtyjä hoitopäätöksiä.”

Setlementti Louhela ry

 • Mikä? Uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka organisoi kansalaistoimintaa ja tuottaa palveluita eri ikäryhmille. Tavoitteena on mallintaa tulevaisuuden päiväkoti eli lapsiperheiden monipalvelukeskus. Siellä tarjotaan varhaiskasvatuksen lisäksi erilaisia oheispalveluja, jotka lisäävät lapsiperheiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät ongelmia.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Haluamme vahvistaa kilpailukykyämme kirkastamalla ja tekemällä näkyväksi työmme vaikutukset niin perheiden arjessa kuin yhteiskunnan tasolla.”

Suomen Fysiogeriatria Oy

 • Mikä? Geriatrisen fysioterapian ja kokonaisvaltaisen kuntoutuksen valtakunnallinen asiantuntija yli 35 vuoden kokemuksella. Yhtiön digitaalinen kuntoutuksen ja kuntouttavan hoitotyön James & Betty -palvelu on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille.
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Näemme Vaikuttavuuskiihdyttämön siltana ikäihmisten itsenäisen selviytymisen palvelutarpeen ja vaikuttavien palvelutuotteiden välillä. Tavoitteenamme on nostaa vaikuttavuusosaamisemme seuraavalle tasolle ja oppia vaikuttavuus- ja tulosperusteisen ansaintamallin toteuttamisesta.”

Tuutima Sunrise Oy

 • Mikä? Tuutima Sunrise, tuttavallisemmin Gen-Z Team, on luonut digitaalisen alustan, jonka tavoitteena on edistää nuorten työllistymistä ja luoda uusia malleja kasvatus- ja koulutusyhteistyöhön (esimerkiksi räätälöidyt TET- ja työharjoittelut eri koulu- ja opistoasteilla).
 • Odotukset kiihdyttämöltä? ”Haluamme todentaa palvelumme taloudelliset hyödyt ja yhteiskunnalliset vaikuttavuudet sekä kirkastaa palvelumme ydintarinaa.”

Mistä on kyse?