uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Kiertotalous muuttaa tapaamme omistaa, ja se on hyvä asia ympäristölle ja yrityksille

Lineaarisessa talousmallissa ihmiset omistavat paljon lyhtyikäisiä tavaroita, joiden käyttöaste on pieni. Kiertotaloudessa asia on päinvastoin. Tuore selvitys avaa omistamisen muutoksen hyötyjä yrityksille ja ympäristölle.

Kirjoittaja

Antti Lehtinen

Asiantuntija (pitkällä vapaalla), Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Kiertotaloudessa Kiertotalous Talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita, vaan kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. Avaa termisivu Kiertotalous hyvinvointi ei synny aina vain uusia tavaroita valmistamalla. Tavaroiden omistamisen sijaan kulutus perustuu palveluihin: jakamiseen, vuokraamiseen, lainaamiseen ja korjaamiseen.

Omistamisen muutos tuo mukanaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sitran ja Demos Helsingin tuore selvitys Omistamisen muutos kiertotaloudessa esittelee omistamisen muutoksen liiketoimintamalleja, joissa tuotteen omistajuus säilyy palvelun tarjoajalla koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tuotetta tai tavaraa ei siis omista sitä käyttävä kuluttaja tai yritys, vaan palvelun tarjoaja.

Selvityksessä esitellään toimintaympäristössä ja lainsäädännössä tarvittavia muutoksia, joita omistamisen muutoksen liiketoimintamalleihin siirtyminen vaatii. Yrityksille on tarjolla toimenpiteitä, joilla uusiin malleihin voidaan siirtyä.

”Luonnonvarojen ylikulutuksen lopettaminen ei onnistu nykyisillä tavoillamme kuluttaa ja omistaa tavaroita. Yksi keino on siirtyä tavaroiden omistamisesta palveluiden käyttämiseen”, kertoo Sitran kiertotalousasiantuntija Riku Sinervo.

”Hieman yksinkertaistaen voi sanoa, että lineaarisessa talousmallissa ihmiset omistavat paljon lyhtyikäisiä tavaroita, joiden käyttöaste on pieni. Kiertotaloudessa asia on päinvastoin: ihmiset omistavat vähän pitkäikäisiä tavaroita, jotka ovat palvelujen avulla kovassa käytössä”, jatkaa Sinervo.

Selvitys perustuu omistamisen muutoksen liiketoimintamalleja soveltavien yritysten sekä päätöksentekijöiden ja asiantuntijoiden haastatteluihin.

Omistamisen muutoksen liiketoimintamallit

Omistamisen muutoksen liiketoimintamalleissa asiakas ei omista tuotteita tai materiaalia, vaan saa sen käyttöönsä vuokraamala, lainaamalla tai jakamalla. Omistus säilyy palvelun tarjoajalla, kuten yrityksellä, koko tuotteen elinkaaren ajan.

Omistamien muutoksen liiketoimintamalleja on neljä. Lisäksi jakamisalustat ja digitaaliset ratkaisut tukevat omistamisen muutosta.

Tuote palveluna

  • Asiakas vuokraa tai liisaa tuotteen ostamisen sijaan. Palvelua tarjoava toimija omistaa tuotteet ja on vastuussa tuotteen huollosta ja ylläpidosta.

Materiaali palveluna

  • Materiaalin valmistaja tuottaa ja omistaa materiaalit, joita asiakas käyttää.

Suorituskyky palveluna

  • Asiakas ostaa suorituksen sen sijaan, että omistaa tuotteen ja käyttää sitä itse. Tässä mallissa asiakas maksaa ennen kaikkea lopputuloksesta.

Toimintatakuu

  • Elinikäinen takuu tuotteelle, jolloin tuottaja ottaa vastuun tuotteen huoltamisesta ja pitkäikäisyydestä.
  • Panttijärjestelmät, jotka varmistavat, että tuotteet palaavat asiakkaalta ja menevät joko uudelleenkäyttöön tai uudelleenvalmistettavaksi, korjattavaksi tai raaka-aineeksi tuotantoon.

Jakamisalustat ja digitaaliset ratkaisut

  • Digitaaliset jakamisalustat ja ratkaisut, jotka mahdollistavat tavaroiden ja muiden resurssien käyttöasteen kasvattamisen esim. vuokrauksen ja jakamisen avulla. Tässä mallissa alustatoimija ei itse omista sen kautta vuokrattavia ja jaettavia resursseja, mutta on keskeisessä roolissa liiketoimintamallin toiminnan kannalta.

Tiiviitä asiakassuhteita sekä kannustimia ympäristöhyötyjen ja kannttavuuden yhdistämiseen

Mutta miksi yritysten kannattaa siirtyä kohti omistamisen muutoksen liiketoimintamalleja?

“Sekä yritys- että kuluttaja-asiakkaat kaipaavat yhä enemmän kestäviä ja kiertotalouden periaatteen mukaisia vaihtoehtoja”, kertoo asiantuntija Marleena Ahonen Sitran kiertotaloustiimistä.

“Siirtymällä näihin malleihin nyt yritykset voivat päästä käsiksi edelläkävijän hyödyistä ja saavuttaa sekä taloudellisia että ympäristöhyötyjä”, jatkaa Ahonen.

Yksi mallien hyödyistä yrityksille on mahdollisuus tiiviimpään asiakassuhteeseen ja parempaan asiakasymmärrykseen.

Toinen keskeinen hyöty liittyy resurssien käyttöön: esimerkiksi tuote palveluna- ja toimintatakuumalleissa on sisään rakennettuna kannustin kestävien tuotteiden suunnitteluun, resurssiviisaaseen toimintaan ja tuotteiden eliniän pidentämiseen. Vähemmän materiaaleja tarkoittaa vähemmän kustannuksia.

Juuri tuotteiden elinkaaren pidentämisessä piilee avain muutokseen: kun eri asiakkaat käyttävät tuotteita monta kertaa, syntyy kannustin suunnitella mahdollisimman pitkäikäisiä ja kestäviä tuotteita.

Tällainen liiketoiminta vähentää tarvetta ottaa käyttöön uusia luonnonvaroja ja on näin kiertotalouden periaatteiden mukaista.

Muutos on mahdollinen

Omistamisen muutos ei ole utopiaa. Edelläkävijäyritykset soveltavat omistamisen muutoksen liiketoimintamalleja Suomessa ja maailmalla, käy ilmi selvityksestä.

Myös monet Euroopan unionissa vireillä olevat lainsäädäntöhankkeet ohjaavat kuluttamista tavaroiden omistamisesta palveluiden käyttämiseen.

EU:n kestävän tuotepolitiikan paketti sisältää useita lainsäädäntöaloitteita, jotka muuttavat omistamista. Samoin ekosuunnitteludirektiivin laajennus tähtää siihen, että EU:n alueella myytävät tuotteet ovat kestävämpiä ja uudelleenkäytettäviä, korjattavia, kierrätettäviä sekä energiatehokkaita.

Selvityksessä todetaan, että perustavanlaatuiseen muutokseen, jossa yritykset sovittavat toimintansa maapallon kantokyvyn rajoihin, on vielä matkaa. Omistamisen muutosta voidaan vauhdittaa kannustimia kehittämällä ja fiksulla päätöksenteolla.

Sitran ja Demos Helsingin selvitys Omistamisen muutos kiertotaloudessa laadittiin osana Eurooppalaista Project LAUNCH-hanketta, jonka taustavalla ovat SUN Institute, SYSTEMQ ja University College London.

Project LAUNCH on kolmevuotinen hanke, jossa selvitetään kiertotalouden ja omistamisen muutoksen esteitä Euroopan Unionissa ja kehitetään toimenpiteitä kiertotaloussiirtymän kiihdyttämiseksi.

Mistä on kyse?