julkaisut

Omistamisen muutos kiertotaloudessa

Kirjoittajat

Annina Orasmaa, Louna Laurila ja Henrik Liimatainen

Julkaistu

Kiertotalous tarjoaa ratkaisuja maailmaa koettelevaan kestävyyskriisiin. Se on keskeisessä roolissa ilmastopäästöjen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen hillitsemisessä, sekä kestävän ja kilpailukykyisen talouden rakentamisessa. Talouden ja yritysten kannalta kiertotalous tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kun siirrymme kertakäyttökulttuurista kohti uusia käyttämisen ja omistamisen tapoja.

Kiertotalouden liiketoimintamalleihin liittyy keskeisesti omistajuuden muutos. Kiertotaloudessa tuotteita ei jatkuvasti valmisteta lisää, vaan niitä jaetaan, vuokrataan, korjataan, huolletaan, päivitetään, kierrätetään ja uudelleen käytetään erilaisten palveluiden avulla. Kulutus ei lopu, vaan muuttaa muotoaan kestävämpään suuntaan.

Tuotteiden omistajuus säilyy yhä useammin niiden tuottajilla tai välittäjillä, jolloin tuotteet ja materiaalit ovat tehokkaassa käytössä koko elinkaarensa ajan. Näitä liiketoimintamalleja kutsutaan omistamisen muutoksen liiketoimintamalleiksi, joita on neljä: tuote palveluna, materiaali palveluna, suorituskyky palveluna sekä toimintatakuut, kuten pitkät tai elinikäiset takuut ja materiaalin takaisinotto- ja panttijärjestelmät. Lisäksi omistajuuden muutosta tukevat jakamisalustat ja erilaiset digitaaliset ratkaisut.

Selvityksessä esitellään visio omistajuuden muutoksesta. Visiossa vuoteen 2030 mennessä yritykset ovat siirtyneet puhtaasta tuotteiden myymisestä niiden vuokraamiseen, huoltamiseen ja takaisinottoon, ottaen näin omistajuutta tuotteista koko niiden elinkaaren ajan.  Taloudelliset ohjauskeinot, lainsäädäntö ja rahoitusmarkkinat ovat vauhdittaneet muutosta uudenlaiseen omistukseen.

Selvitystä varten haastateltiin edelläkävijäyrityksiä sekä asiantuntijoita omistamisen muutoksen liiketoimintamallien hyötyjen ja haasteiden kartoittamiseksi. Omistamisen muutos tarjoaa yrityksille uusia liiketoimintahyötyjä sekä tukee siirtymää kiertotalouteen.

Omistamisen muutoksen liiketoimintamallit luovat tiiviitä asiakassuhteita ja mahdollistavat jatkuvan kassavirran. Lisäksi ne pienentävät pitkällä aikavälillä liiketoimintariskejä liittyen lainsäädännön muutoksiin sekä rahoituksen saatavuuteen. Ilmastonmuutosta ja luonnonvarojen ylikulutusta hillitsevä lainsäädäntö antaa yrityksille painetta ja kannusteita kestävän liiketoiminnan toteuttamiseen.

Suomessa kiertotalouden strateginen edistämisohjelma tarjoaa mahdollisuuden edistää omistamisen muutosta esimerkiksi palvelullistumisen ja jakamisalustojen kautta. Euroopan komission uudessa kiertotaloussuunnitelmassa kestävä kuluttaminen ja tuotepolitiikka ovat keskiössä ja näiden toteuttamiseen omistamisen muutoksen liiketoimintamallit ovat yksi ratkaisu.

Toimintaympäristö ei tällä hetkellä tue siirtymää omistamisen muutoksen liiketoimintamalleihin. Selvityksessä esitetään muutosta edistäviä toimenpidesuosituksia päätöksentekijöille Suomessa ja EU-tasolla.

Mahdollisuuksia tarjoavat esimerkiksi tuottajavastuun lainsäädännön kehittäminen sekä tuote- ja materiaalipassien käyttöönottaminen ja tuotteisiin liittyvän tiedon standardointi. Verotuksessa siirtymää tukisivat kestävän kehityksen verouudistuksen lisäksi mahdollisuudet verohelpotuksiin uusille omistamisen muodoille ja vastaavasti veronkorotukset lineaarisen talouden tuotteille. Julkisen rahoituksen ja julkisen kilpailutuksen tulee tukea resurssiviisaita tuotteita ja palveluita. Toimialojen yhteisiä yritysekosysteemejä ja kiertotalousinfrastruktuuria tulee kehittää esimerkiksi tukemalla yhteistyötä rahoituksella laajemmin elinkaaren tai kokonaisten toimialojen osalta. Yritysten kiertotalousosaaminen täytyy turvata koulutus- ja osaamispanostuksilla. Yritysten tulee puolestaan ymmärtää toimintaympäristön muutosta ja vastata haasteeseen uusilla liiketoimintamalleilla. Tämä edellyttää investointeja niin osaamiseen, teknologiaan kuin infrastruktuuriin.

Siirtyminen omistamisen muutoksen liiketoimintamalleihin on mahdollista. Jo nyt yritysmaailman edelläkävijät soveltavat kiertotalouden liiketoimintamalleja ja menestyvästä kiertotalouden liiketoiminnasta löytyy esimerkkejä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Kuitenkin isoon muutokseen, jossa yritykset mukauttavat toimintaansa maapallon kantokyvyn rajoihin, on vielä matkaa. Siirtymää kohti omistamisen muutosta voidaan vauhdittaa fiksulla päätöksenteolla ja oikeanlaisilla kannustimilla.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Omistamisen muutos kiertotaloudessa

Tekijät

Annina Orasmaa, Louna Laurila ja Henrik Liimatainen

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2020

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

45

ISBN (PDF)

978-952-347-205-1

ISSN (PDF)

1796-7112

Aihe

kiertotalous, liiketoimintamallit, omistajuus, muutos

Sarja

Sitran selvityksiä

Julkaisun numero

175

Mistä on kyse?