uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Kuinka saisimme luonnon terveyshyödyt paremmin käyttöön Suomessa?

Luonnon terveysvaikutusten tehokkaampi hyödyntäminen voisi tukea kansalaisten hyvinvointia ja tuoda merkittäviä säästöjä terveydenhuollon kustannuksiin. Luke ja THL selvittävät Sitran rahoittamassa hankkeessa luonnon terveysvaikutuksia ja niiden taloudellista merkitystä.

Kirjoittaja

Elina Drakvik

Johtava asiantuntija, Hyvinvointiratkaisut

Julkaistu

Luonnossa liikkumisesta ja oleskelusta saatavia monipuolisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon viime vuosina. Kotimaista ja kansainvälistä tutkimustietoa on kertynyt etenkin siitä, miten luontoympäristöt tukevat mielenterveyttä, liikkumista ja elimistön puolustuskykyä. Tätä tietoa kannattaisi käyttää entistä paremmin hyödyksi yhteiskunnan eri osa-alueilla.

Luontoympäristöt tarjoavat sote-palveluille mahdollisuuksia niin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kuin lääkkeettömien hoitojen ja kuntoutusmenetelmien kehittämiseen. Voidaankin puhua luontoterveydestä eli luonnon positiivisista vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin. Jotta luontoterveyttä voitaisiin hyödyntää ja kehittää tehokkaammin, tarvitaan laadukasta, alan tutkimuksen kokoavaa tietoa ja tietoisuuden lisäämistä asiasta.

Luken ja THL:n ”Luonnon terveysvaikutukset ja niiden taloudellinen merkitys” -hankkeessa koostetaan yhteen luontoympäristöjen terveysvaikutuksia. Yhteenveto perustuu Pohjoismaissa tehtyihin tieteellisiin tutkimuksiin. Lisäksi hankkeessa arvioidaan luonnon terveysvaikutusten taloudellista merkitystä terveystaloustieteen menetelmien avulla. Tulokset auttavat päätöksenteossa yhteiskunnan eri sektoreilla.

Hankkeen tulosten pohjalta saadaan suosituksia siihen, miten nykyistä tutkimustietoa voitaisiin viedä paremmin käytäntöön, ja millaisia jatkotutkimuksia tarvitaan. Erityisesti tarkastellaan, miten kaupunki- ja maankäytön suunnittelussa voidaan turvata terveyttä edistävien luontoympäristöjen säilyminen ja laadun parantaminen. Lisäksi pohditaan, kuinka kansalaisia voisi innostaa luontokäynteihin ja -liikuntaan osana terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Hankkeessa tutkitaan myös palvelutarpeen vähentämistä ja sote-palvelujen kehittämismahdollisuuksia.

”Tarvitsemme uudenlaista ajattelua, koottua tutkimustietoa ja laskelmia siitä, miten voimme paremmin hyödyntää luonnon terveysvaikutuksia sekä samalla hillitä kasvavia sosiaali- ja terveysmenoja. Selvitys auttaa lisäämään ymmärrystä luontoterveyden merkityksestä ja mahdollisista ratkaisuista osana kestävää hyvinvointia,” tiivistää johtava asiantuntija Elina Drakvik Sitrasta.

Hankkeen tulokset valmistuvat syyskuussa 2024.

Mistä on kyse?