archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

KulttuuriVOS-uudistustyön teesit ja periaatteet julkistettu

Asiantuntijaryhmän puheenjohtajana toimi Jaakko Kuusisto.

Julkaistu

KulttuuriVOS-uudistusta valmistellut asiantuntijaryhmä julkaisi 14.2.2017 kahdeksan teesiä ja neljä periaatetta valtionrahoitukselle. 

Seuraa julkistustilaisuutta striimin kautta.

Museoiden, orkestereiden ja teattereiden (ml. tanssi ja sirkus) valtionrahoitusuudistuksen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen 14. helmikuuta, jolloin opetus- ja kulttuuriministeriön kutsuma asiantuntijaryhmä luovutti ryhmän puheenjohtajan, muusikko Jaakko Kuusiston johdolla työnsä tulokset opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle.

Ryhmän yhdessä Sitran asiantuntijoiden kanssa työstämä julkaisu #Kulttuurivos – Teesit ja rahoituksen periaatteet kokoaa yhteen lähes puoli vuotta kestäneen työskentelyn.

Asiantuntijatyöryhmän suositukset rahoituksen periaatteiksi pohjautuvat kahdeksaan teesiin, joita on työstetty avoimissa kulttuurikentän työpajoissa syksyn aikana. Teeseissä kiteytyy asiantuntijatyöryhmän muodostama taide- ja kulttuuripoliittinen tavoitetila. Ne ottavat kantaa yhtäältä rahoitusuudistukseen ja toisaalta laajempaan kulttuuripoliittiseen keskusteluun.

“Asiantuntijatyöryhmälle on ollut todella tärkeää käydä keskustelua kentän kanssa eri tahojen tilanteen ymmärtämiseksi, ja siihen sidosryhmätyöpajat ja teesityöskentely ovat tarjonneet hyvän mahdollisuuden”, asiantuntijatyöryhmän puheenjohtaja Jaakko Kuusisto totesi julkistuksessa.

Kulttuurin valtionrahoituksen uudistus on käynnistetty Suomen oloissa poikkeuksellisella tavalla. Tavoitteena on ollut käydä avointa keskustelua uudistuksesta ja sen tavoitteista jo ennen varsinaisen lainvalmistelun alkua kulttuurikentän eri toimijoiden kesken. Opetus- ja kulttuuriministeriö kutsui Sitran fasilitoimaan uudistuksen ensimmäisen vaiheen vuorovaikutteisia osioita. Sitran johdolla järjestettiin useita asiantuntijatyöryhmän työpajoja ja kolme suurta sidosryhmätyöpajaa, joista kuhunkin osallistui 150–200 taide- ja kulttuurialan vaikuttajaa.  Lisäksi Sitra on ylläpitänyt kaikille kiinnostuneille avointa Facebook-ryhmää, johon oli vuoden 2016 loppuun mennessä liittynyt yli 1000 osallistujaa. 

Julkaisuun kootut teesit ja rahoituksen periaatteet toimivat pohjana uudistustyön toisessa vaiheessa (1.2.2017– 31.10.2017), jonka aikana laaditaan opetus- ja kulttuuriministeriön johdolla ja Sitran avustamana asiantuntijatyöryhmän ehdotus rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Rahoituksen periaatteet ovat

1. Esittävien taiteiden ja museoiden rahoitusjärjestelmä huomioi yhteiskunnan monet erilaiset kulttuuriset tarpeet.

2. Varmistetaan palvelujen alueellinen saatavuus ja monipuolisuus.

3. Uudistus kokoaa valtion rahoituksen yhdeksi kokonaisuudeksi, joka koostuu eri toimijatyypit tunnistavista kategorioista ja tehtäväpohjaisista elementeistä.

4. Kaikissa kategorioissa kriteerien toteutumista tarkastellaan määräajoin. Määräajat ovat eripituisia. Tämä luo mahdollisuuksia sekä pitkäjänteiseen toimintaan että esittävissä taiteissa vaihtuvuuteen.

Lue tarkemmin uudistuksen valmistelusta ja kunkin periaatteen sisällöstä #KulttuuriVOS Teesit ja rahoituksen periaatteet -julkaisusta. Julkaisu on saatavilla myös ruotsiksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote julkistuksesta

Mistä on kyse?