archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Oulussa haetaan uusia ratkaisuja nuoriso­työttömyyteen

Oulun seudulla asuu noin 4 000 alle 35-vuotiasta nuorta, jotka eivät opiskele tai käy töissä. Millainen tuki auttaisi eniten näitä syrjäytymisvaarassa olevia nuoria? Tähän kysymykseen Oulu hakee vastauksia Vaikuttavuuskehittämöstä yhdessä noin 15 yrityksen ja järjestön kanssa.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Sitran luomassa Vaikuttavuuskehittämössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijat tuodaan saman pöydän ääreen ideoimaan vaikuttavia ratkaisuja tarkoin rajattuun haasteeseen. Oulussa haasteena on yli kuusi kuukautta työttömänä olleiden, alle 35-vuotiaiden nuorten työllistyminen.

Tänään käynnistyvässä kehittämössä julkista sektoria edustavat Oulun kaupunki sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja TE-toimisto. Lisäksi mukaan on ilmoittautunut noin 15 koulutukseen, työllistämiseen ja nuorten palveluihin erikoistunutta yritystä ja järjestöä, joista osa toimii Oulun seudulla ja osa muualla Suomessa.

Vaikka työllisyys on kokonaisuutena kehittynyt Oulun seudulla suotuisaan suuntaan, haasteena on edelleen korkea, noin 17 prosentin nuorisotyöttömyys.

”Etsimme yhteistyöstä uudenlaisia ratkaisuja nuorten työttömyyden nujertamiseen. Kehitystyö vaati aikaa, joten pikavoittoja tuskin on tarjolla, mutta ei niitä tässä haetakaan. Vaikuttavassa toimintamallissa voittajia ovat työpaikan saaneet nuoret, mutta myös heidän läheisensä ja yhteiskunta laajemminkin”, sanoo TE-toimiston johtaja Maire Mäki.

”Tavoitteena on kehittää sellaisia malleja, jotka auttavat saavuttamaan asetetut tulostavoitteet ja joita TE-palvelut ja kaupunki voisivat hyöyntää hankkiessaan uusia palveluita nuorten työllisyyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi”, kertoo BusinessOulun työllisyyspalveluiden päällikkö Seija Mustonen.

Vaikuttavuuden perusta on kirkas tulostavoite

Osallistujille luodaan ensin yhteinen ymmärrys kohderyhmään kuuluvien nuorten tilanteesta ja taustalla vaikuttavista moninaisista tekijöistä eli juurisyistä. Uusia malleja rakennetaan ja arvioidaan vaikuttavuuden näkökulmasta. Silloin pohditaan sitä, millaisia vaikutusketjuja eri mallit laittavat liikkeelle sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä – ja miten vaikutuksia voidaan mitata.

”Nuorille on Suomessa tarjolla monenlaisia hyvää tarkoittavia palveluja, mutta auttavatko ne oikeasti? Kun tavoitteet ovat kirkkaat ja muutosta mitataan, arvailuille jää vähemmän tilaa”, Sitran johtava neuvonantaja Sari Rautio painottaa.

”Vaikuttavuus syntyy yhteistyöstä. Olennaista on yhteiseen tavoitteeseen sitoutuminen. Kehittämö auttaa yhteyden rakentamisessa”, Rautio jatkaa.

Nuorten syrjäytymisestä aiheutuu myös merkittäviä yhteiskunnallisia kustannuksia, joita Sitran ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijat ovat arvioineet tuoreessa tutkimuksessaan. Jos koulutus jää peruskoulun varaan, eikä nuori pääse kiinni työelämään, yhteiskunnalle tästä aiheutuvat kustannukset ovat hänen elämänsä aikana keskimäärin 250 000 – 400 000 euroa.

Oulussakin on arvioitu, että jos nuorten työllisyyttä ja hyvinvointia onnistutaan lisäämään tavoitellusti, myös julkiset menot pienenevät selvästi.

Vaikuttavat hankinnat kiinnostavat kuntia

Vaikuttavien hankintojen tueksi tarvitaan työkaluja, tietoa ja osaamista. Julkinen sektori ostaa erilaisia tuotteita ja palveluita vuosittain noin 35 miljardin euron arvosta. Kun perinteisestä suoriteperusteisesta hankinnasta siirrytään kohti vaikuttavuutta, keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi.

”Näin voidaan varmistaa, että verovaroilla ja käytettävissä olevilla muilla resursseilla saadaan aikaan haluttuja muutoksia – mitä enemmän sitä parempi”, Rautio lisää.

Yrityksille ja järjestöille Vaikuttavuuskehittämö tarjoaa työkaluja, joilla ne voivat mallintaa, mitata ja viestiä palveluidensa hyötyjä eri sidosryhmilleen asiakkaista sijoittajiin. Lisäksi se edistää uudenlaisten kumppanuuksien syntyä avatessaan keskusteluyhteyden potentiaalisten asiakkaiden ja alan yritysten kesken.

”Tämä on samalla mahdollisuus kehittää markkinavuoropuhelua yksityisten ja julkisten toimijoiden välillä, mikä auttaa meitä valmistautumaan maakuntauudistukseen”, Maire Mäki lisää.

Vaikuttavuuskehittämöä pilotoidaan Oulussa joulu-tammikuussa. Se sisältää viisi työpajaa, joita Sitra fasilitoi.

Kehittämö liittyy Sitran työhön, jonka tavoitteena on tuoda vaikuttavuusinvestoimisen toimintamalli Suomeen. Vaikuttavuusinvestoiminen on keino kanavoida yksityisiä pääomia yhteiskunnallista hyvää edistäviin hankkeisiin tuloksellisesti ja resurssitehokkaasti.

Lue myös Kalevan uutinen aiheesta (9.12.): Työtön nuori Oulussa palveluiden keskiöön

Lisätietoja:
Maire Mäki, johtaja, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto, puh. 044 4368200
Seija Mustonen, Työllisyyspalveluiden päällikkö, Business Oulu -liikelaitos,
puh. 044 703 4842
Jarkko Pietilä, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 6739472
Sari Rautio, johtava neuvonantaja, Sitra,  vaikuttavuusinvestoiminen, puh. 0294 618 205

Mistä on kyse?