uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Reijo Aarnio rakentamaan reilua datataloutta

Tietosuojavaltuutettuna Reijo Aarnio on nähnyt, miten digitalisaatio on muuttanut Suomea. Hän uskoo, että ihmislähtöisyys nousee Suomen ja Euroopan vahvuudeksi nopeasti digitalisoituvassa maailmassa.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia, Sitra

Julkaistu

Tietosuojavaltuutettuna vuodesta 1997 lokakuun 2020 loppuun työskennellyt Reijo Aarnio aloittaa marraskuun alussa osa-aikaisena Sitran vanhempana neuvonantajana. Aarnio työskentelee tulevalla Sitran Reilu datatalous -teema-alueella.

”Erityisen innoissani olen siitä, miten Sitra on nostanut keskusteluun datatalouden ja reilun datankäsittelyn idean. Itselleni se viestii siitä, että pyritään etsimään ihmislähtöisiä ratkaisuja nykyaikaisen teknologian tuomiin mahdollisuuksiin ja toisaalta myös haasteisiin. Tämä on minusta tärkeä paradigman muutos niin Sitrassa kuin muutenkin yhteiskunnassa, että ei mennä vain teknologia edellä”, Aarnio sanoo.

Datan määrä on viime vuosina ja vuosikymmeninä kasvanut nopeasti, eikä siihen liittyvä regulaatio, toimijoiden käytännöt ja osaaminen esimerkiksi tietoturvan suhteen ole pysynyt kaikilta osin kehityksen mukana. Analytiikkayritys IDC on arvioinut, että datan määrä nelinkertaistuu seuraavan viiden vuoden aikana. Siksi ratkaisuilla on kiire.

”Euroopassa on vasta havahduttu siihen, että ihmiset ovat kilpailukykytekijä”

Eurooppalaisen reilun datatalouden mallin rakentaminen on merkittävä osa-alue Sitran parhaillaan työstettävässä uudessa strategiassa. Uusi strategiakausi alkaa vuoden 2021 alusta.

”Sitran hallitus on valinnut reilun, eurooppalaisen datatalouden vahvaksi painopisteeksi myös tulevalla strategiakaudella. Reijo Aarnio vahvistaa osaltaan osaamistamme tässä maailman mittakaavassakin keskeisen tärkeässä tulevaisuustyössä”, sanoo Sitran Uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä.

Tietosuojavaltuutetun toimiston toiminta-ajatuksena on turvata ihmisten oikeuksia ja vapauksia henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavaltuutetun näkökulmasta tietosuoja nähdään menestystekijä: yksityisille ihmisille se tarkoittaa henkilötietojen parempaa suojaa ja mahdollisuutta omien tietojen hallitsemiseen, yrityksille kilpailuetua, joka syntyy vastuullisesta toiminnasta.

”Kun olen tietosuojavaltuutetun tuolilta katsonut maailman menoa, niin olen nähnyt, miten GAFA-toimijat (Google, Amazon, Facebook, Apple) ovat tulleet voimalla tänne eurooppalaisille markkinoille. Euroopassa on nyt havahduttu siihen, että näiden yritysten edustamaan amerikkalaiseen malliin verrattuna täällä kilpailukyvyn tekijöiksi tulisi ottaa ihmislähtöinen teknologian ja datankäytön kehittäminen. Tähän liittyvän liiketoiminnan kehittämisessä myös Sitraa tarvitaan”, Aarnio sanoo.

Teknologia sulautui jo arkeemme

Ajankohtainen keskustelu sosiaali- ja terveydenhuollon tietoturvasta alleviivaa sitä, että datan käytölle ja hallinnalle sekä siihen liittyvälle tietoturvalle tarvitaan Suomessa ja kansainvälisesti standardeja, pelisääntöjä ja yhtenäisiä käytäntöjä. Vastaavaa standardisointityötä on aiempina vuosikymmeninä tehty mm. finanssi- ja telesektorilla, joissa niin ikään toiminta perustuu datan hyödyntämiseen ja datan liikkumiseen sekä palvelujen käyttäjien luottamukseen palveluntarjoajiin.

Uusia pelisääntöjä ja käytäntöjä tarvitaan, sillä digitalisaatio on jo sulautunut syvemmälle arkisiin tekemisiimme kuin aina tulemme ajatelleeksikaan.

”Kun avaamme oven, siitä voi jäädä digitaalinen jälki. Älykello ranteessa mittaa koko ajan terveyttämme. Tämän kehityksen myötä nousee koko ajan uusia oikeudellisia kysymyksiä ja koko ajan tulee myös uutta lainsäädäntöä. Se on edellyttänyt jatkuvaa oppimista myös tietosuojavaltuutetun toimistolla. Nyt viimeksi GDPR pakotti arvioimaan kaikki palikat uudelleen”, Aarnio sanoo.

Hänen mukaansa julkisessa keskustelussa ja päätöksenteossa tietosuojaan ja datankäyttöön liittyvät asiat ja ilmiöt tulisi nähdä tähänastista laajemmin.

”Onko poliittinen järjestelmämme reagoinut riittävän hyvin esimerkiksi digitaaliseen väkivaltaan ja tietosuojakysymyksiin? Onko ymmärretty, millaisia sosiaalisia vaikutuksia nopealla muutoksella on”, Aarnio kysyy.

Reijo Aarnio on median käytettävissä Sitra-pestiinsä liittyen maanantaista 2.11. alkaen. Haastattelupyynnöt: Jukka Vahti, jukka.vahti@sitra.fi

Sitran tavoitteena on, että Suomesta tulee reilun ja kestävän datatalouden suunnannäyttäjä. Tämä tarkoittaisi käytännössä esimerkiksi sitä, että yksilö tietää ja pystyy vaikuttamaan siihen, mitä dataa hänestä on olemassa ja miten sitä käytetään. Reilussa datataloudessa dataa käytetään reiluin pelisäännöin, läpinäkyvästi ja tietoturvallisesti. Sitra on rakentanut uuden, nykyistä reilumman datatalouden pohjaa mm. laatimalla eettisesti kestävän pelisäännöstön datan käytölle.

Mistä on kyse?