archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Riihimäellä tiivistetään yhteistyötä nuorten tueksi

Tajua Mut! -toimintamallin avulla pyritään tunnistamaan nuorten pienet harmit ennen, kuin ne kasvavat suuriksi ongelmiksi.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Nuoria pyritään auttamaan Riihimäellä aiempaa laajemmalla ja varhaisemmalla yhteistyöllä. Tavoitteena on tunnistaa nuorten pienet harmit ennen, kuin ne kasvavat suuriksi ongelmiksi. Nuori saa tarvitsemansa avun oikeaan aikaan ja ammattilaiset voivat tehdä yhteistyötä nuoren parhaaksi. Työvälineenä on Sitran hankkeissa Suomeen sovitettu Tajua Mut! -toimintamalli.

Tajua Mut! -toimintamallin avulla tuetaan nuorten kanssa toimivia ammattilaisia tarttumaan pieniin harmeihin, tekemään moniammatillista yhteistyötä ja kulkemaan nuoren rinnalla. Verkostoyhteistyötä tuetaan toimintamallilla, joka on jo vakinaisessa käytössä Espoossa ja Mikkelissä. Riihimäen ohella pilottihanke on käynnissä myös Keravalla. Toimintamalli on sovitettu Sitran ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeissa Suomen oloihin Hollannissa käytössä olevasta järjestelmästä.

”Tajua Mut! voi toimia yhtenä erinomaisena työkaluna valtakunnallisessa lapsi- ja perhepalveluiden kulttuurimuutoksessa. Nuori saa tarvitsemansa palvelut kerralla, eikä toimijoiden tarvitse enää yksin miettiä, kenen kanssa yhteistyötä missäkin tilanteessa pitäisi tehdä. Kunnalle toimintamalli tuo taloudellisia säästöjä korjaavien palveluiden vähentymisenä”, toteaa Riihimäen sivistyspalveluiden hankekoordinaattori ja Tajua Mut! -hankkeen projektipäällikkö Ville Saloranta.

”Sitran tavoitteena on siirtää nuorten palvelujen painotusta ennalta ehkäisevään suuntaan ja vähentää raskaampien palvelujen tarvetta. Tämä suuntaus on tavoiteltava sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta. Tajua Mut! -toimintamalli sopii mainiosti vahvistamaan varhaista yhteistyötä,” toteaa johtava asiantuntija Kimmo Haahkola Sitrasta.

Riihimäen pilotti käynnistettiin 18.3. ammattilaisille suunnatulla keskustelutilaisuudella, jossa esitettiin myös hankkeeseen liittyviä videoita:

Case Mikke 15 v – Tajua Mut! Riihimäki
Miten sinä auttaisit Mikkeä?

Case Jape 20 v – Tajua Mut! Riihimäki
Miten sinä auttaisit Japea?

Tajua Mut! lyhyesti

Tajua Mut! -toimintamalli vastaa tunnistettuun tarpeeseen kehittää varhaisen vaiheen moniammatillista yhteistyötä ja tiedonvaihtoa lasten, nuorten sekä perheiden tukemisessa.

Tajua Mut! -toimintamallin osapuolina ovat nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset, nuoret ja lapset sekä heidän huoltajansa. Tajua Mut! perustuu avoimuuteen sekä lasten, nuorten ja huoltajien vapaaehtoisuuteen. Toimintamallin avulla ammattilaiset voivat vahvistaa yhteistyötään ja auttaa entistä kokonaisvaltaisemmin lasta ja nuorta.

Kokemukset Mikkelistä, Espoosta ja Keravalta osoittavat, että Tajua Mut! -toimintamalli sopii kuntien käyttöön lasten ja nuorten kanssa tehtävään työhön. Tarkempaa tietoa kokemuksista on koottu Sitran teettämiin selvityksiin.

Tajua Mut! -toimintamalli on vakinastamassa asemaansa osana lasten ja nuorten kanssa tehtävää työtä. Espoo ja Mikkeli ovat vakinaistaneet toimintamallin, Keravan pilotti jatkuu vuoden 2016 ajan ja neljäs pilotti käynnistyy nyt Riihimäellä. Lisäksi Etsivän nuorisotyön osaamiskeskuksen yhdeksi työvälineeksi on suunniteltu Tajua Mut! -konseptia. Opetus- ja kulttuuriministeriö jatkaa osaamiskeskuksen valmistelua.

 

Mistä on kyse?