uutiset
Arvioitu lukuaika 4 min

Selvitys: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yritysten etu – tarjoaa miljardiluokan mahdollisuuksia globaalisti ja pienentää riskejä

Maailmanlaajuinen luonnon köyhtyminen vaikuttaa kaikkien yritysten liiketoimintaan joko suoraan tai mutkan kautta. Suomalaisten yritysten kannattaakin selvittää liiketoiminnan luontoriippuvuudet ja -vaikutukset sekä luonnon vahvistamiseen liittyvät mahdollisuudet ennakoiden. Sitran selvityksessä laadittu työkalu auttaa yrityksiä ottamaan luonnon monimuotoisuuden huomioon liiketoiminnassaan.

Kirjoittajat

Antti Koistinen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Tatu Leinonen

Asiantuntija, Luonto ja talous

Julkaistu

Yritysten kiinnostus luonnon monimuotoisuuden turvaamista kohtaan on kasvussa. Myös yritysten asiakkaat, rahoittajat sekä lainsäätäjät eri maissa ja esimerkiksi Euroopan unioni kiinnittävät entistä enemmän huomioita luonnon köyhtymiseen, eli luontokatoon.  

Sitran 26.4.2022 julkaisemassa selvityksessä Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle? tarkastellaan, millaisia mahdollisuuksia luontokadon torjuminen voi yrityksille tarjota, millä tavoin yritysten liiketoiminta on riippuvaista luonnosta ja toisaalta sitä, millaisia luontovaikutuksia liiketoiminnalla on.

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen auttaa ylläpitämään elintärkeitä ekosysteemipalveluita, joista liiketoiminta on eri sektoreilla riippuvaista joko suoraan tai välillisesti. Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi luonnon tarjoamia raaka-aineita, pohjavettä ja ruoantuotannolle elintärkeitä pölytyspalveluita.

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että yli puolet globaalista bruttokansantuotteesta on vahvasti tai melko vahvasti riippuvaista ekosysteemipalveluista.

”Monimuotoinen luonto mahdollistaa yritysten menestyksen pitkällä tähtäimellä. Siksi luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yritysten etu. Selvitys pyrkii vastaamaan kasvaneeseen kiinnostukseen luonnon monimuotoisuutta kohtaan ja tarjoamaan työkaluja eri tilanteissa oleville yrityksille”, Sitran asiantuntija Tatu Leinonen sanoo.

Selvityksen toteutti kestävyyskysymyksiin erikoistunut konsulttiyhtiö Gaia Consulting.

Valtavat mahdollisuudet liiketoiminnalle

Maailman talousfoorumi on arvioinut, että luonnon tilaa vahvistavilla ratkaisuilla voitaisiin synnyttää maailmanlaajuisesti yli 10 000 miljardin dollarin vuotuiset liiketaloudelliset hyödyt esimerkiksi uuden liiketoiminnan, resurssien käytön tehostumisen ja kulujen pienentymisen kautta.

Työpaikkoja voisi samalla syntyä maailmanlaajuisesti lähes 400 miljoonaa vuoteen 2030 mennessä. Esimerkkejä kasvavista aloista ovat muun muassa puhtaan energian rakentaminen, energiatehokkuuden edistäminen rakennuksissa sekä kiertotalousratkaisut autoteollisuudessa, laitteissa ja elektroniikassa sekä tekstiilialalla.

Lisäksi luontoa vahvistavat toimet voivat tuoda yrityksille hyvää mainetta, iskunkestävyyttä äkillisiä luonnon ääri-ilmiöitä, kuten kuivuutta, myrskyjä tai tuholaishyönteisiä, vastaan – ja jatkossa yhä useammin myös mahdollisuuksia saada rahoitusta paremmilla ehdoilla.

Suomalaiset yritykset ovat jo onnistuneet kehittämään merkittävää liiketoimintaa ilmastopäästöjä vähentävistä ratkaisuista. Jatkossa Suomella on hyvät mahdollisuudet rakentaa menestyvää vientiliiketoimintaa ratkaisuilla, jotka pienentävät ihmisen toiminnan luontojalanjälkeä maailmalla.

Esimerkiksi kaupungistumisen eteneminen eri puolilla maailmaa tarkoittaa kasvavaa tarvetta mm. jätevesien ja jätteiden käsittelyratkaisuille, kestävälle liikkumisen infrastruktuurille sekä ratkaisuille, jotka edistävät sopeutumista ilmaston kuumenemiseen ja sään ääri-ilmiöihin.

Riippuvuus heikkenevistä ekosysteemipalveluista on riski yrityksille

Selvitys painottaa, että kaikki yritykset – toimialasta, koosta tai sijainnista riippumatta – ovat jollakin tavalla riippuvaisia luonnosta ja sen tarjoamista ekosysteemipalveluista. Ekosysteemipalveluiden heikkeneminen voi näkyä esimerkiksi niin, että yritys tai sen alihankkija ei saa tarvitsemiaan raaka-aineita riittävästi tai näiden hinta heilahtelee rajusti.

Kyse on merkittävistä taloudellisista riskeistä. YK:n alainen luontopaneeli IPBES on esimerkiksi arvioinut, että suoraan pölyttävien hyönteisten toiminnasta riippuvaisen ruoantuotannon rahallinen arvo on maailmanlaajuisesti 235–577 miljardia dollaria.

Toisaalta yritysten kannattaa varautua myös riskeihin, jotka liittyvät lainsäädännön muutoksiin, rahoituksen ehtoihin, maineeseen ja brändiin sekä liiketoiminnan yhteiskunnalliseen hyväksyttävyyteen.

Monissa yrityksissä kiireinen kysymys on Venäjä-riippuvuuden vähentäminen Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan takia. Sitran johtaja Mari Pantsar painottaa, että luonnon monimuotoisuutta vahvistavat toimet voivat auttaa vähentämään myös riippuvuutta Venäjästä.

”Nyt on entistäkin tärkeämpää katkaista riippuvuus Venäjän fossiilisista polttoaineista ja muista raaka-aineista. Esimerkiksi energiansäästö, energia- ja materiaalitehokkuus sekä kiertotalousratkaisut tarkoittavat sitä, että tarvitsemme aiempaa vähemmän neitseellisiä raaka-aineita, polttoaineita tai lannoitteita. Luontoon kohdistuvien paineiden ja Venäjä-riippuvuuden vähentämistä kannattaa miettiä rinnakkain”, Pantsar sanoo.

Uusi työkalu auttaa alkuun riskien ja mahdollisuuksien tunnistamisessa

Liiketoiminnan ilmastovaikutusten arviointi alkaa olla jo tuttua monille suomalaisyrityksille. Osa yrityksistä on myös tehnyt pitkään työtä luonnon monimuotoisuuden huomioiseksi.  Luontovaikutusten ja -riippuvuuksien arviointi on useissa tapauksissa kuitenkin vielä toistaiseksi ilmastotyötä vaikeampaa, sillä mittareita ja arviointimenetelmiä vasta kehitetään.  

Moni yritys kaipaakin lisää tietoa siitä, miten oman liiketoiminnan ja luonnon välisiä kytköksiä voi alkaa selvittää ja millaisia käytännön ratkaisuja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi on käytettävissä. Keinot vaihtelevat riippuen esimerkiksi yrityksen toimialasta, sijainnista arvoketjussa ja koosta.

Sitran selvityksessä kehitettiin työkalu, jonka avulla yritykset pääsevät liikkeelle luontotyössä. Työkalussa on 12 askelta, jotka auttavat tunnistamaan yrityksen liiketoiminnan luontovaikutuksia, -riippuvuuksia ja toisaalta luontoa vahvistavien toimien mahdollisuuksia. Malli on rakennettu niin, että se tukee yrityksiä koosta, toimialasta ja lähtötasosta riippumatta.

Topias Dean, Sitra

Tervetuloa kuulemaan lisää selvityksen tuloksista webinaariin tiistaina 26.4. klo 10–11.30! Ilmoittautuminen on auki webinaarin alkuun saakka Lyyti-järjestelmässä.

Tutustu selvitykseen tarkemmin:

Mitä luonto merkitsee liiketoiminnalle? Riippuvuudet, vaikutukset ja mahdollisuudet

Extract in English: 12 nature steps for companies – strengthen your business with nature action

Mistä on kyse?