uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Sitra mukaan Euroopan digitulevaisuutta rakentavaan Gaia-X-projektiin

Sitra ryhtyy selvittämään suomalaisten toimijoiden roolia ja mahdollisuuksia Gaia-X-aloitteessa, jonka tavoitteena on määritellä tavat hajautetun datan luotettavaan jakamiseen. Aloitteen takana ovat Saksan ja Ranskan valtiot ja joukko eurooppalaisia teollisuusjättejä.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Data on noussut maailman arvokkaimmaksi liiketoiminnan raaka-aineeksi ja resurssiksi. Samaan aikaan datatalous on kuitenkin vielä hyvin nuori toimiala, jolta puuttuvat pelisäännöt ja reilut toimintatavat.

Yksi tulevaisuuden toimivia datamarkkinoita rakentavista projekteista on eurooppalainen Gaia-X-aloite. Hankkeen tavoitteena on luoda avoin ekosysteemi, joka määrittelee eurooppalaiseen arvopohjaan perustuvat datan jakamisen standardit ja infrastruktuurin. Koordinaatio eri maissa tapahtuvan toiminnan osalta on suunniteltu toteutettavaksi maakohtaisten Gaia-X-hubien kautta. Suomesta löytyy dataan liittyvää osaamista ja nyt tämä osaaminen halutaan valjastaa entistä paremmin hyödyttämään myös eurooppalaisen datatalouden ja kasvun rakentamista ja helpottamaan toimijoiden liittymistä eurooppalaiseen pilvi-infrastruktuuriin.

Hankkeen etenemisestä ja Suomen Gaia-X-valmistelusta kerrotaan keskiviikkona ja torstaina järjestettävässä Gaia-X-konferenssissa, jossa puhumassa on keskeisiä eurooppalaisia päättäjiä, yritystoimijoita ja kehittäjiä. Sitran uudistumiskyky-teeman johtaja Antti Kivelä näkee, että Sitralla on hyvät lähtökohdat koordinoida suomalaisten toimijoiden osallistumista projektiin.

”Sitra on puolueeton toimija, jolla on jo ennestään kokemusta datatalouden kansainvälisten pelisääntöjen ja infrastruktuurin kehittämisestä, kokeilujen edistämisestä ja erilaisten toimijoiden verkottamisesta. Lisäksi koko Suomelle on tärkeää olla koordinoidusti mukana EU:n uuden datainfrastruktuurin rakentamisessa”, Kivelä sanoo.

Mukana yli 300 organisaatiota eri maista – Suomi edelläkävijänä liiketoimintamahdollisuuksien selvittämisessä

Euroopan komissio julkisti helmikuussa 2020 kunnianhimoisen datastrategian. Strategian tavoitteena on ohjata Euroopan digitaalista tulevaisuutta, ja se pyrkii parantamaan eurooppalaisten yritysten turvallista digitaalista verkottumista. Datan hyödyntämisen varaan onkin laskettu paljon niin Suomen kuin koko Euroopan tulevaisuuden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämisessä. Gaia-X-aloitteen liikkeelle panevina voimina olivat vuonna 2019 Saksan ja Ranskan valtiot, ja siihen on sittemmin liittynyt mukaan merkittäviä eurooppalaisia teollisuustoimijoita. Mukana on tällä hetkellä yli 300 organisaatiota eri maista.

Suomi on profiloitunut Alankomaiden ohella kärkimaana Gaia-X-hankkeen edistäjänä ja siihen liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittajana. Työ- ja elinkeinoministeriö, VTT ja Business Finland ovat selvittäneet tiiviissä yhteistyössä suomalaisten toimijoiden mahdollisuuksia olla koordinoidusti mukana EU:n uuden datainfrastruktuurin rakentamisessa. Pohjatyötä Suomessa on tehty esimerkiksi VTT:n PREGAIA-hankkeessa, joka on koonnut suomalaiset datatalouden toimijat yhteen.

Lisätiedot:

Antti Kivelä, johtaja, Uudistumiskyky-teema, Sitra, antti.kivela@sitra.fi, puh. +358 (294) 618 265
Petri Räsänen, kehittämispäällikkö, työ- ja elinkeinoministeriö, petri.rasanen@tem.fi, puh. +358 29 504 7287
Antti Eskola, kaupallinen neuvos, työ- ja elinkeinoministeriö, antti.eskola@tem.fi, puh 029 506 4820

Mistä on kyse?