archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitra testaa kokeilukehittämistä

Sitra testaa yhteistyössä eri kumppanien kanssa yhdeksää ideaa uuden, kestävän liiketoiminnan ja kuluttajille arvoa luovan innovaatiotoiminnan edistämiseksi.

Kirjoittaja

Päivi Hirvola

Johtaja, Koulutus

Julkaistu

Sitra testaa yhteistyössä eri kumppanien kanssa yhdeksää ideaa uuden, kestävän liiketoiminnan ja kuluttajille arvoa luovan innovaatiotoiminnan edistämiseksi. Kokeilut ovat kokeilukulttuurin mukaisesti pieniä ja nopeita.  Niiden avulla testataan myös kokeilumenetelmää: Millaista vaikuttavuutta voidaan saada aikaan pienelläkin kokeilulla?

Sitra testaa muun muassa yrittäjille suunnattua kokeilurahaa uuden liiketoiminnan vauhdittamiseksi. Sitran Kokeilujen maaseutu -hankkeeseen liittyen Etelä-Savon ELY-keskus toteuttaa rahoituskokeilua parhaillaan.  Kokeilussa yrittäjälle myönnetään ennakkona rahoitus keskeneräisen tuotteen tai uuden yritysidean edistämiseksi nopealla aikataululla ja mahdollisimman pienellä byrokratialla. Etelä-Savossa kokeilu aloitettiin elokuun lopulla ja se päättyy lokakuun alussa.

Kyseinen kokeilu osoittaa, että pienelle, hallinnollisesti ketterälle kokeilurahoitukselle on kysyntää. Se on antanut sysäyksen uuden luomiselle kiireisen yrittäjän arjessa ja kannustanut yrittäjää innostavalla tavalla. Kokeiluraha-instrumenttia kehitettiin edelleen eilisessä Sitran Varaslähtö tulevaan -tapahtumassa.

– Kestävän kasvun luomiseksi tarvitaan uutta ajattelua ja uusia toimintatapoja. Kokeilukehittäminen haastaa suunnittelusta tekemiseen ja kannustaa testaamaan ideoita nopeasti ja pienellä budjetilla. Se eroaa vallalla olevasta suunnittelukulttuurista sallimalla myös epäonnistumisen. Eli varman päälle toteutusten ja hankkeiden sijaan se haastaa meitä kurkottamaan korkeammalle, sanoo kokeiluja Sitrassa vetävä johtava asiantuntija Päivi Hirvola.

Kokeilut osoittavat, että kokeilukehittämiseen tarvitaan hallinnollisesti ketterämpien rahoitusinstrumenttien lisäksi ennen kaikkea uutta asennetta ja irrottautumista perinteisestä suunnittelukulttuuriin nojaavasta hankekehittämisestä. Kehittämiskulttuurin muutos on niin yksittäisten ihmisten, yritysten kuin julkisen vallan yhteinen asia. Erityisesti EU-ohjelmien uudistamisessa uusiin toimintatapoihin kannustaminen on keskeisessä asemassa. Pienelläkin panostuksella on saatavissa merkittäviä vaikutuksia.

Kokeilurahan lisäksi Sitra testaa käytännössä ideoita kannustavasta hallinnosta ja kasvuun vauhdittavasta sparraavasta neuvonnasta. Lisäksi Avoin innovaatioympäristö -kokeilussa Pro Agria on testannut yhdessä nettikätilö Pauliina Mäkelän kanssa yhteisöllisen median hyödyntämistä palveluiden kehittämisessä. Maaseutu Hub -kokeilu puolestaan synnytti Uuraisten kunnantalolle 13.–15.9. pop up -hubin kooten uuden innovoinnin nimissä niin koululaisia ja kuntalaisia kuin yrittäjiä ja kehittäjiä yli toimialarajojen. Lähienergiaratkaisujen toteutuksen ideaalimallia on puolestaan työstetty yhden päivän pikapajassa, jossa konseptia rakennettiin yhdessä kuntalaisten, viranomaisten, asiantuntijoiden ja yrittäjien kesken. Kierrätysmaatalous-kokeilu vauhdittaa kestävää kehitystä luomalla yksinkertaisen raporttimallin, jonka avulla suomalaiset maatilayrittäjät voivat kehittää tilansa ainevirtojen hyödyntämistä. Pop up -toripäivä 20.9. Herttoniemessä puolestaan testaa uudenlaista tuottajien ja kuluttajien intressit yhdistävää ruokatoria sekä konseptin monistettavuutta muualle Suomeen ruokapiirien välityksellä.  

Kokeilujen ideat valikoituivat Sitran yhdessä MMM:n ja TEMin syksyllä 2011 käynnistämän Maaseutu Suomi-strategiassa politiikkaprosessin tuottamista ideoista. Työpajaprosessissa tunnistettiin kymmenen toimenpidealuetta ja toimenpidesuositusta vastauksena siihen, miten eri keinoin voidaan edistää maaseudun kysyntälähtöistä, kestävää, älykästä ja osallistavaa kasvua. Kokeilut ovat konkretisoineet tekemiseksi erinomaisesti niitä uusia ajattelu- ja toimintatapoja, joita Sitran 19.9. julkaisemassa Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa -julkaisussa nostetaan esiin kansallisen kilpailukyvyn lähteinä.

Lisätietoja

Kokeilut: Johtava asiantuntija Päivi Hirvola, paivi.hirvola(at)www.sitra.fi, puh. 029 461 8493
Maaseutu kestävien ratkaisujen taloudessa: Johtava asiantuntija Lea Konttinen, lea.konttinen(at)www.sitra.fi, puh. 029 461 8298