uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Huomisen Terveyskeskus -valmennusliigassa mukana viisi maakuntaa

Laajaa kiinnostusta herättänyt HTK-valmennusliiga laajeni viiden maakunnan alueelle.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Huomisen terveyskeskus (HTK) -valmennusliigan osallistujat on valittu. Ensimmäisinä alueellisia valmennusohjelmiaan kehittämään valittiin jo aiemmin alueidensa maakuntavalmistelusta vastaavat Kanta-Hämeen liitto ja Lapin liitto. Nyt jatketun hakuajan kautta lisäksi valituksi tulivat Etelä-Pohjanmaan liitto, Keski-Suomen liitto ja Pirkanmaan liitto.

”Maakunnat ovat lähteneet loistavasti mukaan alueidensa terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittämiseen ja on hienoa, että mukaan saatiin yhteensä viisi maakuntaa, joiden alueella terveyskeskusten valmennus nyt siis etenee. Viiden valmennusohjelman työ kohdistuu ensivaiheessa yhteensä 25 terveyskeskuksen toimintaan, mutta kun mukaan luetaan myös kunkin valmennusohjelman alustavasti hahmottamat jatkoaallot, voi valmennus parhaimmillaan ulottua yli sataan perusterveydenhuollon toimipisteeseen! Tällöin puhutaan jo viidenneksestä Suomen kaikista yli 500:sta perusterveydenhuollon toimipisteestä ja lähestytään maanlaajuista ilmiötä. Tätä juuri tavoittelemmekin, olemmehan pilotoineet vastaavaa valmennusta Ylä-Savossa ja haluammekin Huomisen Terveyskeskus -valmennusliigalla juuri edistää valmennuspilottiemme kansallista skaalautumista”, Sitran vanhempi neuvonantaja Harri Männistö sanoo.

HTK-valmennusliiga yhdistää kuntataustaiset terveyskeskukset alueellisiin valmennusohjelmiin

HTK-valmennusliiga yhdistää kuntataustaiset terveyskeskukset alueellisiin valmennusohjelmiin paremman terveyden ja hyvinvoinnin puolesta. Tavoitteena on luoda erinomaisia alueellisia valmennusohjelmia jotka auttavat terveyskeskuksia edistämään asiakaslähtöistä ja kilpailukykyistä toimintaa.

Erilaiset maakunnalliset toimijat, kuten maakuntaorganisaatiot, kuntayhtymät ja sairaanhoitopiirit ovat avainasemassa alueidensa terveyskeskusten kilpailukyvyn kehittämisessä sekä asiakkaidensa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Nämä toimijat ovat asiantuntijoita omalla alueellaan – ne tuntevat väestön ja sen terveys- ja hyvinvointihaasteet, onpa kyse sitten vanhuksista, työssä käyvistä tai lapsista ja nuorista. Alueelliset toimijat tuntevat myös terveyskeskusverkostonsa ja niiden haasteet kilpailtaessa kansalaisten asioinnista ja luottamuksesta. Näitä toimijoita HTK-valmennusliiga kutsuu mukaan kehittämään ”Huomisen terveyskeskuksia” omille alueilleen.

Kilpailukyvyn merkitys korostuu entisestään sote-asiakkaan valinnanvapauden mahdollisesti laajentuessa sote-uudistuksen myötä. Tähän myös julkisen palvelun tulee varautua.

Mistä on kyse?