Julkaistu 18.10.2018

Sitran vaikuttavuuden arviointityö jatkuu

Lokakuusta 2018 alkaen arvioidaan vaikuttavuutta suhteessa vaikuttavuustavoitteisiin Maapallon kantokykyyn sopeudutaan ja Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi.
Kirjoittajat
Kirjoittajan profiilisivu: Pinja Parkkonen
Asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Pinja Parkkonen koordinoi Sitran vaikuttavuuden arviointia. Lisäksi Pinja tukee Kestävän kehityksen asiantuntijapaneelin toimintaa.
Kirjoittajan profiilisivu: Katri Vataja
Johtaja, Strategia ja Ennakointi, Sitra
Katri vastaa Sitrassa vaikuttavuusarvioinnista ja strategiaprosessien fasilitoinnista. Hänen tehtävänään on varmistaa, että arviointien kautta saadaan korkealaatuista tietoa strategisen johtamisen tueksi, toiminnan kehittämiseksi ja kestävän hyvinvoinnin edistämiseksi.

Sitran tulevaisuustyötä ohjaa visio Hyvinvoinnista seuraavasta erästä sekä vaikuttavuustavoitteet, jotka ovat yhteiset kaikelle tekemisellemme. Työn tuloksia ja toimintamme päämäärää, yhteiskunnallista vaikuttavuutta, seurataan ja arvioidaan monin eri tavoin sekä sisäisesti että ulkopuolisten arvioijien toimesta.

Syksyllä 2018 jatkamme vaikuttavuutemme arviointia ulkoisten, riippumattomien arvioijien toimesta.  Nyt käynnistyneet arvioinnit kohdistuvat vaikuttavuustavoitteisiin Maapallon kantokykyyn sopeudutaan ja Hallinto osallistavaksi ja uudistumiskykyiseksi. Kilpailutuksen kautta arvioinnin toteuttajiksi ovat valikoituneet ensimmäiseen kokonaisuuteen Gaia Consulting Oy:n ja jälkimmäiseen Frisky & Anjoy Oy:n yhdessä 4Front Oy:n ja Augmented Leadership Instituutin kanssa.

Arvioinneissa hyödynnetään monipuolista tiedonkeruuta ja aineistoja. Arvioijat haastattelevat laajaa joukkoja Sitran kumppaneita, sidosryhmiä ja alan keskeisiä asiantuntijoita.

Luotettavaa ja riippumatonta tietoa vaikuttavuudesta

Sitran vaikuttavuutta on vuosina 2017-2018 arvioitu neljän vaikuttavuustavoitteen näkökulmasta:

Arviointien tarkoituksena on tuottaa laadukasta, luotettavaa ja riippumatonta tietoa Sitran toiminnan tuloksellisuudesta ja vaikuttavuudesta. Ne tukevat Sitran strategista johtamista, toiminnan ohjaamista ja kehittämistä sekä lisäävät ymmärrystä ja vuorovaikutusta kestävän hyvinvoinnin menestystekijöistä.

Vaikuttavuusarviointien tuloksia ja Sitran vaikuttavuuden mekanismeja on koottu yhteen myös toimintakertomukseemme.

Lisätietoja:

Katri Vataja, johtaja asiantuntija, vaikuttavuusarviointi, Sitra, katri.vataja@sitra.fi
Mari Hjelt, Gaia Consulting Oy, mari.hjelt@gaia.fi
Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy Oy, petri.uusikylä@frisky.fi

Mistä on kyse?