uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Suomalaisen yritysten kilpailukykyä tukeva kansallinen Gaia-X hub aloittaa työnsä

Eurooppalaisen Gaia-X-aloitteen tavoitteena on määritellä tavat hajautetun datan luotettavaan jakamiseen. Suomessa maakohtaista työtä ohjaa kansallinen Gaia-X hub, jonka työryhmiin kiinnostuneet voivat liittyä.

Julkaistu

Suomi on päättänyt lähteä aktiivisesti mukaan Gaia-X-yhteistyöhön. Kevään 2021 aikana laajassa yhteistyössä toteutetun valmistelutyön tuloksena lanseerattiin 17.6. Suomen Gaia-X hub sekä hubin toiminnalle suuntaviivat antava strategia. Pohjoismainen arvopohja sekä digitaalinen edelläkävijyys ovat Suomen vahvuuksia Gaia-X:n rakentamisessa. Digitalisaatio ja datatalous ovat myös Suomen kasvupolitiikan kulmakiviä

Suomelle avautuu suora vaikutuskanava eurooppalaisen kehitystyöhön kansallisen Gaia-X hubin kautta. Tämä vahvistaa suomalaisten toimijoiden asemaa eurooppalaisilla datan sisämarkkinoilla entisestään.

”Suomesta löytyy dataan liittyvää osaamista. Nyt tämä osaaminen halutaan valjastaa entistä paremmin hyödyttämään myös eurooppalaisen datatalouden ja kasvun rakentamista. Gaia-X avaa yrityksille uusia väyliä kansainvälisiin rahoitushakuihin, tarvitaan kuitenkin myös kansallisia panostuksia”, sanoo projektijohtaja Jaana Sinipuro Sitrasta.

Eurooppalaisia data-avaruuksia kehitetään hubin työryhmissä

Suomen Gaia-X hub kokoaa kotimaiset yritykset, innovaatiotoimijat ja julkishallinnon yhteen. Työtä koordinoi Sitra. Suomen hubin keskeisinä tavoitteina on kytkeä toisiinsa kotimaassa toimivia datan jakamiseen liittyviä ekosysteemejä ja organisaatioita, lisätä suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyötä eurooppalaisten toimijoiden kanssa datan jakamiseen liittyvissä hankkeissa sekä varmistaa Suomen toimien yhtenäisyys eurooppalaisen kehityksen kanssa.

”Gaia-X on tarkoitettu eurooppalaisten data-avaruuksien infrastruktuuriksi ja suomalaisten toimijoiden ja yritysten on tärkeä olla tässä kehityksessä mukana. Yhteistyössä voimme rakentaa yhteentoimivia ja kasvavia data-avaruuksia eli käytännössä luoda avoimen datan sisämarkkinan”, kertoo Gaia-X:n hallituksen jäsen Erja Turunen.

Syksyllä toimintansa käynnistävät hubin työryhmät kehittävät yhteiseurooppalaisia data-avaruuksia esimerkiksi maatalouden, teollisuuden, kiertotalouden ja älykaupunkikehityksen tarpeisiin. Mukaan työhön ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet toimijat.

Valmistelutyössä on ollut mukana suuri joukko toimijoita. VTT on ollut alusta lähtien aktiivinen Gaia-X-vaikuttamisessa, samoin työ- ja elinkeinoministeriö ja Business Finland. Valtiovarainministeriö sekä liikenne- ja viestintäministeriö ovat tuoneet Gaia-X:n kansallisen tehtävän määrittelytyöhön mukaan politiikkatason näkemystä, ja yritysten näkökulmia ovat edustaneet lukuisten yritysten lisäksi esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto, Teknologiateollisuus ja DIMECC.

Gaia-X vahvistaa Euroopan kilpailukykyä ja itsenäisyyttä

Data-avaruuden kehitystyö on myös Euroopan kilpailukyvyn vahvistamisen ytimessä. Data on noussut maailman arvokkaimmaksi liiketoiminnan raaka-aineeksi ja resurssiksi. Datatalous on kuitenkin vielä nuori toimiala, jolta puuttuvat pelisäännöt ja reilut toimintatavat. Eurooppalaisen datamarkkinan kivijalka – luottamus ja toimiva infrastruktuuri – puuttuvat.

Euroopan komissio on päättänyt tehdä kuluvasta vuosikymmenestä Euroopan ”digitaalisen vuosikymmenen”. Komission tavoitteiden mukaisesti Gaia-X-projekti vahvistaa Euroopan digitaalista omavaraisuutta ja dataa koskevaa itsemääräämisoikeutta, vapaata markkinoille pääsyä ja uutta arvonluontia, datan yhteentoimivuutta sekä käyttäjäystävällisyyttä.

Saksan ja Ranskan yhteistyöaloite on kasvanut nopeasti ja nyt mukana on jo yli 500 organisaatiota ja maakohtaisia hubeja on yhdeksäntoista. Gaia-X tekee myös tiivistä yhteistyötä Euroopan komission kanssa.

Mistä on kyse?