uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Suomi rakentavan keskustelun edelläkävijä Euroopassa – Kansallisen dialogin malli nostaa ihmisten kokemukset esiin

Mallia valmistellut työryhmä luovutti raporttinsa kuntaministeri Sirpa Paaterolle tänään 3.6. Ensimmäistä kansallista dialogia valmistellaan ensi vuodelle.

Kirjoittaja

Lea Kurki

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Dialogi on askel kohti vahvempaa osallisuutta

Kansallinen dialogi on uudenlainen malli yhteiskunnalliseen vuoropuheluun kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välillä. Kansallisessa dialogissa keskustellaan ihmisille ja yhteisöille tärkeistä asioista tavalla, joka vahvistaa osallisuutta ja luo moniäänistä ymmärrystä ihmisten erilaisista kokemuksista aikamme haasteista. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on kehittänyt kansallisten dialogin mallin.

Malli rakentaa vahvasti Erätauko-menetelmän ja tänä vuonna päättyneen, korona-ajan kansalaiskeskustelulle äänen antaneen Poikkeusajan dialogit -keskustelusarjan perinnölle.

Työryhmän työ perustuu OECD:n luottamusarvioinnin ja kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksien arvioinnin johtopäätöksiin. Molemmissa arvioinneissa suositeltiin kansallisen dialogin mallia yhteiskunnallisen luottamuksen rakentamiseen Suomeen Poikkeusajan dialogien pohjalta.

– Yhteiskunnallisen luottamuksen lisäksi sosiaalisiin, ekologisiin ja taloudellisiin haasteisiin vastaaminen vaatii meiltä muutoskykyä. Muutoskyvyn kannalta on tärkeää, että asioista päättäville ja meille kaikille muodostuu yhteinen tilannekuva siitä, miten ihmiset asioita kokevat ja missä menemme kansakuntana, sanoo työryhmän jäsen, Sitran yhteiskunnallisen koulutuksen johtaja Päivi Hirvola.

Kansallinen malli toteutuu verkostojen tuella

Osallistujilleen dialogi tarjoaa areenan vaihtaa ajatuksia yhteisistä kokemuksista, huolenaiheista ja toivon pilkahduksista rakentavalla tavalla. Asioiden jakaminen toisten kanssa auttaa ymmärtämään erilaisia todellisuuksia ja avaa näköaloja tulevaan.  

Dialogiin osallistuvien motivaatiota lisää se, että keskusteluista tehty yhteenveto välitetään päättäjille, joilla on mahdollisuus käyttää tietoa päätöksenteossa. Dialogit ovat täysin epäpoliittisia, eikä niissä pyritä tiettyyn lopputulokseen tai välttämättä edes yhteisymmärrykseen.

– Sykähdyttää huomata, kuinka ihmisten kokemustietoa hyödyntävä menetelmä, dialogi, kehittyy ja löytää uusia soveltamisalueita. Kehitys ei olisi ollut mahdollista ilman monen toimijan periksiantamatonta ja pitkäjänteistä yhteistyötä, sanoo Erätauko-menetelmän kehittämisessä mukana ollut Sitran johtava asiantuntija Hannele Laaksolahti.

Myös dialogiosaajien verkostoa ja tapoja viedä dialogia eteenpäin kehitetään edelleen.

– Myös tämän kevään luonto- ja Demokratian puolustusdialogit ovat osa jatkumoa ja tukeneet kansallisen dialogimallin kehittämistä. Niissä on koottu yhteen kansallisten dialogien järjestäjäverkostoa sekä löydetty käytäntöjä, jotka kannustavat toimijoita mukaan ja kartuttamaan osaamistaan niissä, sanoo Päivi Hirvola.

Valtiovarainministeriön asettamassa työryhmässä ovat olleet mukana Erätauko-säätiö, Rovaniemen kaupunki, Lastensuojelun Keskusliitto, DialogiAkatemia, Sitra, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

Kansallisten dialogien verkkosivut

Kansallisten dialogien työryhmän loppuraportti (pdf 869 kt)

Kansalliset dialogit -hanke 

Tiedote 24.1.2022: Työryhmä valmistelee kansallisen dialogin mallia vuoropuhelun toteuttamiseksi kansalaisten, yhteisöjen ja viranomaisten välille 

Mistä on kyse?