uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

TEM jatkaa Sitran jälkeen vaikuttavuus­investoimisen kehitystyötä

Työ- ja elinkeinoministeriöön perustetaan Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus, joka jatkaa Sitran työtä vaikuttavien hankintojen ja SIB-mallin kehittämiseksi Suomessa.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Työ- ja elinkeinoministeriöön perustettavan uuden osaamiskeskuksen tehtävänä on kehittää julkisen sektorin tulosten hankintaosaamista, kehittää vaikuttavuusinvestoimisen markkinaa, mallintaa hankkeiden yhteiskunnallisia hyötyjä ja lisätä uusien, vaihtoehtoisten rahoitusmallien tunnettuutta. Osaamiskeskus neuvoo eri osapuolia – julkista sektoria, hankehallinnoijia sekä palveluntuottajia – sopimuksiin liittyvissä valmisteluissa.

Sitrassa vuonna 2014 alkanut työ vaikuttavuusinvestoimisen parissa päättyy suunnitellusti vuoden 2019 lopussa. TEM:n tavoitteena on, että osaamiskeskus aloittaa toimintansa heti vuoden 2020 alussa.

”Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskus on jatkumoa sille hyvälle työlle, jota Sitrassa on tehty yli viiden vuoden ajan. Vaikuttavuusinvestoinnit ovat hyvä esimerkki siitä, miten voimme edistää uusien ratkaisujen löytämistä esimerkiksi työllisyyden edistämiseen ja uusien rahoitusmallien syntymistä laajasti koko julkiselle sektorille”, toteaa työministeri Timo Harakka TEM:n tiedotteessa.

Vaikuttavuusinvestoiminen on keino kanavoida yksityistä pääomaa hankkeisiin, joilla tavoitellaan myönteistä ja mitattavaa yhteiskunnallista hyötyä. Julkiselle sektorille vaikuttavuusinvestoinnit mahdollistavat tavoitteelliset, vaikuttavat palvelut ja lisävaroja ilman taloudellista riskiä.

TEM omistajana kahdessa SIB-hankkeessa

”Vaikuttavuusinvestoiminen tukee valtion ja kuntien uudistumista, helpottaa niiden talouspaineita ja siirtää toiminnan painopistettä ennakoivaan toimintaan ja tulosten – ei suoritteiden – ostamiseen. On erinomaisen hieno asia, että Sitran liikkeelle laittamalle työlle löytyi jatkaja, jolla on myös käytännön kokemusta vaikuttavuusinvestoimisesta. SIB-hankkeiden hyödyntämisessä TEM on ollut todellinen edelläkävijä ”, painottaa Sitran yliasiamies Mikko Kosonen.

TEM on mukana kahdessa tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa eli SIB-hankkeessa. Vuonna 2017 käynnistynyt Koto-SIB edistää maahanmuuttajien nopeaa työllistymistä ja kotoutumista Suomessa. Elokuun 2019 lopussa Koto-SIB-ohjelmaan oli osallistunut lähes 2 000 maahanmuuttajaa, joista noin 750 oli työllistynyt saamansa tuen avulla. Työ- ja elinkeinoministeriön arvio hankkeen valtiolle tuomista säästöistä on jopa 20 miljoonaa euroa.

Tänä syksynä on lähdössä liikkeelle toinen, pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen pureutuva Työ-SIB. Sen piiriin TEM toivoo noin 3 000 työnhakijaa seuraavien viiden vuoden aikana.

SIB – yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto

Sitra käynnisti vaikuttavuusinvestoimiseen liittyvän kehitystoiminnan Suomessa kesällä 2014. Tehtäväksi asetettiin vaikuttavuusinvestoimisen ekosysteemin rakentaminen Suomeen ja ensimmäisten käytännön kokeilujen eli SIB-hankkeiden edistäminen.

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB (engl. Social Impact Bond) on yksi vaikuttavuusinvestoimisen muoto. Siinä sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Suomeen on syntymässä Sitran avustuksella yhteensä kuuden SIB-hankkeen kokonaisuus. Kotouttamisen ja työllistämisen lisäksi teemat liittyvät työhyvinvointiin, lasten ja nuorten hyvinvointiin, ikäihmisten itselliseen toimintakykyyn ja tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn. Työn alla on myös kaksi ympäristöaiheista hanketta. Lue lisää SIB-hankkeista Sitran verkkosivuilta.

Keväällä 2019 Sitra kartoitti kyselyllä julkisen sektorin näkemyksiä vaikuttavuusinvestoimisesta. Lähes 70 prosenttia vastaajista ilmoitti pitävänsä tärkeänä tai erittäin tärkeänä sitä, että Suomeen syntyy taho, joka tukee SIB-hankkeiden toteuttamista sen jälkeen, kun Sitran projekti on päättynyt. Myös Vaikuttavuusinvestoimisen kansallinen ohjausryhmä on ottanut kantaa Vaikuttavuusinvestoimisen osaamiskeskuksen puolesta.

Mistä on kyse?