uutiset
Arvioitu lukuaika 2 min

Terveysalan kasvua kiritetään datan avulla Sitran hankkeissa

Sitra pyrkii vahvistamaan terveysalan kilpailukykyä reilun datatalouden keinoin. Käynnissä on neljä hanketta, joista yhdessä eurooppalaiset lastensairaalat rakentavat datan hyödyntämiseen perustuvaa yhteistyötä.

Kirjoittaja

Kirsi Suomalainen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Terveysalan ekosysteemeillä eli yhteistyöverkostoilla on merkittävä rooli kasvun vauhdittajina. Ne tuottavat tietoa, osaamista ja ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.

Sitra käynnisti neljä hanketta, joilla kerätään kokemuksia datan hyödyntämisestä ekosysteemissä ja reilun datatalouden työkalujen käytöstä:

  • Ikäihmisten kotihoitoa kehitetään dataa hyödyntämällä Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa selvitetään kotihoidossa syntyvän datan liikkumista eri toimijoiden kesken ja pyritään karsimaan useista lähteistä kerättävän datan käytön esteitä. Samalla kasvatetaan datan hyödyntämiseen liittyvää osaamista.
  • Kuusi eurooppalaista lastensairaalaa pyrkii edistämään datan hyödyntämistä lasten terveydenhuollon kehittämisessä, tutkimuksessa ja tietojohtamisessa. Lastensairaalat muodostavat terveystietojen ekosysteemin ja kehittävät työkaluja datan analysointiin. Yhteistyössä ovat mukana Suomesta HUS sekä lastensairaaloita Espanjasta, Isosta-Britanniasta, Hollannista, Italiasta ja Latviasta.
  • Muistisairauksien aiheuttamaa kasvavaa hoitotaakkaa pyritään hallitsemaan uusien hoitojen avulla Pohjois-Savossa. Tavoitteena on myös vahvistaa muistiterveyttä, jotta aiempaa harvempi sairastuisi tai sairaus ilmenisi merkittävästi nykyistä myöhemmin. Hankkeessa kootaan yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on löytää uusia keinoja muistiterveyden tukemiseen ja -sairauksien ennaltaehkäisyyn dataa hyödyntämällä.
  • Lääkitysturvallisuutta pyritään parantamaan datan avulla. Hankkeessa kartoitetaan tietovarantoja, joita yhdistelemällä ja analysoimalla saadaan tietoa lääkitysturvallisuuden toteutumisesta. Lisäksi pyritään ratkomaan lääketurvallisuuden ongelmia, esimerkiksi mahdollisiin haittavaikutuksiin liittyen ja rakennetaan pohjaa dataa hyödyntävien innovaatioiden kehittymiselle. Hanke tuo lääkitysturvallisuuden asiantuntijoiden osaamista eri toimialojen saataville ja mahdollistaa laajan yhteistyön.

”Hankkeet edustavat monipuolisesti erilaisia tahoja ympäri Suomea. Osallistujia on niin tutkimuspuolelta ja yrityksistä kuin julkisesta terveydenhuollosta. Tavoitteena on kasvattaa valittujen ekosysteemien kypsyyttä ja vahvistaa datan hyödyntämiseen liittyvää osaamista ja taitoja”, sanoo Sitran asiantuntija Elina Drakvik.

Hankkeiden yhteisenä tavoitteena on sujuvoittaa monipuolisen datan hyödyntämistä. Ohjenuorana toimii muun muassa Sitran tuottama Reilun datatalouden sääntökirja, jonka avulla ekosysteemin toimijat voivat sopia yhteisistä pelisäännöistä. Rahoitushaun perusteella valittujen hankkeiden on määrä päättyä toukokuun lopussa 2023.

Hankkeet toteutetaan osana Sitran Terveysdata 2030 -projektia, jossa rakennetaan ratkaisuja, reiluja pelisääntöjä ja siltaa maiden rajat ylittävälle terveysdatan hyödyntämiselle Euroopassa sekä edistetään Suomen terveysalan kilpailukykyä.

Mistä on kyse?