Arvioitu lukuaika 1 min

Terveysluontopolku rakentui Helsingin Vartiosaareen

Sitran kokeilussa luotiin Suomessa uudentyyppinen luontopolku, joka avaa sekä tiedoin että harjoittein luonnossa oleskelun tutkittuja terveysvaikutuksia. Helsingin Vartiosaareen heinäkuun alussa avattava terveysluontopolku johdattaa kulkijaa kohti myönteisiä terveysvaikutuksia.

Kuva: Marko Leppänen

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Median edustajat ovat tervetulleita tutustumaan polkuun ma 1.7. Tätä varten on venekuljetus Laajasalon Reposalmesta (Reposalmentie 1) kello 14:30. Paluukyyti kello 16. Ennakkoilmoittautuminen 28.6. mennessä: info@luonnontie.fi

Valtakunnallisesti uudentyyppinen luontopolku johdattaa kulkijan sekä tutkimustiedon että harjoitteiden avulla luonnossa oleskelun myönteisiin terveysvaikutuksiin. Pilottipolku syntyi Sitran rahoittamana kokeiluna, jonka tavoit­teena on ollut kehit­tää elvyt­tävän luonnon teemakohde pääkaupunkiin ja samalla tuottaa uusi konsepti, joka voi ins­pi­roida toi­mi­joita muuallakin Suo­messa luon­non ter­veys­vai­ku­tus­ten hyödyntämiseen.

Polkukokeilussa käytettiin koeryhmiä, jotka täyttivät ennen ja jälkeen kierroksensa omaa oloa kartoittavat kyselylomakkeet. Myös verenpaineet mitattiin. Kokeilu ei pyrkinyt täyttämään tieteellisen tutkimuksen kriteerejä, mutta suuntaa antavat tulokset puoltavat vahvasti terveysluontopolun tehokkuutta.

Omatoimisesti kierrettävä polku on mitaltaan noin 2,5 kilometriä ja siinä on 14 kohdetta, muun muassa kotkansiipilehto, vartiokallio ja metsäkirkko. Maisemallisesti monipuolinen reitti mukailee Vartiosaaren aiempaa luontopolkua, joka valittiin 2002 Suomen parhaimmaksi luontopoluksi. Vartiosaareen pääsee Suomen Saaristokuljetuksen vuoroveneellä Hakaniemestä, Herttoniemestä, Laajasalosta ja Vuosaaresta (www.suomensaaristokuljetus.fi).

Polun on toteuttanut Luonnontie-yritys yhdessä Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) asiantuntijoiden Liisa Tyrväisen ja Ann Ojalan kanssa. Yhteistyötahona on myös Helsingin kaupungin ympäristökeskus.

Tutustu luontopolun esitteeseen täällä

Lisätietoja

Adela Pajunen, etunimi.sukunimi@luonnontie.fi, puh. 050 4029 705

Luontopolusta kertova opas (pdf)

Ota yhteyttä

Aiheet

Luonto ja terveys

Luonnolla on monia hyvinvointia parantavia vaikutuksia, joita voidaan hyödyntää hyvinvointimatkailun, kestävien rakennettujen ympäristöjen ja ihmisten hyvinvoinnin edistämisessä. Myös teknologian avulla luontoarvoja voidaan tuoda ihmisten ulottuville. Tämä tuo uudenlaista liiketoimintaa hyödyntämällä esimerkiksi kuuloaistia, paikkatietoa ja yhteisöllisyyttä.

Kirjoittaja

Tuula Sjöstedt

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet, Sitra

Julkaistu

Suosittelemme

Suosittelemme

Tästä eteenpäin.

Mistä on kyse?