archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Tutki Sitran vuosien 2015 ja 2016 hankintoja

Sitra avaa ostolaskunsa lisätäkseen toimintansa avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Kirjoittaja

Laura Halenius

Projektijohtaja, Data ja kilpailukyky

Julkaistu

Jokaisella kiinnostuneella on mahdollisuus saada tietoa siitä, mitä Sitra hankkii sekä keneltä ja milloin hankinta on tehty. Koska Sitra ei ole valtion virasto, ostolaskut julkaistaan avoimena datana kaikkien saataville Sitran verkkosivuilla. Valtion hankintayksiköiden hankintoja voi tutkia https://tutkihankintoja.fi/ -palvelussa.

Ensimmäisessä vaiheessa julkaisemme vuosien 2015 ja 2016 ostot ja hankinnat. Seuraavaksi, vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen, julkaisemme vuoden 2017 datan. Jatkossa päivitämme tiedot vuosittain tilinpäätöksemme valmistumisen jälkeen. Data on Sitran verkkopalvelusta maksutta ladattavissa ja jokaisen hyödynnettävissä.

Sitra: poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton julkisoikeudellinen rahasto

Sitran toiminta rahoitetaan oman peruspääoman tuotoilla. Noudatamme hankinnoissa julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä ja Sitran omia ohjeita. Tietoa julkisista hankinnoista ja niihin liittyvistä säädöksistä löytyy työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) verkkosivuilta.

Tarkemmin Sitran vuosien 2015 ja 2016 työhön ja työn tuloksiin voi tutustua toimintakertomuksista:
Vuosi 2015
Vuosi 2016

Työmme tueksi myös arvioimme jatkuvasti toimintaamme: teemmekö oikeita asioita, oikeaan aikaan ja vaikuttavalla tavalla? Voit tutustua tarkemmin Sitran vaikuttavuusarvioihin täällä.

Hankinnat pähkinänkuoressa

Isosta datamassasta on vaikea muodostaa kokonaisuutta, joten kokosimme datan pohjalta myös Power BI -visualisoinnin, joka kertoo muun muassa millä summalla Sitra hankkii vuosittain, mitkä ovat suurimmat kuluerät ja ketkä ovat suurimmat toimittajat. Raportissa navigoidaan visualisoinnin pääsivulla olevien painikkeiden ja muilla sivuilla olevan Back-painikkeen kautta. Oikeassa alakulmassa olevalla painikkeella pääset koko näytön tilaan. Katso tarkemmat käyttöohjeet täältä.

You need to accept all cookies to display content from Microsoft Power BI

Open cookie settings

 

Ostolaskudatan voit ladata myös excelinä:

Vuosi 2015
Vuosi 2016

Tilien selitykset löytyvät tilikartasta.

Lisätiedot ja yhteydenotot ostolaskudatasta Sitran kirjaamoon kirjaamo@sitra.fi

Tämä uutinen jatkaa Sitran toimintatapoja käsittelevää artikkelisarjaa. Tavoitteena on jakaa avoimesti tulevaisuusorganisaation toimintatapojen uudistamiseen liittyvää tietoa sekä saada ideoita ja palautetta toiminnan kehittämiseen. Lue sarjan ensimmäinen osa:
Sitra: poliittisesti ja taloudellisesti riippumaton julkisoikeudellinen rahasto

 

 

Mistä on kyse?