uutiset
Arvioitu lukuaika 3 min

Vaikuttavat julkiset hankinnat mukana KEINOn valikoimassa

Kun julkisia hankintoja lähestytään strategisesti, niistä saadaan enemmän tehoja irti. Työkaluja tähän tarjoaa uusi osaamiskeskus KEINO.

Julkaistu

Julkisista hankinnoista on moneksi. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tukea kestävää kehitystä, kirittää innovaatioita, harjoittaa elinkeino- ja talouspolitiikkaa, ostaa vaikuttavuutta ja tehostaa julkisten varojen käyttöä. Asialla on merkitystä, sillä valtio ja kunnat hankkivat vuosittain erilaisia palveluita ja hyödykkeitä noin 35 miljardilla eurolla.

Myös hallitus on herännyt tähän. Työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö kertoivat tänään tiedotteessaan uudesta, verkostomaisesta osaamiskeskuksesta, joka  edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja valtiolla, kunnissa ja muissa julkisissa organisaatioissa. Osaamiskeskus on nimeltään KEINO, ja sen verkoston muodostavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy ja Sitra. Toiminnan koordinoinnista vastaa Motiva.

Keino tarjoaa päättäjille ja hankinta-ammattilaisille tietoa kestävien ja innovatiivisten hankintojen toteuttamisesta sekä parhaista kotimaisista ja kansainvälisistä esimerkeistä. Luvassa on monipuolista tukea, neuvontaa, tilaisuuksia ja vertaisoppimista.

Lisäksi konsortio tulee kokoamaan vahvoja ja vaikuttavia tilaajaryhmiä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, rakentamisen ja energiankäytön, liikkumisen ja logistiikan sekä bio- ja kiertotalouden hankintoja varten.

Vaikuttavilla hankinnoilla hyvinvointia, kasvua ja uudistumiskykyä

Vaikuttavuusinvestoimisen kautta Sitra on erikoistunut viime vuosina tulosperusteisiin hankintoihin, joihin liittyvää osaamista ja kokemuksia jaamme mieluusti kaikille kiinnostuneille.

Tulosperusteisissa hankinnoissa keskiöön nousee tavoiteltu muutos, sitä kuvaavien mittareiden valinta ja saavutettujen tulosten arviointi. Painopiste siirtyy siis suoritemääristä ja yksikköhinnoista siihen, millaisia tuloksia erilaisilla palveluilla saadaan aikaan. Jotta tähän päästään, tarvitaan hankintakäytäntöjä, jotka jättävät tilaa innovaatioille ja kokeiluille.

”Esimerkiksi uusien maakuntien hankintakulttuurin rakentamisessa on tärkeää huomioida jo heti alusta pitäen tuloslähtöisyys ja vaikuttavuus”,  todetaan osaamisverkosto Keinon tiedotteessa. Onneksi uudistunut hankintalaki antaa toteutuksen suhteen entistä vapaammat kädet.

Tulosperusteinen rahoitussopimus SIB yksi työkalu

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli Social Impact Bond (SIB) on yksi työväline tulosten ja vaikuttavuuden hankintaan. Sen ideana on, että sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvän taloudellisen riskin. Julkinen sektori maksaa vain tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Suomeen on rakentumassa kuuden tulosperusteisen rahaston kokonaisuus. Maaliskuun loppuun saakka kunnilla on mahdollisuus ilmoittautua mukaan lasten ja nuorten hyvinvointia edistävään Lapset SIB -hankekokonaisuuteen.

Lue lisää vaikuttavista hankinnoista

Sitran selvityksiä 115:
Vaikuttavuuden hankinta – Käsikirja julkiselle sektorille

Sitran selvityksiä 106:
SIB-opas julkiselle sektorille – Tulosperusteinen rahoitussopimus käytännössä

Mistä on kyse?