archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kunta, hoi! Viisi syytä lähteä Lapset-SIBiin

Vaikuttavat palvelut ja riskitön rahoitus yhdessä paketissa.

Kirjoittaja

Taru Keltanen

Asiantuntija, Viestintä ja yhteistyösuhteet

Julkaistu

Monet lapset ja nuoret voivat Suomessa hyvin, mutta eivät kaikki. Viime vuosina juopa hyvin ja huonosti voivien lasten ja perheiden välillä on kasvanut. Päättäjien kesken on laaja yhteisymmärrys siitä, että eriarvoistumiselle ja syrjäytymiselle pitäisi, kannattaisi ja tulisi ehdottomasti tehdä jotakin, vieläpä nopealla aikataululla. Mutta toteutus ontuu, sillä menokehykset eivät veny, resursseista on pulaa, selkeä näkemys toimista ja tavoitteista puuttuu ja seuraaviin budjettineuvotteluihin on pitkä aika…

Tulosperusteinen rahoitussopimus eli SIB on täsmätyökalu hyvinvointi-investointeihin. Se on kunnalle taloudellisesti riskitön mahdollisuus hyvinvoinnin edistämiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Myös professori Juho Saaren johtama työryhmä ehdottaa loppuraportissaan, että eriarvoisuuden torjunnassa hyödynnettäisiin kokeiluja ja uudenlaisia rahoitusmalleja. Yhtenä esimerkkinä näistä mainitaan SIB-sopimus.

Lapset-SIBissä kunnat, järjestöt, yritykset, sijoittajat ja Lastensuojelun Keskusliitto ratkovat haasteita yhdessä uutta ideoiden. Jokaiselle kunnalle räätälöidään sen tarpeisiin istuva, omanlaisensa hanke. Mitattavat tavoitteet sitovat osapuolet tiiviiseen yhteistyöhön lasten, perheiden ja nuorten hyväksi.

Näin kunta hyötyy Lapset-SIBistä

1.  Mahdollisuus tarjota edistäviä ja ehkäiseviä palveluja 

Tulipalot on tietenkin sammutettava, mutta ongelmia ehkäisevät ja hyvinvointia edistävät palvelut ovat inhimillisesti oikein. Samalla ne vähentävät korjaavien palvelujen tarvetta. Parhaimmillaan SIB-hanke tukee kunnan strategisia tavoitteita ja täydentää sen omia palveluja.

2. Taloudellisesti riskitön rahoitus toteutukselle

SIB-hankkeeseen liittyvät palvelut ja tuki rahoitetaan sijoittajilta kerätyin varoin. Hyvinvoinnin lisäykselle asetetaan tarkat ja mitattavat tavoitteet, ja kunta maksaa vain tuloksista. Kun hyvinvointi vahvistuu, kunta säästää yleensä myös kustannuksia.

3. Ilmainen mallinnus lasten ja nuorten ongelmien juurisyistä

Mikä lapsiin tai nuoriin liittyvä mittari välkkyy kunnassanne punaisella? Huostaanotot, koulupoissalot, psykiatriset lähetteet? SIB-hanketta edeltävän mallinnuksen ja laskelmien avulla pureudutaan kunnan oman haasteen juurisyihin ja selvitetään siihen parhaiten vaikuttavat toimet.

4. Pitkäjänteistä, räätälöityä tukea 

Lapsella on oikeus saada hyvä elämä ja aikuisten täytyy tehdä päätökset niin, että ne ovat lapsen parhaaksi. SIB-hankkeen tavoitteena on saada lapsen tai nuoren elämässä aikaan  myönteinen ja pysyvä vaikutus. Suurimmat riskit liittyvät siihen, ettei tehdä mitään.

5. Työkaluja vaikuttaviin hankintoihin 

SIB on työkalu vaikuttaviin hankintoihin. Se on julkiselle sektorille mahdollisuus kokeilla ja oppia uutta. Kun tuloksia ja vaikuttavuutta mitataan, hankintoja on mahdollista johtaa tiedolla. Silloin verovarat ja muut käytettävissä olevat resurssit voidaan suunnata siten, että niillä saadaan aikaan mahdollisimman suuri haluttu vaikutus.

Lue lisää

Lapset-SIB: 30 kysymystä ja vastausta

Sitra ja THL: Syrjäytymisen hinta – case investoinnin kannattavuuslaskelmasta

HS: Syrjäytymiseen on puututtava aikaisemmin ja vaikuttavasti

Mistä on kyse?