archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Arvailu loppuu nyt: Tietopaketit kertovat, mitä sotessa oikeasti tapahtuu

Digitalisaation myötä tiedosta tulee tärkein johtamisen ja kehittämisen väline. Sote-tietopaketit valjastavat tämän globaalin megatrendin sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamiseen.

Kirjoittaja

Jukka Vahti

Projektijohtaja, Digitaalinen valta ja demokratia

Julkaistu

Yksi kautta aikojen merkittävimmistä Suomessa tehdyistä ponnistuksista soten läpinäkyvyyden ja asiakaslähtöisyyden parantamiseksi siirtyy tänä syksynä uuteen vaiheeseen.

Kyse on Sitran ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhdessä satojen asiantuntijoiden kanssa kehittämästä uudesta sote-raportoinnin mallista, sote-tietopaketeista, joiden alkuvuonna alkanut testaaminen seitsemässä eri maakunnassa on nyt saatu päätökseen.

Kaikkiaan yli kolme vuotta kestäneen sote-tietopakettien kehitystyön aikana kertyneet opit ja kokemukset on nyt koottu julkaisujen kokonaisuudeksi, johon kuuluu Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon sekä tietopakettityötä yksityiskohtaisemmin määrittelevä Käsikirja 2.0, joka on yksityiskohtainen määrittelydokumentti tietopakettien kohdennus- ja laskentasäännöistä.

Tiekarttaan on koottu testausmaakuntien opit ja oivallukset, ja se toimii apuvälineenä tietopakettien käyttöönottoon myös niille maakunnille, jotka eivät olleet mukana testauksessa. Ministeri Juha Rehulan kesällä 2016 tekemän linjauksen mukaan sote-tietopaketeista tulee valtakunnallinen sote-raportoinnin malli, joka otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana.

Tiekartta sote-tietopakettien käyttöönottoon oli ensi kertaa tutustuttavissa syksyn 2017 Kuntamarkkinoilla Sitran osastolla. Nyt kaikki materiaalit ovat ladattavissa myös Sitran verkkosivuilta.

Sitran historian laajin pilottikokonaisuus osoitti tiedon tuotannon karikot – ja hyödyt soten kehittämiselle

On helpompi sanoa sosiaali- ja terveydenhuollon olevan sirpaleinen tilkkutäkki kuin tehdä asialle jotain.

Nyt on tehty.

Sote-tietopakettien suunnitteluun, pilotointiin, jatkokehitykseen ja testaukseen on osallistunut kolmen vuoden aikana lukematon määrä sosiaali- ja terveydenhuoltoa eri näkökulmista tarkastelevia ammattilaisia. Seitsemän maakunnan alueella toteutettu testausvaihe on myös koskenut isoa osaa Suomen väestöstä. Kyseessä on Sitran historian laajin kokeiluhankekokonaisuus.

Tietopakettien pilotointi ja testaus on tuottanut monilta osin ennennäkemätöntä tietoa esimerkiksi eri palvelukokonaisuuksien asiakasmääristä ja kustannuksista. Tietojen vertailukelpoisuus mahdollistaa ensi kertaa esimerkiksi kuntien ja maakuntien välisen kustannustietovertailun palvelukokonaisuuksien, kuten ikäihmisten palvelujen tai lasten, nuorten ja perheiden palvelujen välillä alueittain.

Sote-tietopaketit ovat raportoinnin ja tietojohtamisen väline erityisesti palvelujen järjestäjälle. Palvelujen tuotannon organisointiin ne eivät ota kantaa.

Tietopakettien kehitystyö on muiden tulosten ohella myös rakentanut näkymää maakuntien ja kuntien sote-palvelujen tiedontuotannon tasosta ja kehittämiskohteista sekä siitä, millaisia resursseja ja osaamista sote-tietopakettien käyttöönotto edellyttää.

Samalla on luotu keinoja integroida tietopaketit osaksi muuta maakunnan tiedolla johtamista.

Yhtenäinen kehittäminen on elinehto vertailtavuudelle ja uudistumiskykyiselle sotelle

Testauksessa mukana olleet maakunnat korostavat erityisesti sote-tietopakettimallin yhtenäistä kehittämistä, jotta kansallisesti yhtenäinen ja vertailukelpoinen tiedon tuotanto pysyy mahdollisena ja toteutuu myös käytännössä.

Tärkeä tunnistettu kehittämiskohde on myös hyvien toimintatapojen tunnistaminen ja levittäminen entistä tehokkaammin sekä maakunnallisesti että kansallisesti.

Tämä edellyttää kuitenkin työskentely- ja toimintatapakulttuurin muutosta tietojen jakamisen osalta entistä avoimemmaksi yli organisaatiorajojen. Lisäksi tietojen ylläpitoon on luotava jatkuvat toimintamallit, jotta sosiaali- ja terveydenhuollosta voidaan kehittää pysyvästi uudistumiskykyinen kertaluonteisen uudistuksen sijaan.

Lähitulevaisuudessa erot uudistumiskykyisten ja paikalleen jämähtäneiden toimijoiden välillä tulevat todennäköisesti kasvamaan nopeasti. Tämä pätee myös suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon.

Sote-tietopaketit on kehitetty, jotta tietoon perustuvan johtamisen mahdollisuudet saataisiin palvelemaan suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia mahdollisimman vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti nopeasti muuttuvassa Suomessa ja maailmassa.

Tekstiin korjattu oikea vuosi, eli 2016, jolloin tietopakettien linjattiin olevan valtakunnallinen sote-raportoinnin malli.

You need to accept statistics-cookies to display content from Slideshare

Open cookie settings

Sote-tietopaketit maakuntien ohjauksen ja johtamisen työkaluna from Sitra / Hyvinvointi

Mistä on kyse?